skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Emīlija O’Reilija ievēlēta par Eiropas ombudi

18/12/2019

Trešdien Eiropas Parlaments ievēlēja Īrijas pārstāvi Emīliju O’Reiliju par Eiropas ombudi 2019.–2024. pilnvaru termiņam. Aizklātā balsojumā viņu atbalstīja 320 EP deputāti.

Emīlija O’Reilija tika ievēlēta trīs balsošanas kārtās. O’Reilija ir bijusī žurnāliste un, pirms 2013. gadā viņu pirmoreiz ievēlēja par Eiropas ombudi, desmit gadu bija arī Īrijas pirmā ombude.

Pēc Nila Muižnieka (Latvija) izstāšanās otrajā balsošanā piedalījās četri kandidāti - Džuzepe Fortunato (Itālija), Jūlija Lafranke (Igaunija), Emīlija O’Reilija (Īrija) un Sesīlija Vikstrēma (Zviedrija).

Trešajā balsošanas laikā deputātiem bija jāizvēlas starp Jūliju Lafranki un O’Reiliju, abām kandidātēm, kas bija saņēmušas visvairāk balsu otrajā kārtā (Jūlija Lafranke bija saņēmusi 280 balsu, bet Emīlija O’Reilija - 320 balsis).

Lūgumrakstu komitejas publiskās uzklausīšanas laikā 3. decembrī Emīlija O'Reilija apņēmās turpināt darbu, lai padarītu ES administrāciju par pārvaldes paraugu visā Eiropas Savienībā, galveno uzmanību pievēršot pilsoņiem un viņu tiesībām.

“ES administrācijai ir jāatgūst tās iedzīvotāju uzticība. Manuprāt, šo uzticēšanos var nopelnīt, palielinot iestāžu atbildību un pārredzamību. Tikai tad, ja iedzīvotājiem atļauts sekot līdzi, kā tiek pieņemts lēmums, viņi var sākt saprast iemeslus, kas ir ikviena lēmuma pamatā, un tikai tā var sākties uzticēšanās”, viņa 3.decembrī sacīja deputātiem.

Vispārīga informācija

Eiropas Parlaments ievēl Eiropas ombudu katra pilnvaru termiņa sākumā. Ombuds veic izmeklēšanu gadījumos, kad ES iestādes, struktūras, biroji vai aģentūras (izņemot Tiesu) ir pieļāvuši pārvaldes kļūdas.

Biroja izskata cilvēku un juridisku personu sūdzības par kļūmēm ES iestāžu pārvaldē, kā arī pēc savas iniciatīvas uzrauga plašākus sistēmiskus jautājumus, piemēram, pārredzamību un to, vai iestāžu un dienestu struktūra ir orientēta uz pakalpojumiem.

Emīlija O’Reilija pirmo reizi amatā stājās 2013. gada jūlijā un ir pirmā sieviete ES ombuda amatā. Viņas priekšteči bija Jakobs Sēdermans (1995-2003) un P. Nikiforos Diamandouros (2003-2013)

Papildu informācija 

Plašāka informācija:

Jānis Krastiņš,

Eiropas Parlamenta preses sekretārs Latvijā

Tālr.: + 371 67085461; + 371 26542369

E-pasts: janis.krastins@europarl.europa.eu