skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Latvijas EP deputātu prioritātes komiteju darbā

23/09/2019

Eiropas Parlamenta (EP) birojs Latvijā apkopojis no Latvijas ievēlēto deputātu prioritātes, strādājot EP komitejās.

Maijā notikušajās vēlēšanās EP tika ievēlēti astoņi deputāti no Latvijas.  Deputātu darbs EP notiek 20 pastāvīgās komitejās. Līdzīgi komisijām Latvijas Saeimā, tās izvērtē tiesību aktu priekšlikumus noteiktās nozarēs, iesniedz grozījumus izskatīšanai plenārsēdē un organizē ekspertu uzklausīšanas.

Katrā komitejā ir  25 - 73 pilntiesīgi locekļi un tikpat aizstājēji, kuri var piedalīties komitejas sanāksmēs, izteikties un pilntiesīgā locekļa prombūtnē piedalīties balsošanā.

Latvijas deputāti kā pilntiesīgi locekļi vai aizstājēji darbosies 11 no 20 komitejām. Divas Latvijas deputātes - Dace Melbārde un Tatjana Ždanoka - uz divarpus gadiem ievēlētas par attiecīgi Kultūras un izglītības un Lūgumrakstu komitejas priekšsēdētāja vietniecēm.

 

Andris Ameriks (Sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa/Gods kalpot Rīgai), Transporta un tūrisma komitejas, Lūgumrakstu komitejas loceklis, aizstājējs Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā:

Aktuālākais jautājums Transporta un tūrisma komitejā pašlaik ir Mobilitātes pakotne. Vai tā tiks atgriezta izskatīšanai EP? Vai tomēr tiks virzīta tālāk? Šis ir ļoti svarīgs jautājums arī Latvijas autopārvadātājiem. Mans uzskats ir, ka tā ir jāpārskata vēlreiz, jo esošā redakcija neatbilst mūsu uzņēmēju interesēm.

Tāpat liels darbs ir nepieciešams, lai ES varētu sasniegt Parīzes nolīguma mērķrādītājus. Tas nozīmē, ka būs radikāli jāmaina personiskie mobilitātes paradumi, kā arī rūpniecības un ekonomikas modeļi. Tas noteikti atstās iespaidu arī uz Latvijas iedzīvotājiem.

Mans galvenais darbs Lūgumrakstu komitejā būs informēt un izglītot Latvijas iedzīvotājus par tiesībām iesniegt lūgumrakstus Eiropas Parlamentā, jo līdz šim mūsu valsts iedzīvotāji par to ir maz informēti. Lūgumraksti ir būtiska saikne starp iedzīvotājiem un Eiropas iestādēm, kā arī veicina tiešu cilvēku līdzdalību ES likumdošanas darbībā.

 

Ivars Ijabs (politiskā grupa Renew Europe/Attīstībai/Par!), Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas loceklis, aizstājējs Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejā:

Ir ievērojami jākāpina ES atbalsts zinātnei, inovācijām izglītībai un jāpanāk, lai tas ir pieejamāks Latvijas zinātniekiem un augstskolām, tām iekļaujoties ciešas sadarbības tīklos Eiropā. Ir jāveicina “zaļāka” un no Krievijas mazāk atkarīga Latvijas un visas ES enerģētikas struktūra.

Mana prioritāte Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejā ir  patiesi vienots pakalpojumu tirgus, atvieglojot pakalpojumu sniegšanu pāri dalībvalstu robežām gan digitālajā jomā, gan nozarēs (profesionāļu pakalpojumi, transports utt.), kurās Latvija var ievērojami kāpināt pakalpojumu eksportu.

Esmu arī Zinātnes un tehnoloģiju nākotnes darba grupas (STOA) biedrs: zinātnes sasniegumi un nākotnes tehnoloģiju novērtējums ir jāiekļauj politisko lēmumu pieņemšanā, veicinot ES globālo konkurētspēju ar Ķīnu, Krieviju un ASV.

 

Sandra Kalniete (Eiropas Tautas partijas grupa/”Jaunā Vienotība”), Ārlietu komitejas locekle, aizstājēja Starptautiskās tirdzniecības komitejā un Drošības un aizsardzības apakškomitejā:

Kā Eiropas Tautas Partijas grupas priekšsēdētāja vietnieci man būs būtisks darbs pie ES daudzgadu budžeta, lai panāktu pēc iespējas labvēlīgāku finansējumu Latvijai – svarīgi saglabāt jau sagatavotos priekšlikumus lauksaimniecībai, jācīnās par kohēzijas fondu līdzekļiem, jo Latvijai tas ir svarīgs investīciju avots.

Ārlietās manas prioritātes būs nemainīgas – iestāšos par drošu Latviju drošā Eiropā, kas prasa mērķtiecīgu valstu sadarbību un militāro resursu efektīvāku izlietojumu. Austrumu partnerības ietvaros atbalstīšu demokrātisku un eiropeisku reformu ceļu Ukrainā un citviet, tāpat arvien nenogurstoši skaidrošu Latvijas vēsturi un Baltijas atgriešanos demokrātisko valstu saimē. Esmu bijusi un būšu neiecietīga pret Krievijas agresiju un propagandu, tādēļ par būtisku uzskatu cīņu pret hibrīdapdraudējumiem un dezinformāciju. No globālās stabilitātes un drošības aspekta raugos arī uz darbu Starptautiskās tirdzniecības komitejā, kur svarīgi ir paplašināt ES brīvās tirdzniecības telpu ar citām valstīm, kā arī dot pretsparu populistiem un protekcionismam.

 

Dace Melbārde (Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa/ Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"), Kultūras un izglītības komitejas priekšsēdētāja vietniece, aizstājēja Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejā:

Kultūras un izglītības komitejā viena no manām prioritātēm ir mediju vides daudzveidība un kvalitāte, tostarp sniedzot atbalstu profesionālai žurnālistikai un tradicionālo mediju adaptācijai digitālajā vidē. Rosināšu arī atbalstu pasākumiem cīņai pret dezinformāciju. Manis izvirzītais pilotprojekts par finansiālu atbalstu tradicionālo mediju pārejai uz digitālo vidi jau saņēmis pozitīvu novērtējumu no Eiropas Komisijas un ticis atbalstīts Kultūras komitejā 2020.gada budžeta projekta balsojumā.

Kultūras jomā būtiska mana darba prioritāte ir valodu un kultūru daudzveidība digitālajā vidē, īpašu uzmanību veltot mazo valodas un kultūras areālu atbalstam. Tāpat būtiski ir turpināt un ieviest Eiropas kultūras mantojuma gada ieceres un Davosas deklarāciju par kvalitatīvu būvkultūru Eiropai.

Manā prioritāšu lokā ir arī Eiropas un Latvijas vēstures jautājumi - rosināšu EP vairāk skatīties arī uz mūsu reģiona vēsturi, cita starpā stiprinot daudzveidību vēstures izzināšanā un diskusijās.

Būtiska mana prioritāte darbā ar Latvijas sabiedrību ir nākotnes līderu izglītošana, īpašu uzmanību veltot politiskai izglītībai. Iesaistot spēcīgus Latvijas un pasaules ekspertus, veidošu un īstenošu apmācības programmas jauniešiem.

 

Nils Ušakovs (Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa/"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija), Budžeta komitejas loceklis, aizvietotājs Ārlietu komitejā:

Budžeta komitejā mana prioritāte būs darbs pie Eiropas Savienības budžeta 2021.-2027.gadam.  Latvijas interesēs ir cīnīties pret iecerēto ES finansējuma samazinājumu.

Delegācijā attiecībām ar ASV strādāšu, lai stiprinātu eiroatlantisko sadarbību. Es darbošos arī parlamentārās partnerības delegācijās ar Gruziju, Armēniju un Azerbaidžānu un EURONEST (Austrumu partnerības valstīm). Mans darbs būs vērsts uz politisko un ekonomisko sakaru paplašināšanu un Austrumu partnerības programmu tālāku attīstību.

Kā S&D Latvijas delegācijas vadītājs strādāšu, lai panāktu iepriekšējā sasaukumā pieņemtās Mobilitātes pakotnes normu pārskatīšanu. Tās ir klaji diskriminējošas Austrumeiropas, tostarp Latvijas, pārvadātājiem.

 

Inese Vaidere (Eiropas Tautas partijas grupa/”Jaunā Vienotība”), Ekonomikas un monetārās komitejas locekle, aizstājēja Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejā:

Eiropas Savienībā ir jāattīsta gudra un inovatīva ekonomika, kas vienlaikus saudzē vidi un mazina tās piesārņojumu. Šo mērķu sasniegšanai nākamajos gados būs svarīgi veicināt ilgtspējīgus ieguldījumus, atbalstīt jaunuzņēmumus, kā arī attīstīt modernas tehnoloģijas, kas palīdzēs kāpināt ražīgumu un radīt darba vietas. Tas ir būtiski mums, jo šis attīstības virziens var Latvijai palīdzēt konkurēt pasaulē un pārvarēt vidēju ienākumu slazdu. Tāpat mums noteikti ir vēl aktīvāk jāstrādā vides jautājumu sakārtošanā, jo citas Eiropas mums nav, tāpēc, piemēram, atkritumu šķirošanai un samazināšanai ir jābūt starp prioritātēm. Es strādāšu, lai Latvija būtu zaļa, gudra un ekonomiski attīstīta valsts.

 

Roberts Zīle (Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa/ Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"), Ekonomikas un monetārās komitejas un Transporta un tūrisma komitejas loceklis, aizstājējs Budžeta komitejā:

Kā savas grupas koordinators Transporta komitejā aizstāvēšu Latviju cīņā par pēc iespējas mazāk negodīgas t.s. mobilitātes pakotnes - transporta nozares sociālo garantiju piemērošanas uzspiešanu mūsu uzņēmējiem, kas patiesībā grauj konkurenci un vienotu ES tirgu.

Kā EP Budžeta komitejas biedrs iestāšos par pēc iespējas vienlīdzīgāku nākamā ES daudzgadu budžetu Latvijai, īpaši lauksaimniecības politikā.

Kā “Rail Baltica” sadarbības grupas dibinātājs turpināšu regulāras viedokļu apmaiņas ar projekta atbildīgajām pusēm gan EP, EK, Padomē un starp iesaistīto valstu lēmējiem, veidojot tādu  politisko signālu valdībām un projekta izstrādātājiem, kas veicina pēc iespējas pārskatāmāku un ātrāku projekta realizāciju.

 

Tatjana  Ždanoka (Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa/ Latvijas Krievu savienība), , Lūgumrakstu komitejas priekšsēdētāja vietniece, aizstājēja Nodarbinātības un sociālo lietu komitejā:

Nodarbinātības komitejā es strādāju jau vairākus gadus, un šajā sasaukumā turpināšu iepriekš iesākto: manas prioritātes būs jauniešu un pirmspensijas vecuma cilvēku nodarbinātība, jaunu ģimenes pabalstu ieviešana, sociālo tiesību izlīdzināšana Eiropas Savienībā. Latvijas iedzīvotājiem tas garantēs cienīgu dzīves līmeni, ko joprojām negarantē valdība, un taisnīgumu visneaizsargātākajai sabiedrības daļai. Domāju, ka šajā sasaukumā noteikti izdosies ievest ES vienoto minimālās algas un minimālā ienākuma aprēķināšanas formulu.

Lūgumrakstu komitejā turpināšu pievērst īpašu uzmanību sūdzībām no Latvijas iedzīvotājiem un palīdzēt to virzībā. Aicinu visus aktīvāk izmantot šo instrumentu!

 

Papildu informācija

Eiropas Parlamenta komitejas
http://www.europarl.europa.eu/committees/lv/about-committees.html

Eiropas Parlamenta reglamenta sadaļa par komitejām
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-8-2019-03-25-TOC_LV.html#title_VIII

Sagatavots pēc EP deputātu sniegtās informācijas.

 

Plašāka informācija:

Jānis Krastiņš,

Eiropas Parlamenta preses sekretāre Latvijā

+ 371 67085461 | M. + 371 26542369 | E. janis.krastins@europarl.europa.eu