skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

ES gāzes tirgus: jauni noteikumi arī cauruļvadiem no trešām valstīm

13/02/2019

Eiropas Parlamenta deputāti un ES dalībvalstu pārstāvji panākuši provizorisku vienošanos par gāzes cauruļvadu darbības regulējumu. Vienošanās par gāzes tirgus noteikumu reformu tika panākta otrdien vēlu vakarā. Tā attieksies kā uz ES iekšējiem gāzes cauruļvadiem, tā arī uz cauruļvadiem no trešām valstīm.

  • Noteikumi attieksies kā uz ES iekšējiem gāzes cauruļvadiem, tā arī uz cauruļvadiem no trešām valstīm;
  • Skaidras procedūras izņēmumu noteikšanai;
  • Vienošanās ar trešo valsti nevarēs atlikt direktīvas piemērošanu.

ES cauruļvadu darbību jau tagad regulēja noteikumi, kas liek nodalīt infrastruktūras un gāzes īpašumtiesības. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem šī norma attieksies arī uz cauruļvadiem, kas ES savieno ar trešām valstīm. Noteikumi arī paredz iespēju noteikt izņēmumus.

Jauni cauruļvadi no trešām valstīm

Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem ES būs ekskluzīvas tiesības vienoties par cauruļvadu savienojumiem ar trešām valstīm. Valsts, kurā cauruļvads šķērso ES robežu, varēs noteikt atkāpi no ES noteikumiem, taču gala vārds par to piederēs Eiropas Komisijai.

Eiropas Komisija arī varēs ES dalībvalstīm atļaut uzsākt sarunas ar trešām valstīm, ja vien šādas sarunas nebūts pretrunā ar ES likumiem vai neapdraudēs konkurenci vai piegāžu drošību. Pirms vienošanās parakstīšanas ES dalībvalstij būs jāsaņem Eiropas Komisijas atļauja.

EP deputāti sarunās arī panāca, ka vienošanās ar trešām valstīm nevar kalpot kā iemesls direktīvas piemērošanas atlikšanai. ES dalībvalstīm būs deviņi mēneši, lai izdarītu attiecīgās izmaiņas savā likumdošanā.

Jau izbūvētie cauruļvadi no trešām valstīm

ES dalībvalsts, kurā ES robežu šķērso jau izbūvēts gāzes cauruļvads, varēs piemērot atkāpi no jaunajiem noteikumiem, ja vien tas neapdraudēs konkurenci ES ietvaros. Atkāpi varēs piemērot gada laikā pēc direktīvas stāšanās spēkā. Ja cauruļvads šķērso vairāku valstu teritoriju, ES dalībvalstij pirms atkāpes piemērošanas jāveic konsultācijas ar pārējām iesaistītajām valstīm.

Citāts

EP ziņotājs Ježijs Buzeks (ETP, Polija) sacīja: “Daudzi šīm sarunām vēlēja izgāšanos, jo tad ES noteikumi nebūtu piemērojami cauruļvadiem no trešām valstīm. Līdz ar panākto vienošanos ES noteikumi attieksies uz visiem cauruļvadiem, kas vēl tikai tiks izbūvēti, arī Nord Stream 2. Tāds vienmēr ir bijis Eiropas Parlamenta mērķis, un man prieks, ka tas ir sasniegts sarunās ar ES Padomi.

Nākamie soļi

Vienošanās jāapstiprina gan Eiropas Parlamenta Rūpniecības komitejā (ITRE) un EP plenārsēdē, gan ES Padomē. Direktīva stāsies spēkā 20 dienas pēc publicēšanas ES Oficiālajā vēstnesī.

Papildu informācija:

Procedūras dokumentācija
EP izpētes dienesta pārskats
Jautājumi un atbildes (Eiropas Komisija)

Plašākai informācijai

Signe Znotiņa-Znota,

Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā

T. + 371 26440185

E. signe.znotina-znota@europarl.europa.eu