skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

"InvestEU” programma: deputāti atbalsta jaunu programmu darbavietu izveidei un izaugsmei

16/01/2019

Eiropas Parlaments (EP) apstiprinājis savu nostāju par priekšlikumu izveidot jaunu ES programmu investīciju atbalstam un pieejama finansējuma nodrošināšanai no 2021. līdz 2027. gadam.

Jaunā “InvestEU” programma aizstās pēc finanšu krīzes izveidoto Eiropas Stratēģisko investīciju fondu (ESIF).

  • Atspēriena punkts projektiem, kuru īstenošanai citādi nebūtu finansējuma;
  • EP deputāti prasa vairāk ES garantiju: 40,8 miljardus eiro, lai nodrošinātu 698 miljardu eiro investīcijas;
  • Pastiprināta pārskata atbildība, vairāk uzmanības klimata aizsardzībai.

Lai uzlabotu Eiropas Komisijas priekšlikumu, EP deputāti trešdien apstiprināja grozījumus. Būtiskākās izmaiņas:

- ES budžeta garantiju paaugstināšana līdz 40,8 miljardiem eiro (pašreizējās cenās), lai tā nodrošinātu investīcijas 698 miljardu eiro apmērā (Komisijas priekšlikums bija 38 miljardi eiro 650 miljardu eiro lieliem ieguldījumiem);

- skaidrāk definēti un jauni darbības mērķi: nodarbinātības pieaugums ES, Parīzes klimata nolīguma mērķu sasniegšana, ekonomiskā, teritoriālā un sociālā kohēzija;

- vairāk līdzekļu klimata aizsardzībai: deputāti noteica, ka “vismaz 40%” programmas finansējuma izmantojami klimata mērķu sasniegšanai;

- koordinācijas padomes izveide, lai panāktu līdzsvaru starp politiku un banku pieredzi programmas pārvaldībā;

- Eiropas Komisijai un koordinācijas padomei reizi gadā jāziņo Parlamentam un Padomei par “InvestEU” programmas īstenošanu.

Ziņojums tika apstiprināts ar 517 balsīm pret 90, 25 deputātiem atturoties.

Citāti

“”InvestEU” apvieno visus ES budžeta finanšu instrumentus. EFSI jeb Junkera plāns, kura vietā stāsies “InvestEU”, jau palīdzējis radīt vairāk nekā miljonu darbavietu ES un sniedzis atbalstu vairāk nekā 850 000 mazo un vidējo uzņēmumu. Komisijas mērķis ir 650 miljardu investīcijas no 2021. līdz 2027. gadam, bet mēs, Parlaments, mērķējam uz gandrīz 700 miljardiem. Programmai jāatspoguļo ES prioritātes, un tā veicinās ekonomikas izaugsmi, darbavietu radīšanu, uzņēmējdarbību, sociālo, ekonomisko un teritoriālo kohēziju,” sacīja EP līdzziņotājs no Budžeta komitejas (BUDG) Žozē Manuels Fernandešs (EPP, Portugāle). M. Fernandeša uzruna plenārsēdē.

“”InvestEU” ne tikai turpinās EFSI un citu pēdējos gados īstenoto projektu uzsākto, šī programma arī risinās trūkstošo investīciju problēmu sociālajā infrastruktūrā. Pateicoties tai, tiks īstenoti projekti izglītības nozarē un veselības aprūpē, teica EP līdzziņotājs, Ekonomikas un monetāro jautājumu komitejas (ECON) priekšsēdētājs Roberto Gvaltjēri (S&D, Itālija). R. Gvaltjēri uzruna plenārsēdē.

 

Nākamie soļi: EP deputāti tagad ir gatavi uzsākt sarunas ar ES valstu ministriem, lai panāktu vienošanos pirmajā lasījumā.

Pamatinformācija

Neskatoties uz virkni iniciatīvu situācijas uzlabošanai, ES joprojām trūkst investīciju. “InvestEU” programmas (tā ir 2021. - 2027. gada budžeta likumprojektu pakas “ES budžets nākotnei” sastāvdaļa) mērķis ir šo problēmu risināt. “InvestEU” apvienotu esošos ES finanšu instrumentus, lai tā panāktu apjoma radītus ietaupījumus.

Papildu informācija

Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (16.01.2019)
Debašu videoieraksts (15.01.2019)
Procedūras dokumentācija
InvestEu programma - tiesību aktu teksti un informatīvi dokumenti

Plašākai informācijai

Signe Znotiņa-Znota,

Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā

Tālr.: + 371 26440185

E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu