skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Eiropas robežu un krasta apsardze: 10 000 darbinieku pastāvīgais korpuss līdz 2027. gadam

17/04/2019

Eiropas Parlamenta deputāti trešdien apstiprināja jaunu likumu, kas paredz stiprināt Eiropas robežu un krasta apsardzi.

  • Jauns pastāvīgs operatīvo darbinieku korpuss;
  • atbalsts dalībvalstīm robežu apsardzībā, pārrobežu noziedzības apkarošanā un nelikumīgi ieceļojušu personu atgriešanā;
  • pastiprināta sadarbība ar trešām valstīm.

Izmaiņām Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrā (Frontex) jāstiprina ES spēja reaģēt uz drošības un migrācijas izaicinājumiem.

10 000 operatīvo darbinieku pastāvīgais korpuss līdz 2027. gadam

Izmaiņas paredz izveidot jaunu pastāvīgu korpusu, kas ES dalībvalstīm sniegtu atbalstu robežsardzes veikšanā, pārrobežu noziedzības apkarošanā un nelikumīgi ieceļojušu personu atgriešanā. 2021. gadā tas aptvertu 5000 cilvēku, bet līdz 2027. gadam sasniegtu 10 000 speciālistu apjomu. Korpusa sastāvā ietilptu arī ātrās reaģēšanas rezerves grupa.

Korpusu veidotu kā “Frontex” nodarbināti robežsargi, tā arī valstu norīkoti speciālisti.

Efektīvākas atgriešanas procedūras un sadarbība ar trešām valstīm

“Frontex” dalībvalstīm palīdzēs veikt nelikumīgi ieceļojušo cilvēku atgriešanu, tāpat jaunie noteikumi stiprinās sadarbību ar Eiropas Patvēruma atbalsta biroju.

Izmaiņas arī atvieglos sadarbību ar ne-ES valstīm, ļaujot vienoties ar tādām trešām valstīm, kuras nav ES kaimiņvalstis. Īpaša uzmanība tiks pievērsta pamattiesību ievērošanai aģentūras darbībā.

Citāts

EP ziņotāja Roberta Mecola (ETP, Malta) sacīja: “Šis likums mainīs Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras darbu, nodrošinot papildu 10 000 robežsargu un citu speciālistu. Mūsu pamatprincipi ir palīdzēt tiem, kuriem nepieciešama palīdzība, būt izlēmīgiem attiecībās ar tiem, kuriem tā nepienākas, un bargiem pret tiem, kuri izmanto visneaizsargātākos cilvēkus.”

Nākamie soļi: Noteikumi tika apstiprināti ar 403 balsīm pret 162, 44 deputātiem atturoties. Tie vēl formāli jāapstiprina dalībvalstu ministriem ES Padomē.

Papildu informācija

Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (17.04.2019)
Debašu videoieraksts (17.04.2019)
Procedūras dokumentācija
EP Izpētes dienests: Eiropas Krasta un robežu apsardze
Video: 10 000 ES robežsargu drošākām ārējām robežām

Plašākai informācijai

Signe Znotiņa-Znota,
Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā
Tālr.: + 371 26440185
E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu