skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

"Brexit”: apbusējs bezvīzu režīms ES un Apvienotās Karalistes pilsoņiem

04/04/2019

Apvienotās Karalistes pilsoņiem ieceļošanai ES nebūs nepieciešama vīza, ja tādi paši noteikumi tiks piemēroti ES pilsoņu ieceļošanai Apvienotajā Karalistē.

  • Apvienotās Karalistes pilsoņiem nebūs nepieciešama vīza ieceļošanai ES;
  • jānodrošina tādi paši nosacījumi ES pilsoņiem;
  • noteikumi stāsies spēkā, Apvienotajai Karalistei izstājoties no ES.

Eiropas Parlaments šādu priekšlikumu ceturtdien atbalstīja ar 502 balsīm pret 81, 29 deputātiem atturoties.

Noteikumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc “Brexit”. Apvienotās Karalistes pilsoņi bez vīzas varēs uzturēties ES 90 dienas jebkurā 180 dienu laikposmā.

Apvienotā Karaliste tiks iekļauta to vairāk nekā 60 trešo valstu sarakstā, kuru pilsoņi ES var ieceļot bez vīzas. Lai noteikumi stātos spēkā, Apvienotajai Karalistei identisks regulējums jāpieņem attiecībā uz ES valstu pilsoņiem.

Bezvīzu režīms - tikai abpusējs

ES bezvīzu režīmu noteiks vienpusēji, taču ņemot vērā savstarpīguma principu. Ja Apvienotā Karaliste noteiks prasību pēc vīzām kādas no ES dalībvalstu pilsoņiem, vīzu režīms varētu tikt piemērots arī Apvienotās Karalistes pilsoņiem.

EP ziņotājs Sergejs Staniševs (S&D, Bulgārija): “Šis ir svarīgs solis, lai garantētu ceļošanu bez vīzām pēc “Brexit”, īpaši gadījumā, ja netiks panākta vienošanās par izstāšanos.”

Nākamie soļi: Likumprojekts tagad formāli jāapstiprina ES valstu ministriem. Tas jāpublicē ES Oficiālajā Vēstnesī vēl pirms 12. aprīļa, lai sagatavotos iespējamam “Brexit” bez vienošanās.

Bezvīzu režīms attieksies uz visām ES dalībvalstīm (izņemot Īriju, kam ir savi noteikumi), kā arī Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju un Šveici. Īrijai un Apvienotajai Karalistei ir atsevišķa divpusēja vienošanās, kas nosaka bezvīzu režīmu starp abām valstīm.

Papildu informācija

Publicētais teksts būs pieejams šeit (4.04.2019)
Procedūras dokumentācija
Regula par to trešo valstu sarakstu, kuru valstspiederīgajiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru valstspiederīgajiem minētā prasība neattiecas
Bezmaksas foto, video un audiomateriāli

Plašākai informācijai
Signe Znotiņa-Znota,
Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā
Tālr.: + 371 26440185
E-pasts:
signe.znotina-znota@europarl.europa.eu