skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

EP deputāti nosoda seksuālās izglītības kriminalizāciju Polijā

14/11/2019

Eiropas Parlaments ceturtdien pauda nopietnas bažas par topošajiem grozījumiem Polijas tiesību aktos, kas ļautu piespriest cietumsodu skolotājiem par seksuālās izglītības sniegšanu.

EP aicina Polijas parlamentu noraidīt pedofilijas likuma grozījumus

Atbilstošas seksuālās izglītības trūkums pakļauj jauniešus vardarbības riskam

EP deputāti prasa vairāk finansējuma NVO, kas veic seksuālo izglītošanu

Rezolūcijas tekstā, ko EP deputāti ceturtdien pieņēma ar 471 balsīm par, 128 pret un 57 atturoties, EP deputāti kritizē tiesību akta grozījumus, ar kuriem tiek veikts mēģinājums kriminalizēt seksuālās izglītības sniegšanu nepilngadīgajiem.

Polijas tiesību aktos par pedofilijas novēršanu un apkarošanu ierosināti grozījumi, kas pieļautu skolotājiem, kas informē nepilngadīgos par seksualitāti, piespriest līdz trim gadiem ilgu cietumsodu, un iesniegti arī priekšlikumi šī cietumsoda palielināšanai līdz pat pieciem gadiem.

EP deputāti nosoda arī citus Polijā veiktos pasākumus par mērķi dezinformēt jauniešus un stigmatizēt un aizliegt seksuālo izglītību. Viņi aicina Polijas parlamentu atturēties no ierosinātā tiesību akta pieņemšanas, kas ir tikai viens no daudziem mēģinājumiem Polijā pēdējo gadu laikā ierobežot seksuālās un reproduktīvās tiesības, tostarp arī tiesības uz abortu.

Labāka izglītība var pasargāt jauniešus no vardarbības

Rezolūcijā EP deputāti aicina visas ES dalībvalstis skolās ieviest visaptverošu vecumam atbilstošu izglītību par seksualitāti un attiecībām jauniešiem. Deputāti norāda, ka, nesniedzot informāciju par dzimumu un seksualitāti, tiek apdraudēta jauniešu drošība un labklājība, padarot viņus neaizsargātākus un neļaujot viņiem identificēt seksuālu izmantošanu un vardarbību, tostarp uzmākšanos tiešsaistē.

Jauniešu izglītošana par attiecībām, kuru pamatā ir dzimumu līdztiesība, piekrišana un savstarpēja cieņa, var palīdzēt novērst un apkarot dzimumu stereotipus, homofobiju, transfobiju un vardarbību dzimuma dēļ.

Atzīstot pilsoniskās sabiedrības svarīgo lomu seksuālās izglītības nodrošināšanā, EP deputāti prasa nodrošināt attiecīgajām organizācijām pienācīgu ES finansējumu, piemēram, daudzgadu finanšu shēmā 2021.–2027. gadam un ar citiem ES izmēģinājuma projektiem. Viņi arī aicina Padomi izskatīt šo jautājumu saistībā ar pašreizējām uzklausīšanām par situāciju Polijā saskaņā ar LES 7. panta 1. punktu.

 

Papildu informācija

 

Pieņemtais rezolūcijas teksts (14.11.2019)

Debašu videoieraksts (21.10.2019)

Procedūras dokumentācija

Bezmaksas foto, audio un video materiāli

 

Plašāka informācija:

Jānis Krastiņš,

Eiropas Parlamenta preses sekretārs Latvijā

Tālr.: + 371 67085461; + 371 26542369

E-pasts: janis.krastins@europarl.europa.eu