skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Galīgais balsojums par Eiropas Solidaritātes korpusu

11/09/2018
  • Brīvprātīgā darba iespējas visā Eiropā 18 līdz 30 gadus veciem jauniešiem
  • 375,6 miljoni eiro projektu atbalstam vides, izglītības, imigrantu integrācijas un citās jomās

Eiropas Parlamenta deputātiem galīgajā balsojumā dodot zaļo gaismu, jauniešiem pavērta iespēja brīvprātīgi iesaistīties vai strādāt projektos visā ES.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers 2016. gada septembrī ikgadējā uzrunā par situāciju ES nāca klajā ar iniciatīvu izveidot Solidaritātes korpusu, un tagad tam noteikts tiesiskais regulējums. Jauni cilvēki var iesaistīties ar solidaritāti saistītās aktivitātēs tādās jomās kā izglītība, veselība, vides aizsardzība, patvēruma meklētāju uzņemšana u.c.

375,6 miljoni eiro solidaritātes un brīvprātīgā darba atbalstam

No 2018. līdz 2020. gadam programmai atvēlēti 375,6 miljoni eiro. 90% līdzekļu paredzēti brīvprātīgā darba atbalstam, bet 10% profesionālajam programmas atzaram. Eiropas Komisija piedāvājusi nākamajā ES daudzgadu budžetā no 2021. līdz 2027. gadam programmas īstenošanai piešķirt 1,26 miljardus eiro.

Lai piedalītos, jāreģistrējas

Lai iesaistītos programmas aktivitātēs, interesentiem jāreģistrējas un jāizvēlas iepriekš apstiprinātu organizāciju projekti. Kā organizācijas, tā interesenti var reģistrēties īpaši izveidotā portālā.Tā kā iniciatīva tika izziņota 2016. gadā, vairāk nekā 70 000 cilvēku jau reģistrējušies, un teju 7000 piedalījušies programmas aktivitātēs (Eiropas Komisijas statistika, 2018. gada jūnijs).

EP deputāti balsojumā atbalstīja programmas pielāgošanu jauniešiem, kam ir mazāk iespēju nekā citiem - cilvēkiem ar invaliditāti, izolētu kopienu pārstāvjiem, jauniešiem ar mācīšanās traucējumiem. Dalībvalstīm un Eiropas Komisijai jāizstrādā tieši viņiem paredzēti piedāvājumi.

Reģistrēties iespējams no 17 gadu vecuma, bet, uzsākot dalību programmā, dalībniekiem jābūt 18 - 30 gadus veciem.

Novērst jauniešu ekspluatāciju

Deputāti balsojumā noteica skaidru brīvprātīgo aktivitāšu un darba piedāvājumu nodalījumu, lai novērstu jauniešu brīvprātīgā darba izmantošanu gadījumos, kad būtu pieejamas arī apmaksātas darbavietas. Dalība brīvprātīgā darba projektos nedrīkstēs ilgt vairāk nekā 12 mēnešus. Apmaksāta darba līgumi būs jāslēdz vismaz uz trīs mēnešiem.

Visām iesaistītajām organizācijām būs nepieciešama “kvalitātes zīme”, kas apliecinās, ka tās spēj piedāvāt augstvērtīgas brīvprātīgā darba iespējas. Šo zīmi būs iespējams anulēt, un tā negarantēs automātisku finansējuma piešķiršanu.

Eiropas Parlaments likumu pieņēma ar 519 balsīm pret 132, 32 deputātiem atturoties.

Citāts

EP ziņotāja Helga Trüpel (Zaļie/EFA, Vācija) sacīja: “Eiropas Solidaritātes korpuss jauniešiem sniedz plašākas brīvprātīga darba iespējas Eiropā. Šai programmai jāstiprina solidaritāte, jāsniedz izaugsmes iespējas jauniem cilvēkiem un jāpiedāvā atbalsts kopienām ES un ārpus tās robežām. Es priecājos, ka esam spērusi šo soli solidaritātes un jauniešu labā.”

Papildu informācija

Pieņemtais teksts (11.09.2018)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/texts-adopted.html

Debašu videoieraksts (10.09.2018)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date

Procedūras dokumentācija

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/0102(COD)

Pārskats par Eiropas Solidaritātes korpusu (angļu valodā)

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2018)625157

Eiropas Solidaritātes korpuss: iespējas jauniešiem

http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180703STO07134/european-solidarity-corps-opportunities-for-young-people

 

Plašākai informācijai

Signe Znotiņa-Znota,

Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā

Tālr.: + 371 26440185

E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu