skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Pesticīdi: EP deputāti piedāvā plānu, kā uzlabot ES atļaušanas procedūru

16/01/2019

Trešdien Eiropas Parlamenta (EP) deputāti apstiprināja priekšlikumus, kas paredz uzlabot uzticēšanos ES pesticīdu atļaušanas procedūrai, padarot to pārredzamāku.

  • Sabiedrībai jādod iespēja iepazīties ar apstiprināšanas procedūrā izmantotajiem pētījumiem;
  • ES regulējumam jāveicina inovācijas un zema riska pesticīdi;
  • Ekspertiem jāpārskata pētījumi par glifosāta kancerogenitāti.

EP deputāti piekrīt ES pesticīdu atļaušanas procedūras īpašās komitejas (PEST) ierosinājumam dot sabiedrībai piekļuvi pētījumiem, kas izmantoti šajā procedūrā, tostarp visiem papildu datiem un informācijai attiecībā uz pieteikumiem atļauju saņemšanai. Īpašā komiteja pēdējā gada laikā analizējusi pesticīdu atļaušanas procedūru ES. Tās ziņojums trešdien tika apstiprināts ar 526 balsīm pret 66, 72 deputātiem atturoties.

Pieteikumu iesniedzējiem būtu jānosaka pienākums publiskā reģistrā uzskaitīt visus regulējumā paredzētos pētījumus. Tāpat būtu jāparedz apsvērumu iesniegšanas termiņš, kurā visas ieinteresētās personas varētu iesniegt to rīcībā esošos datus. Tā varētu nodrošināt, ka tiek ņemta vērā visa attiecīgā informācija, norāda deputāti.

Izvērtējums pēc laišanas tirgū

EP deputāti aicina Eiropas Komisiju (EK) ieviest īpašus pasākumus, lai saudzētu neaizsargātas iedzīvotāju grupas, un izbeigt pesticīdu lietošanu plašās teritorijās skolu, bērnu aprūpes iestāžu, spēļu laukumu, slimnīcu, dzemdību namu un aprūpes iestāžu tuvumā.

EP deputāti uzskata, ka būtu jāstiprina pēctirgus uzraudzība, un EK būtu jāveic epidemioloģisks pētījums par augu aizsardzības līdzekļu ietekmi uz cilvēku veselību. Viņi arī uzsver, ka būtu jāpārskata pētījumi par glifosāta kancerogenitāti. Tāpat būtu jānosaka maksimālais atliku līmenis augsnē un virszemes ūdeņos.

Atļaujas atjaunošana - lielāka loma Komisijai

EP deputāti norāda, ka ir radušās bažas par pieteikumu iesniedzēju iespēju izvēlēties noteiktu dalībvalsti, kurā iesniegt pieprasījumu aktīvās vielas atļaušanai un sniegt ar to saistīto papildu informāciju. EP deputātu skatījumā, šāda prakse uzskatāma par nepārredzamu un var radīt interešu konfliktu. Viņi aicina Eiropas Komisiju atļaujas atjaunošanas pieteikumu uzticēt citai ES dalībvalstij.

Citāti

Viens no EP ziņotājiem Norbers Linss (EPP, Vācija): “Atļaušanas procedūras pamatu arī turpmāk jāveido zinātniskiem pētījumiem. Tik svarīgā jautājumā zinātniski pierādīti fakti ir visa pamats, un tajā nav vietas interesēm vai ideoloģijai. Šādus lēmumus nedrīkst balstīt politikā vai emocijā.”

Otrs EP ziņotājs Barts Stāss (Zaļie/EFA, Beļģija): “Īpašā komiteja izgaismojusi nopietnus atļaušanas procedūras trūkumus, un Parlaments prasa tos novērst. Pārliecinošais atbalsts reformai, kas procedūrā ieviestu vairāk pārskatāmības un neatkarīgu pētījumu, ir modinātāja zvans valstu valdībām un  Eiropas Komisijai.”

EP PEST komitejas priekšsēdētājs Eriks Andrjo (S&D, Francija): “Nesenie plaģiātisma gadījumi apstiprina mūsu izmeklēšanas komitejas secinājumus. Mēs aicinām Eiropas Komisiju pārskatīt pesticīdu atļaušanas procedūru Eiropā un nekavējoties vēlreiz izvērtēt glifosāta atļaušanu.”

 

Pamatinformācija

Ņemot vērā satraukumu, ko radīja glifosātam izsniegtās atļaujas pagarināšana, pagājušā gada februārī Eiropas Parlaments izveidoja ES pesticīdu atļaušanas procedūras īpašo komiteju. Tās uzdevums bija analizēt, kā pesticīdi tiek atļauti lietošanai ES.

Papildu informācija

Pieņemtais teksts (16.01.2019)
Debašu videoieraksts (14.01.2019)
Paziņojums presei par balsojumu komitejā (6.12.2018)
Procedūras dokumentācija
EP Izpētes dienests: EU authorisation procedure for pesticides

Plašākai informācijai

Signe Znotiņa-Znota,

Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā

Tālr.: + 371 26440185

E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu