skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

ES pārrobežu maksājumi ārpus eirozonas: Eiropas Parlaments samazina izmaksas

14/02/2019

·         Zemākas ES pārrobežu maksājumu izmaksas eiro valūtā;

·         Aizsardzība pret nesamērīgām valūtas maiņas izmaksām;

·         Informācija par valūtas maiņas maksu vēl pirms pārskaitījuma veikšanas.

Bankām jāpiemēro vienādas izmaksas pārrobežu maksājumiem eiro valūtā un vietējiem maksājumiem, kā arī jāpadara pārskatāmākas valūtas maiņas izmaksas, paredz jauni noteikumi.

Ceturtdien apstiprinātie (532 balsis pret 22, 55 deputātiem atturoties) noteikumi izbeigs to ES iedzīvotāju diskrimināciju, kuri veic naudas pārskaitījumus ārpus eirozonas valstīm - piemēram, pārskaitot naudu eiro valūtā no konta Apvienotajā Karalistē vai Dānijā uz kontu Latvijā. Pakalpojumu lietotāji eirozonā gūst labumu no vienotās eiro maksājumu telpas (SEPA), bet pārējie ES iedzīvotāji par pārrobežu maksājumiem eiro valūtā spiesti maksāt ievērojamas komisijas maksas.

Viena gada laikā izmaksas par ES pārrobežu maksājumiem eiro valūtā būs jāpielīdzina iekšzemes maksājumu vietējā valūtā izmaksām. Dalībvalstīm arī drīkstēs likt bankām piemērot vienādu komisijas maksu par iekšzemes un pārrobežu maksājumiem vietējā valūtā.

Pārskatāmas valūtas maiņas izmaksas

Jaunie noteikumi, par kuriem jau panākta provizoriska vienošanās ar ES Padomi, arī pasargās patērētājus no nesamērīgām valūtas maiņas izmaksām. Bankām pirms katra darījuma būs jāsniedz informācija par maksājamo summu vietējā un konta valūtā.

Citāts

EP ziņotāja Eva Meidela (ETP, Bulgārija): “150 miljoni ES pilsoņu un seši miljoni uzņēmumu līdz šim par eiro pārskaitījumiem maksājuši ievērojami vairāk nekā eirozonas iedzīvotāji. Tam tiks pielikts punkts, un izmaksām samazinoties, eiropieši gadā ietaupīs vairāk nekā vienu miljardu eiro. Šī ir nākamā nelielā revolūcija pēc mobilo sakaru viesabonēšanas izmaksu atcelšanas”.

Pamatinformācija

Vidējās izmaksas par 100 eiro pārrobežu maksājumu vietējā valūtā

Valsts

2012

2017

Bulgārija

18,68 €

19, 98 €

Horvātija

N/A       

8,23 €

Čehija

9,50 €

8,71 €

Dānija

2,17 €

2,69 €

Ungārija

15,32 €

5,93 €

Polija

2,73 €

1,54 €

Rumānija

12,58 €

11,19 €

Zviedrija

0 €

0 €

Apvienotā Karaliste

15,63 €

9,26 €

Avoti: Eiropas Komisijas ietekmes novērtējums

Papildu informācija

Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (14.02.2019)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/texts-adopted.html

Eva Meidela (ETP, Bulgārija)

http://www.europarl.europa.eu/meps/lv/98341/EVA_MAYDELL/home

Procedūras dokumentācija

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0076(COD)&l=en

EP Izpētes dienests: Cross-border euro transfers and currency conversions: A step forward in favour of the single market

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)628291

Bezmaksas foto, video un audiomateriāli

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home

 

Plašākai informācijai

Signe Znotiņa-Znota,

Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā

Tālr.: + 371 26440185

E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu