skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Eiropas Savienība bruņojas cīņai ar naidīgu propagandu

13/03/2019

Eiropas Parlamenta deputāti brīdina, ka Krievijas dezinformācijas kampaņas ir būtiskākais dezinformācijas avots Eiropā. Tāpat līdzīgas aktivitātes īsteno Ķīna, Irāna un Ziemeļkoreja.

·         Nepieciešami jauni likumi;

·         Vēlēšanu aizsardzība no Krievijas iejaukšanās;

·         Atbalsts ES asociētajām valstīm un Rietumbalkānu valstīm.

 

Eiropas Parlaments stingri nosoda Krievijas, Ķīnas, Irānas un Ziemeļkorejas “aizvien agresīvākās darbības, ar kurām tās cenšas graut vai apturēt Eiropas demokrātisko valstu normatīvos pamatus un principus un visu Austrumu partnerības valstu suverenitāti.”

Cīņai ar hibrīddraudiem Eiropas Parlamenta deputāti aicina ES dalībvalstis izvērtēt tiesiskā regulējuma izstrādi ES un starptautiskā līmenī.

Atbilde Krievijai

Rezolūcijā, kas tika apstiprināta ar 489 balsīm pret 148, 30 deputātiem atturoties, Eiropas Parlaments īpaši vērš uzmanību uz “Krievijas dezinformācijas kampaņām, jo tās ir galvenais dezinformācijas avots Eiropā.” EP deputāti aicina stiprināt 2015. gadā izveidoto Austrumu Stratēģiskās komunikācijas operatīvo grupu, lai dotu atbildi Krievijai naidīgajai propagandai.

Identificēt autorus

Eiropas Parlamenta deputāti aicina saukt pie atbildības platformas, kas nerīkojas pietiekami strauji, lai dzēstu sistemātiskas viltus ziņas. Bez tam varas iestādēm būtu jāspēj identificēt politiska satura autorus un vai šādu ziņu izplatīšanas apmaksātājus.

Aizsargāt vēlēšanas

EP deputāti nosoda trešo pušu iejaukšanos vēlēšanu un referendumu norisē. Viņi aicina ES dalībvalstis grozīt vēlēšanu likumus, lai dotu iespēju jau preventīvi pretoties dezinformācijas kampaņām un kiberuzbrukumiem.

Rezolūcijā ES dalībvalstis arī aicinātas atbalstīt asociētās valstis un Rietumbalkānu valstis cīņā ar naidīgu propagandu.

Citā balsojumā Eiropas Parlaments otrdien apstiprināja likumu, kam jāpasargā šā gada Eiropas vēlēšanas no personas datu ļaunprātīgas izmantošanas. Jaunie noteikumi (Personas datu aizsardzība Eiropas vēlēšanās) ļaus piemērot naudassodus Eiropas politiskajām partijām un politiskajiem fondiem, kuri apzināti pārkāpj datu aizsardzības noteikumus.

Citāts

EP ziņotāja Anna Elžbeta Fotiga (ECR, Polija): “Dezinformācija saindē prātus un sirdis. Mēs vairs nevaram noliegt, ka mūsu institūcijas un sabiedrības kļuvušas par Kremļa naidīgās propagandas mērķi. Labā ziņa: mēs esam uzkrājuši pieredzi un esam kļuvuši izlēmīgāki cīņā ar šādām aktivitātēm.”

Pamatinformācija

Rezolūcija izvērtē Eiropas Ārējās darbības dienesta paveikto, īstenojot Eiropas Parlamenta 2016. gada novembra rezolūcijā iekļautos ieteikumus ES stratēģiskajai komunikācijai cīņā ar propagandu.

Papildu informācija

Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (13.03.2019)
Debašu videoieraksts (12.03.2019)
Intervija ar EP ziņotāju
Jautājumi un atbildes par Austrumu Stratēģiskās komunikācijas operatīvo grupu
Procedūras dokumentācija
Bezmaksas foto, video un audiomateriāli

Plašākai informācijai

Signe Znotiņa-Znota,

Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā

Tālr.: + 371 26440185

E-pasts: signe.znotina-znota@europarl.europa.eu