skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

EP deputāti stiprina “gabaldarbu ekonomikā” nodarbināto tiesības

16/04/2019

Eiropas Parlamenta deputāti otrdien apstiprināja noteikumus par “gabaldarbu ekonomikā” (gig economy) nodarbināto minimālajām tiesībām.

  • Tiesību minimums īslaicīgi un gadījuma darbos nodarbinātajiem;
  • informācija par darba apstākļiem ne vēlāk kā nedēļas laikā pēc darba sākšanas;
  • pārbaudes laiks - ne ilgāks par sešiem mēnešiem.

Tās attieksies uz platformām, kurās tiek izmantots darbs pēc pieprasījuma vai uz kuponu sistēmu balstīts darbs - piemēram, “Uber”.

Vairāk pārredzamības

Saskaņā ar likumu, par kuru deputāti jau panākuši neformālu vienošanos ar dalībvalstu ministriem, darbinieki jau no pirmās dienas būs jāinformē par tādiem darba līguma aspektiem kā pienākumu apraksts, līguma stāšanās spēkā, tā ilgums, darba samaksa un darba laiks. Atsevišķos gadījumos šo termiņu būs iespējams pagarināt līdz vienai nedēļai.

Labāka aizsardzība

Vairāki jauninājumi paredzēti “jaunajos nodarbinātības veidos” nodarbināto cilvēku tiesību uzlabošanai:

Darba ņēmējiem būs tiesības uz iepriekš noteiktu darba dienu un stundu sarakstu. Viņi arī varēs bez soda sankcijām atteikties no darba ārpus iepriekš noteiktā laika, kā arī saņemt kompensāciju, ja darba uzdevums netiks laikus anulēts.

Darba devējs nevarēs sodīt darbinieku, ja tas uzņems papildu saistības ārpus noteiktā darba laika.

Jaunie pārbaudes laika noteikumi

Pārbaudes laiks nedrīkstēs pārsniegt sešus mēnešus, un, atjaunojot līgumu, nedrīkstēs noteikt jaunu pārbaudes laiku. Obligāta apmācība tiks uzskatīta par darba laiku, un darba devējs par to nedrīkstēs pieprasīt samaksu.

Nākamie soļi

Noteikumi tika apstiprināti ar 466 balsīm pret 145, 37 deputātiem atturoties. Dalībvalstīm būs trīs gadi laika to īstenošanai.

Papildu informācija

Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (16.04.2019)
Procedūras dokumentācija
EP ziņotājs Enrike Kalvets Cambons (ALDE, Spānija)
EP Izpētes dienests: Ensuring more transparent and predictable working conditions
Infografika par darbinieku tiesībām

Plašākai informācijai

Signe Znotiņa-Znota,

Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā

Tālr.: + 371 26440185

E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu