skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

EP deputāti nosaka cenu griestus ES telefonsarunām un apstiprina brīdināšanas sistēmu ārkārtas gadījumos

14/11/2018

EP deputāti pieņēmuši jaunus telekomunikāciju noteikumus, kas nosaka ES iekšzemes zvanu cenu griestus, padarīs iespējamu 5G tīklu izbūvi un radīs ārkārtas gadījumos izmantojamu brīdināšanas sistēmu.

  • Pārrobežu zvani ES iekšienē nedrīkstēs būt dārgāki par 19 centiem minūtē, SMS īsziņas - par 6 centiem;
  • 5G tīkla izveidei piemērotas radiofrekvences līdz 2020. gadam;
  • Obligāta mobilo sakaru brīdināšanas sistēma ārkārtas gadījumos (“apgrieztā 112 sistēma”)

Eiropas Parlaments trešdien apstiprināja jūnijā panāktās vienošanās ar ES Padomi par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa (584 balsis pret 42, 50 deputātiem atturoties) un par Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes (BEREC) pilnvaru paplašināšanu (590 balsis pret 63, 23 deputātiem atturoties).

Jaunie noteikumi ļaus nodrošināt labākus ātrgaitas savienojamības pakalpojumus, padarīs ES iekšzemes zvanus drošākus un lētākus, vienlaikus sniedzot telekomunikāciju operatoriem prognozējamību, kas nepieciešama investīcijām ātrdarbīga interneta infrastruktūrā.

Zemākas cenas, lielāks ātrums un drošība viedtālruņu lietotājiem

“Ārzemēs kā mājās” viesabonēšanas noteikumi 2017. gadā atcēla maksu par mobilo sakaru izmantošanu, atrodoties citā ES valstī. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem kā mobilo, tā fiksēto sakaru zvani uz citu ES valsti nedrīkstēs būs dārgāki par 19 centiem minūtē. Īsziņas nosūtīšana drīkstēs maksāt ne vairāk kā 6 centus.

Jaunie noteikumi arī pasargās viedtālruņu lietotājus, nosakot stingrākas drošības prasības. Saskaņā ar tiem lietotāji mēnesi pēc līguma beigšanās varēs saglabāt savu tālruņa numuru, kā arī iegūs tiesības saņemt neizmantotas priekšapmaksas atmaksu līguma pārtraukšanas gadījumā. Tāpat lietotāji varēs saņemt kompensāciju, ja operatoru maiņa ieilgs.

Dalībvalstīm būs jāveicina 5G tīklu izbūve, līdz 2020. gadam nodrošinot piemēro radiofrekvenču pieejamību. Saskaņā ar “ES 5G ceļvedi” līdz 2020. gadam vismaz vienā katras valsts pilsētā jābūt pieejamam 5G tīklam.

“Apgrieztais 112”

Visām valstīm būs jāievieš “apgrieztā 112 sistēma”, kas ārkārtas situācijās ļaus ar īsziņu vai mobilās lietotnes starpniecību informēt iedzīvotājus attiecīgajā apvidū. Pēc direktīvas stāšanās spēkā dalībvalstīm būs 42 mēneši laika, lai īstenotu tās prasības.

Lielāka prognozējamība telekomunikāciju operatoriem

Lai veicinātu ieguldījumus infrastruktūrā un 5G tīklu izbūvē, jaunie noteikumi nodrošinās lielāku prognozējamību un atvieglos riska un izmaksu sadali starp operatoriem.

Citāti

EP ziņotāja Pilar del Castillo Vera (EPP, Spānija): “Kodekss operatoriem dod vairāk drošības, plānojot investīcijas. Tam ir izšķirīga nozīme, attīstot 5G tīklus.”

EP ziņotāja Dita Charanzová (ALDE, Čehija): “Lētāki telefona zvani ir lieliska ziņa visiem ES iedzīvotājiem, un Kodekss garantēs lielāku drošību visiem patērētājiem.”

EP ziņotājs Evžen Tošenovský (ECR, Čehija): “Jaunie BEREC noteikumi ļaus tam uzņemties jaunos pienākumus, kas tam uzticēti saskaņā ar jaunajiem telekomunikāciju noteikumiem.”

Nākamie soļi

Pēc tam, kad vienošanos būs apstiprinājusi arī ES Padome, dalībvalstīm būs divi gadi laika, lai direktīvas prasības pārņemtu savos likumos. Cenu ierobežojums stāsies spēkā 2019. gada 15. maijā.

Papildu informācija

Pieņemtais teksts (13.11.2018)
EP Izpētes dienesta pārskats - telekomunikāciju kodekss
Procedūras dokumentācija - telekomunikāciju kodekss
Paziņojums presei pēc iestāžu vienošanās par noteikumiem (06.06.2018)
Eiropas Komisijas pētījums par ES iekšzemes zvanu izmaksām 15 dalībvalstīs
EP ziņojuma projekts par Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes (BEREC) izveidi
EP Izpētes dienests - BEREC
Procedūras dokumentācija - BEREC
Lētāki zvani un 5G tīkla pārklājums: Parlaments balsos par jauniem noteikumiem
Bezmaksas foto, video un audio materiāli

Plašākai informācijai

Signe Znotiņa-Znota,

Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā

Tālr.: + 371 26440185

E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu