skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Eiropas Parlamenta balsojums par kohēzijas finansējuma noteikumiem

27/03/2019

Eiropas Parlaments trešdien apstiprināja jaunus finansēšanas noteikumus, kuru mērķis ir uzlabot ES ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju.

  • Ieguldījumu pārvirzīšana no valsts uz reģionu līmeni
  • Lielāka daļa finansējuma pilsētām

Atjauninātie noteikumi būs spēkā no 2021. līdz 2027. gadam. Tie attieksies uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas fonda finansējumu visos ES reģionos.

Eiropas Parlamenta deputāti atbalstīja pastiprinātu ERAF - apjomīgākā ES fonda - līdzekļu ieguldīšanu gudrās izaugsmes un zaļās ekonomikas projektos. Saskaņā ar noteikumu projektu reģioniem 30 - 50% ERAF līdzekļu būs jāiegulda inovāciju veicināšanā un vēl 30% - aprites ekonomikas projektos un tādās aktivitātēs, kas atbalsta klimata politikas mērķu sasniegšanu. Kohēzijas fonda finansējums arī turpmāk būtu jāiegulda vides un transporta infrastruktūras projektos.

Uzsvars uz reģioniem un pilsētām

EP deputāti uzskata, ka, piešķirot ES finansējumu, jāņem vērā Eiropas reģionu teritoriālās, ekonomiskās un sociālās atšķirības. Tāpēc finansējuma apjoms būtu nosakāms, ņemot vērā IKP uz vienu iedzīvotāju reģiona līmenī, ne valsts nacionālo kopienākumu. Deputāti arī rosina vismaz 10% ERAF finansējuma atvēlēt ilgtspējīgai pilsētattīstībai. Eiropas Komisija priekšlikums šim mērķim paredzēja 6% līdzekļu.

Neatbalstāmi projekti

EP deputāti uzskata, ka ES finansējums nebūtu jāpiešķir lidostu infrastruktūras attīstībai, atkritumu savākšanai, sadzīves atkritumu apsaimniekošanai un ar fosilo kurināmo saistītiem ieguldījumiem. Izņēmums būtu projekti, kas saistīti ar energoefektivitāti un aprites ekonomikas principiem.

Nākamie soļi

Eiropas Parlaments savu nostāju apstiprināja ar 475 balsīm pret 93, 53 deputātiem atturoties. Paredzams, ka sarunas par noteikumu galīgo redakciju ar ES valstu ministriem rudenī uzsāks Eiropas Parlamenta jaunā sasaukuma deputāti.

Papildu informācija

Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (27.03.2019)
Debašu videoieraksts (26.03.2019)
Paziņojums presei par balsojumu komitejā (14.02.2019)
Procedūras dokumentācija
Ko manā labā dara Eiropa?
Bezmaksas foto, video un audiomateriāli

Plašākai informācijai
Signe Znotiņa-Znota,
Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā
Tālr.: + 371 26440185
E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu