skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

ES budžets 2020: Parlaments prasa vairāk līdzekļu klimata aizsardzībai

23/10/2019

Eiropas Parlaments trešdien pieņēma savu nostāju par nākamā gada ES budžetu, uzsverot, ka tam jākļūst par stabilu izejas punktu nākamās paaudzes ES programmām.

EP deputāti prasa papildināt Komisijas ierosināto budžetu par vairāk nekā 2 miljardiem EUR un novirzīt tos klimata aizsardzībai

2020. gada budžetam jākļūst par “tiltu uz Eiropas nākotni”, ieguldot darbavietu izveidē, pētniecībā un atbalstā jauniešiem

Budžeta veidošanas sarunas ar Padomi gaidāmas novembrī

EP deputāti rezolūcijā, ko pieņēma ar 529 balsīm par, 130 pret un 43 atturoties, uzsver, ka 2020.gada budžets ir “Savienības pēdējā iespēja pietuvoties šim periodam noteikto politisko saistību izpildei, tostarp virzībā uz ES klimata mērķa sasniegšanu”, kā arī norāda, ka 2020.gada budžetam jāpalīdz sagatavoties daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 2021.–2027. gadam īstenošanai

EP deputāti prasa palielināt Komisijas ierosināto budžetu par vairāk nekā 2 miljardiem EUR, kurus varētu novirzīt klimata mērķiem. Viņi prasa arī vairāk finansējuma Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai (JNI) un Erasmus+, kā arī mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, digitalizācijai, migrācijai un ārpolitikai, tostarp arī attīstības un humanitārajai palīdzībai.

Eiropas Parlamenta pieprasītais 2020. gada budžets ir gandrīz €171 miljardi maksājumu saistībās (līdzekļi, ko ES apņemas ieguldīt 2020. gadā vai turpmāk, jo projekti un programmas bieži ilgst vairākus gadus), tādējādi prasot par aptuveni €2,7 miljardiem vairāk nekā Komisijas ierosinātais budžets. Aptuveni €159 miljardus Eiropas Parlaments ierosina 2020. gadā atvēlēt reālajiem tēriņiem.

Atbildīgā ziņotāja par ES 2020. gada budžetu (Komisijas sadaļa) Monika Holmeijere (ETP, DE):

“Šodienas balsojums par 2020. gada budžetu parāda Parlamenta vienotību un politisko grupu saprašanos par būtisko: vērienīgus klimata mērķus un vides aizsardzību var īstenot līdztekus programmām, kas rada jaunas darbavietas, atbalsta pētniecību un izstrādi un palielina konkurētspēju. Balsojums apliecina arī EP vēlmi piešķirt vairāk līdzekļu Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai, apmaiņas programmai Erasmus+, kā arī veiksmīgajai programmai DiscoverEU, ar kuru 18-gadniekiem tiek nodrošinātas Interrail dzelzceļa biļetes, lai dotu iespēju atklāt Eiropu bez robežām”.

Intervija ar galveno ziņotāju par 2020. gada budžetu Moniku Holmeijeriun ES domnīcas sagatavota vispārīga informācija par 2020. gada budžetu.

Nākamie soļi

Plenārsēdes balsojums aizsāks trīs nedēļu ilgās likumdošanas sarunas ar Padomi, lai panāktu abu iestāžu vienošanos un Parlaments varētu laikus pieņemt nākamā gada budžetu 2019. gada novembra II plenārsesijā (no 25. līdz 28. novembrim). Ja laikus netiks panākta vienošanās, Komisijai būs jāiesniedz jauns budžets.

Vispārīgi

Apmēram 93% no ES budžeta tiek ieguldīti praktiskos projektos, ko īsteno dalībvalstīs un ārpus tām. Šie līdzekļi nonāk pie iedzīvotājiem, reģionu un pilsētu pašvaldībām, lauksaimniekiem, pētniekiem, studentiem, NVO un uzņēmumiem.

ES budžeta pamatprincipi atšķiras no dalībvalstu budžeta: ja dalībvalstu budžetus, lielākoties izmanto sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai un sociālās nodrošināšanas sistēmām, ES budžets primāri ir ieguldījumu budžets, un, atšķirībā no dalībvalstu budžetiem ES budžetam nevar būt deficīta.

Papildu informācija

 

Pieņemtais teksts (23.10.2019)

Debašu videoieraksts (22.10.2019)

EP Budžeta komitejas mājaslapa par 2020. gada budžetu

Ziņotāja par ES budžeta III sadaļu Monika Holmeijere (EPP, DE)

Ziņotāja citām budžeta sadaļām Eidera Gardiazabala Rubiala (S&D, ES)

Procedūras dokumentācija

Infografika par budžeta procedūru

Multimediju centrs: bezmaksas foto, video un audio materiāli

 

 

Plašāka informācija:

Jānis Krastiņš,

Eiropas Parlamenta preses sekretārs Latvijā

Tālr.: + 371 67085461; + 371 26542369

E-pasts: janis.krastins@europarl.europa.eu