skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Mobilitātes pakete: Eiropas Parlaments apstiprina nostāju par autotransporta nozares reformu

04/04/2019

Eiropas Parlamenta deputāti ceturtdien balsoja par noteikumiem nelegālas prakses novēršanai kravas autopārvadājumu nozarē un  šoferu darba apstākļu uzlabošanai.

  • Skaidri šoferu atalgojuma un atpūtas laika noteikumi;
  • trīs dienu ierobežojums kabotāžas pārvadājumiem;
  • retāk, bet efektīvāk veiktas kontroles.

Eiropas Parlaments apstiprināja savu nostāju sarunām ar ES dalībvalstīm par noteikumiem šoferu norīkošanai darbā, šoferu atpūtas laika noteikšanai un labākai kabotāžas noteikumu ievērošanai. Viņi arī vēlas izskaust tādu negodīgu praksi kā pastkastītes uzņēmumu izmantošana. Tagad EP varēs sākt sarunas ar otru ES likumdevēju - ES Padomi (dalībvalstu ministriem).

Taisnīgāka konkurence un nelikumīgas prakses izskaušana starptautisko pārvadājumu nozarē

EP deputāti vēlas mainīt pašreizējos kabotāžas noteikumus (kabotāža ir papildu pārvadājumu veikšana citā valstī pēc tam, kad veikta pārrobežu piegāde), nosakot ka kabotāža atļauta trīs dienas pēc piegādes veikšanas. Transportlīdzekļu tahogrāfos būtu jāreģistrē robežas šķērsošana.

Kravas auto būtu vismaz 60 stundas jāpavada savā reģistrācijas valstī, pirms tie varētu veikt atkārtotus kabotāžas pārvadājumus.

Lai izskaustu pastkastītes uzņēmumus, kravu pārvadātājiem būtu jāveic ”būtiskas darbības” valstī, kurā tie reģistrēti. EP deputāti uzskata, ka šie noteikumu būtu jāievēro arī pārvadājumiem ar mikroautobusiem.

Skaidri noteikumi šoferu norīkošanai darbā

Šoferu norīkošana darbā ārzemēs būtu regulējama ar ES mēroga, ne valstu noteikumiem. EP deputāti vēlas norīkoto darbinieku noteikumus piemērot kabotāžas un pārrobežu pārvadājumiem, izņemot tranzītu un divpusējus pārvadājumus, kā arī divpusējus pārvadājumus ar vienu kravas iekraušanu vai izkraušanu katrā virzienā.

EP deputāti arī vēlas, lai dalībvalstu īstenotās pārbaudes galvenokārt skartu tos uzņēmumus, kuri jau iepriekš pārkāpuši noteikumus.

Labāki šoferu darba apstākļi

Uzņēmumiem darbs būs jāorganizē tā, lai šoferi vismaz reizi četrās nedēļās varētu atgriezties mājās. Obligātais atpūtas laiks nedēļas beigās nebūtu pavadāms kravas mašīnas kabīnē.

Papildu informācija

Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (04.04.2019)
EP ziņotāju paziņojumi (video)
Debašu videoieraksts (27.03.2019)
EP ziņotājs Vims van de Kamps (ETP, Nīderlande) (šoferu atpūtas laiks)
EP ziņotājs Ismails Ertugs (S&D, Vācija) (kabotāža)
EP ziņotāja Merja Kilonena (GUE/NGL, Somija)
Mobilitātes pakete: procedūru dokumentācija un paziņojumi presei

Plašākai informācijai
Signe Znotiņa-Znota,
Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā
Tālr.: + 371 26440185
E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu