skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Latvijas Ministru prezidents: ES jāstiprina pamati

17/04/2019

Eiropas Savienībai (ES) jāstiprina tās saknes, debatēs par ES nākotni EP deputātiem sacīja Latvijas premjerministrs Krišjānis Kariņš (“Jaunā Vienotība”).

Viņš rosināja Eiropas Savienību koncentrēties darbam četros virzienos: vienotā tirgus pilnveidošanā, ārējo robežu stiprināšanā, pārdomātā pārejā uz tīru enerģiju un drošības pilnveidošanā. Tāpat K. Kariņš aicināja izlīdzināt tiešmaksājumus zemniekiem visā ES.

Nojaukt šķēršļus

Tā kā cilvēkus uztrauc darbavietu nākotne, K. Kariņš aicināja ES pilnveidot vienoto tirgu, tās galveno rīku jaunu darbavietu radīšanai. “Mums jālikvidē pastāvošie šķēršļi. Tā mēs radīsim jaunas darbavietas un vairosim Eiropas turību,” sacīja Latvijas valdības vadītājs, īpašu uzmanību aicinot pievērst digitālajai nozarei un pakalpojumiem.

Stiprināt ārējās robežas

Lai izvairītos no robežkontroles atjaunošanas ES iekšienē un netraucētu vienotā tirgus darbību, Eiropai jāstiprina tās ārējās robežas un jākontrolē migrācija. “Ir ļoti svarīgi saglabāt mūsu nacionālās identitātes. Iebraucējiem ir jāpielāgojas,” uzsvēra K. Kariņš, rosinot stiprināt Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru (Frontex).

Mazināt klimata pārmaiņas

“Ja mēs patiešām vēlamies palielināt atjaunojamās enerģijas īpatsvaru mūsu patēriņā, mums jāatver tirgus un jāatceļ cenu regulējums. Patērētāju izvēle ir tā, kas visveiksmīgāk var virzīt pāreju uz tīru enerģiju,” norādīja Latvijas premjerminists.

Drošība - ne tikai militāra

“Kad Latvijā domājam par drošību, mēs domājam par Krieviju,” savā uzrunā sacīja K. Kariņš, aicinot ES pastiprināt cīņu ar Krievijas īstenotajām dezinformācijas kampaņām. “Mana valsts 2% IKP atvēl aizsardzībai, un es domāju, ka tā vajadzētu rīkoties mums visiem, taču vienlaikus mums jādomā par informatīvo aizsardzību,” teica bijušais EP deputāts, rosinot apsvērt jaunus ES likumus, kas sociālo mediju platformām liktu uzņemties atbildību par tajās publicēto dezinformāciju.

Kariņš arī uzsvēra, ka Latvija ķērusies pie pārmaiņām banku sektorā, lai novēstu Krievijas “netīrās naudas” atmazgāšanu valsts bankās. Vienlaikus viņš atzina, ka noziedznieki ir “kā vanagi, kas riņķo un meklē jaunu vietu”, tāpēc izmaiņas nepieciešamas visā Eiropā.

Vienlīdzīgi maksājumi zemniekiem

Latvijas valdības vadītājs savā uzrunā arī aicināja ES izlīdzināt maksājumus lauksaimniekiem, lai zemnieki visās valstīs saņemtu vienādus tiešmaksājumus. “Mēs varētu pavisam atteikties no subsīdijām - vai arī piešķirt tās visiem vienādā apjomā,” viņš teica. Atzinīgi vērtējot ES līdzekļu ieguldījumu pētniecībā un izstrādē, viņš aicināja parūpēties arī par šī finansējuma vienlīdzīgu pieejamību visā Eiropā, ne tikai “dažās galvaspilsētās”.

Atsevišķo runātāju ziņojumi

Pamatinformācija

Šīs bija 20. un pēdējās šā sasaukuma deputātu debates ar kādu no ES valstu vai valdību vadītājiem. Šeit atrodams vairāk informācijas par iepriekšējām debatēm.

Papildu informācija

Latvijas premjerministra Krišjāņa Kariņa CV
Bezmaksas foto, video un audiomateriāli

Plašākai informācijai

Signe Znotiņa-Znota,

Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā

Tālr.: + 371 26440185

E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu