skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Noteikts Parlamenta komiteju sastāvs

04/07/2019

Trešdien Eiropas Parlamenta deputāti balsojumā apstiprināja 20 komiteju un divu apakškomiteju sastāvu. Vēlāk tajā pašā dienā politiskās grupas nosauca arī deputātu sadalījumu pa komitejām.

Eiropas Parlamenta devītajā sasaukumā komiteju skaitliskais sastāvs būs šāds:

Visu komiteju locekļu saraksts atrodams šeit. Savās pirmajās sēdēs katra komiteja ievēlēs priekšsēdētāju un ne vairāk kā četrus priekšsēdētāja vietniekus.

Pilntiesīgo locekļu aizstājēju vārdus politiskās grupas paziņos vēlāk.

Noteikumi komiteju sastāva noteikšanai

Saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 199. pantu komiteju sastāvam pēc iespējas jāatspoguļo Parlamenta sastāvs. Komitejas amatu sadalei starp politiskajām grupām ir jāatbilst aprēķinātajai proporcionalitātei tuvākajam veselajam skaitlim.

Komiteju locekļus ieceļ politiskās grupas un pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti. Grupu “tirgošanās” ar vietām nav atļauta.

Biežāk uzdotie jautājumi par pāreju no Eiropas Parlamenta astotā uz devīto sasaukumu
Eiropas Parlamenta Reglaments
Bezmaksas foto, video un audiomateriāli
Komiteju sastāvs - pilntiesīgie locekļi

Jānis KRASTIŅŠ
Preses sekretārs
Tālr.:(+32) 2 28 46718 (BXL)
Tālr.: (+33) 3 881 72336 (STR)
Tālr.: (+32) 470 88 28 04
E-pasts: janis.krastins@europarl.europa.eu