skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

EP deputāti: ir kļūda nesākt pievienošanās sarunas ar Albāniju un Ziemeļmaķedoniju

24/10/2019

Ceturtdien pieņemtajā rezolūcijā Eiropas Parlaments uzsver, ka abas valstis atbilst pievienošanās sarunu sākšanas kritērijiem.

Parlaments pauž dziļu vilšanos, ka ES dalībvalstis 17. un 18. oktobra valstu un valdību vadītāju sanāksmē nespēja vienoties par pievienošanās sarunu sākšanu ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju.

Viņi pauž nožēlu, ka Francija, Dānija un Nīderlande bloķē šo lēmumu un norāda, ka Albānija un Ziemeļmaķedonija pēdējo gadu laikā ir ieguldījušas ievērojamu darbu un izpildījušas ES prasības pievienošanās sarunu sākšanai.

Viņi izsaka atzinību Ziemeļmaķedonijai par progresu, ko tā panākusi vēsturisko konfliktu risināšanā ar kaimiņvalstīm Grieķiju un Bulgāriju, kā arī slavē Albānijas veiktās tiesu sistēmas reformas.

Stratēģiska kļūda

Parlaments uzsver, ka lēmuma nepieņemšana ir stratēģiska kļūda un negatīvi ietekmē ES uzticamību, un rada negatīvu vēstījumu citām iespējamām kandidātvalstīm.

EP deputāti ir nobažījušies, ka tas varētu ļaut citām ārvalstu varām, kuru darbība neatbilst ES vērtībām un interesēm, sākt ciešāk sadarboties ar Ziemeļmaķedoniju un Albāniju.

Viņi norāda, ka paplašināšanās procesa reforma, ko vēlas dažas dalībvalstis, nedrīkst kavēt Ziemeļmaķedonijas un Albānijas vērtēšanu pēc to nopelniem un objektīviem kritērijiem. Viņi uzsver, ka nedrīkst aizkavēt šo procesu dažu dalībvalstu iekšpolitisko apsvērumu dēļ.

Sarunas jāsāk tagad

Eiropas Parlaments aicina dalībvalstis atbildīgi izturēties pret Albāniju un Ziemeļmaķedoniju un nākamajā sanāksmē vienprātīgi pieņemt pozitīvu lēmumu par sarunu sākšanu.

Viņi arī uzskata, ka Parlamentam ir jāpastiprina demokrātijas atbalsta darbības reģionā, lai nodrošinātu, ka Rietumbalkānu parlamenti pilda demokrātisku reformu virzītājspēka funkcijas.

Rezolūciju pieņēma ar 412 balsīm par, 146 pret un 30 atturoties.

 

Plašākai informācijai

Jānis Krastiņš,

Eiropas Parlamenta preses sekretārs Latvijā

Tālr.: + 371 67085461; + 371 26542369

E-pasts: janis.krastins@europarl.europa.eu