Eiropas Parlaments šodien pieņemtajā rezolūcijā prasa Krievijai atcelt tiesību aktu, kas no 2012. gada pieprasa nevalstiskajām organizācijām, kas saņem ārvalstu finansējumu vai nodarbojas ar “politiskām darbībām”, reģistrēties Tieslietu ministrijā kā “organizācijām, kas pilda ārvalstu aģentu funkcijas”.

EP deputāti īpašas bažas pauž par nesen veiktajiem grozījumiem šajā likumā, kas paplašina tā darbības jomu un praksē ļauj varas iestādēm stigmatizēt un vajāt arī blogerus, aktīvistus, ārštata žurnālistus un citus.

EP deputāti uzsver, ka šis likums pēdējā laikā arvien vairāk tiek izmantots, lai sodītu un vajātu Krievijas NVO un pilsoniskās sabiedrības aktīvistus.

Vispārīgi: vārda brīvības ierobežojumi Krievijā

Krievijas 2012. gada „ārvalstu aģentu likums” un 2015. gada „nevēlamu organizāciju likums” Krievijas ģenerālprokuroram sniedz pilnvaras bez tiesas procesa aizliegt starptautiskās organizācijas, kuras tiek uzskatītas par „nevēlamām”.

Saskaņā ar šiem tiesību aktiem aptuveni 80 NVO, tostarp gandrīz visas vadošās cilvēktiesību NVO Krievijā, tiek uzskatītas par ārvalstu aģentiem. Par “ārvalstu aģentiem” pasludināti arī desmit plašsaziņas līdzekļi, kas saistīti ar Radio “Brīvā Eiropa” vai “Amerikas balss”.

Kopš 2014. gada ārvalstu aģentu sarakstā ir iekļautas arī desmitiem organizāciju, kas nodarbojas ar vides aizsardzības jautājumiem, un daudzas no tām nācies slēgt, lai izvairītos no tā, ka tās tiek klasificētas kā ārvalstu aģenti, vai tādēļ, ka tās nespēja samaksāt naudas sodus.

2019.gada 21. novembrī Krievijas Parlaments apstiprināja jaunākos grozījumus likumā par ārvalstu aģentiem, ar kuriem ārvalstu aģentu statuss tiek paplašināts, iekļaujot tajā privātpersonas, tostarp blogerus un neatkarīgos žurnālistus.

Likums nosaka arī īpašas prasības publikāciju reģistrēšanai un uzskaitei, kā arī minēto noteikumu neievērošanu pasludina par noziedzīgu nodarījumu, ieskaitot sankciju iespēju ar lieliem administratīviem naudas sodiem vai brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem.

Papildu informācija

Pieņemtās rezolūcijas teksts būs pieejams šeit (19.12.2019)

Jānis KRASTIŅŠ

Preses sekretārs Latvijā

(+371) 26 542 369

janis.krastins@europarl.europa.eu