skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

EP deputāti noraida iespēju ES finansējumu reģioniem saistīt ar makroekonomiskiem mērķiem

13/02/2019

Eiropas Parlaments trešdien apstiprināja ES finansējuma noteikumus reģioniem no 2021. līdz 2027. gadam un noraidīja iespēju ES finansējuma piešķiršanu padarīt atkarīgu no noteiktu ekonomisku mērķu sasniegšanas.

  • Nesamazināt ieguldījumu apjomu ES reģionos no 2021. līdz 2027. gadam;
  • atbalsts inovācijām, digitalizācijai, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un pārejai uz neto oglekļa nulles emisijas ekonomiku;
  • stiprināt fondu savstarpējo sazobi;
  • palielināt atbalstu mazāk attīstītajiem reģioniem.

Eiropas Parlaments noteikumus pieņēma ar 460 balsīm pret 170, 47 deputātiem atturoties. Šie vispārējie noteikumi regulēs reģionālos, kohēzijas un sociālos ES līdzekļu tēriņus, un tie paredz īpašu atbalstu mazāk attīstītajiem reģioniem.

Finansēšanas līmenis

EP deputāti uzskata, ka pašreizējais finansējuma apjoms - 378,1 miljards eiro (2018. gada cenās) - būtu saglabājams arī 2021. - 2027. gada plānošanas periodā. Projekti mazāk attīstītajos ES reģionos arī turpmāk saņems 85% ES līdzfinansējumu (Eiropas Komisijas piedāvājums - 70%), un tur nonāks 61,6% Reģionālās attīstības, Kohēzijas un Sociālā fonda līdzekļu. Arī finansējuma līmenis pārejas un attīstītajiem reģioniem ir palielināts līdz attiecīgi 65% un 50%. 1,6 miljardi eiro paredzēti kā papildu finansējums attālākajiem reģioniem (no kontinenta tālām ES valstu salām).

Vispārējie principi

Kopīgie noteikumi būs ciešāk saistīti ar ES politikas mērķiem, piemēram:

- konkurētspējas paaugstināšanu un mazo un vidējo uzņēmumu stiprināšanu;

- energoefektivitātes stiprināšanu;

- vides aizsardzību un cīņu ar klimata pārmaiņām;

- viedas un ilgtspējīgas mobilitātes veicināšanu;

- pamattiesību un dzimumu līdztiesības nodrošināšanu, kā arī diskriminācijas novēršanu.

Citāti

EP līdzziņotāja Konstance Krēla (S&D, Vācija) sacīja: “Parlaments pilnībā atbalsta noteikumu vienkāršošanu, kā arī visu pušu iesaisti ar partnerības nolīgumiem. Taču Komisijas priekšlikums ES finansējuma piešķiršanu padarīt atkarīgu no noteiktu makroekonomisku mērķu sasniegšanas nozīmētu sodīt reģionālās varas iestādes par valdību pieņemtajiem lēmumiem. Parlaments šos priekšlikumus noraidīja.”

EP līdzziņotājs Andrejs Novakovs (ETP, Bulgārija) uzsvēra, ka “no ES kohēzijas politikas iegūst visi, jo tā mūs tuvina. Ir tikai viena veida eiropieši - tie, kas iegūst no kohēzijas politikas. Mēs esam gatavi nekavējoties sākt sarunas ar ES Padomi.”

Nākamie soļi

Eiropas Parlamenta deputāti ir gatavi uzsākt sarunas ar otru ES likumdevēju - ES Padomei (ES valstu ministriem).

Pamatinformācija

Kopīgie noteikumi attieksies uz Reģionālās attīstības fondu, Sociālo fondu (ESF+), Kohēzijas fondu, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu. Noteikumiem pakļauto fondu finansējums veido apmēram trešdaļu ES budžeta.

Papildu informācija

Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (13.02.2019)
Procedūras dokumentācija
Reģionālās attīstības komiteja
Bezmaksas foto, video un audio materiāli
Ko manā labā dara Eiropa?

Plašākai informācijai

Signe Znotiņa-Znota,

Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā

T. + 371 26440185

E. signe.znotina-znota@europarl.europa.eu