skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Eiropas Parlamenta deputāti atbalsta patērētājiem un videi draudzīgāka elektroenerģijas tirgus izveidi

26/03/2019

Eiropas Parlamenta deputāti otrdien apstiprināja jaunus noteikumus, kuru mērķis ir izveidot patērētājiem un videi draudzīgāku ES elektroenerģijas tirgu.

  • Viedie skaitītāji, dinamiska cenu noteikšana un iespēja mainīt piegādātāju patērētājiem visā Eiropā;
  • Izbeigts valsts atbalsts ogļu elektrostacijām;
  • Jauni ES pasākumi pēkšņu piegādes pārtraukumu novēršanai.

Eiropas Parlaments pieņēma četrus ar ES elektroenerģijas tirgu saistītus likumprojektus, tā noslēdzot darbu pie “Tīru enerģiju ikvienam Eiropā” likumprojektu paketes. Neformālu vienošanos ar dalībvalstu ministriem deputāti bija panākuši jau pagājušā (2018) gada beigās.

Vienošanās par “Elektroenerģijas iekšējo tirgu” (regula) tika apstiprināta ar 544 balsīm pret 76, 40 deputātiem atturoties. Vienošanās par “Elektroenerģijas iekšējā tirgus kopīgajiem noteikumiem” (direktīva) tika pieņemta ar 551 balsi pret 72, 37 deputātiem atturoties.

Patērētāju ieguvumi

Jaunie noteikumi ļaus patērētājiem visā Eiropā izmantot viedos skaitītājus, dinamisku cenu noteikšanas sistēmu un tiesības bez maksas trīs nedēļu laikā nomainīt elektroenerģijas piegādātāju (sākot no 2026. gada - 24 stundu laikā).

Enerģētiskā nabadzība un cenu regulēšana

Es dalībvalstis varēs izveidot pagaidu cenu regulēšanas mehānismus, lai tā atbalstītu enerģētiski nabadzīgas mājsaimniecības. Galvenās rūpes par enerģētiskās nabadzības novēršanu tomēr būt jāuzņemas sociālās drošības sistēmām.

Veicināt pārrobežu piegādi

Viens no jaunu noteikumu būtiskākajiem mērķiem ir elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecības veicināšana. Vismaz 70% pārdotās enerģijas būtu jānodrošina iespēja brīvi šķērsot valstu robežas, lai tā tuvotos ES mērķim līdz 2030. gadam enerģijas patēriņa bilancē nodrošināt 32% atjaunojamo resursu īpatsvaru.

Izbeigt valsts atbalstu ogļu spēkstacijām

ES noteikumi pašlaik atļauj noteiktās situācijās subsidēt ogļu elektrostaciju darbību. Jaunie noteikumi šīs iespējas ierobežos. Noteikumi spēkā stāšanās brīdī attieksies uz visām jaunajām ogļu elektrostacijām, bet no 2025. gada - uz esošajām spēkstacijām. Noteikumi neattieksies uz līgumiem par valsts atbalstu, kas noslēgti līdz 2019. gada 31. decembrim.

EP ziņotājs Ježijs Buzeks (ETP, Polija): “Reformas mērķis ir padarīt elektroenerģijas tirgu konkurētspējīgāku un atbalstīt pāreju uz tīrāku enerģiju. Tā dod vairāk iespēju patērētājiem un sniedz atbalstu enerģētiski nabadzīgajiem. Reforma ir ieguvums videi un makam.”

Vairāk informācijas atrodams paziņojumā presei par vienošanos ar dalībvalstīm.

Jauni ES pasākumi piegādes pārtraukumu novēšanai

Jaunie noteikumi elektroenerģijas nozares gatavībai neparedzētām situācijām tika apstiprināti ar 569 balsīm pret 61, 34 deputātiem atturoties. To mērķis ir pasargāt iedzīvotājus no pēkšņiem piegādes pārtraukumiem. Dalībvalstīm būs jāizvērtē elektrības deficīta riski un jāsadarbojas ar sava reģiona valstīm.

EP ziņotājs Flāvio Dzanonato (S&D, Itālija): “Šī vienošanās stiprina solidaritāti, un turpmāk neviena valsts nepaliks viena, sastopoties ar pēkšņu aukstuma vilni vai elektropiegādes pārtraukumiem.”

Vairāk informācijas atrodams paziņojumā presei par vienošanos ar dalībvalstīm.

Labāks elektroenerģijas tirgus regulējums

Lai nodrošinātu labāku ES elektroenerģijas tirgus regulējumu, jauni noteikumi paplašinās Energoregulatoru sadarbības aģentūras (ACER) pilnvaras. Tie tika apstiprināti ar 558 balsīm pret 75, 31 deputātam atturoties.

EP ziņotājs Mortens Helvēgs Pētersens (ALDE, Dānija): “Ar ACER reformu mēs speram soli atvērtāka un labāk regulēta elektroenerģijas tirgus virzienā. Tas būs ieguvums klimatam, patērētājiem un mūsu ekonomikai.”

Vairāk informācijas atrodams paziņojumā presei par vienošanos ar dalībvalstīm.

Nākamie soļi: Vienošanās vēl oficiāli jāapstiprina ES ministriem. Tās stāsies spēkā pēc publicēšanas ES Oficiālajā Vēstnesī.

Papildu informācija

Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (26.03.2019)
Procedūras dokumentācija: elektroenerģijas iekšējais tirgus (regula)
EP Izpētes dienesta pārskats: elektroenerģijas iekšējais tirgus (regula)
Procedūras dokumentācija: elektroenerģijas iekšējā tirgus noteikumi (direktīva)
EP Izpētes dienesta pārskats: elektroenerģijas iekšējā tirgus noteikumi (direktīva)
Procedūras dokumentācija: Riskgatavība elektroenerģijas sektorā
EP Izpētes dienesta pārskats: Riskgatavība elektroenerģijas sektorā
Procedūras dokumentācija: Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER)
EP Izpētes dienests: Energoregulatoru sadarbības aģentūra (ACER)

Plašākai informācijai

Signe Znotiņa-Znota,

Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā

Tālr.: + 371 26440185

E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu