skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieka amata kandidāta Valda Dombrovska uzklausīšana

08/10/2019

Otrdien Briselē Eiropas Parlamenta Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas, kā arī Ekonomikas un monetāro jautājumu komitejas deputāti iztaujāja komisāra amata kandidātu no Latvijas Valdi Dombrovski par viņam paredzēto atbildības jomu — “Ekonomika cilvēku labā”.

Pēc tam slēgtā sēdē tikās abu komiteju politisko grupu koordinatori, lai izvērtētu Komisijas vicepriekšsēdētāja amata kandidāta Dombrovska sniegumu. Vērtējumu atklās pēc tam, kad būs noslēgušās visu kandidātu uzklausīšanas.

Ilgtspējīga un iekļaujoša izaugsme

Ievadrunas laikā Dombrovskis uzsvēra, ka ir jāpalielina Eiropas Savienības politiskā un ekonomiskā nozīme un jāstiprina ES spēja darboties neatkarīgi. Tam vajadzīga stabila finansiālā jauda un virzība uz zaļo un digitālo pārveidi. Viņš piebilda, ka šīs pārmaiņas būs sekmīgas vien tad, ja tās būs sociāli taisnīgas. Dombrovskis paziņoja, ka plāno nākt klajā ar rīcības plānu Eiropas sociālo tiesību pīlāra efektīvai īstenošanai visā Eiropas Savienībā, tostarp iesniedzot regulējumu par minimālajām algām. 

EP deputāti vēlējās noskaidrot, vai Dombrovskis plāno strādāt pie ES ekonomikas un banku nozares īpatnību saglabāšanas, vienlaikus izpildot starptautiskos noteikumus, piemēram, Bāzeles III banku sektora reformas pasākumu kopumu. Viņi jautāja arī par Ilgtspējīgas attīstības mērķiem un saistošiem zaļās pārveides mērķiem. Deputāti vēlējās noskaidrot Dombrovska plānus attiecībā uz pašreizējo ekonomiskās izaugsmes palēnināšanos un to, vai viņš plāno pabeigt iesāktos projektus, piemēram, kapitāla tirgu savienības un banku savienības izveidi.

EP deputāti jautāja par taisnīgiem nodokļiem, uzņēmumu ienākuma nodokļa pārskatiem par katru valsti un noteikumiem pret naudas atmazgāšanu. Tika aktualizēti arī tādi jautājumi kā kriptovalūta, jo īpaši, saistībā ar Facebook ierosināto Libra, kā arī priekšrocību un risku līdzsvarošanu finanšu tehnoloģiju nozarē.

Uzklausīšanas gaitā EP deputāti uzsvēra, ka darba tirgus labai funkcionēšanai un elastībai būtisks ir sociālais dialogs, un jautāja Dombrovskim, kā viņš nodrošinās sociālo partneru iesaistīšanu.

Deputāti taujāja par digitalizācijas problēmām, digitālās plaisas mazināšanu, digitālo prasmju līmeņa paaugstināšanu un, kā uzlabot tiešsaistes platformu darbinieku darba apstākļus, vienlaikus saglabājot nozares ekonomisko vērtību.

Deputāti taujāja, kā Dombrovskis plāno īstenot Eiropas sociālo tiesību pīlāru, lai visiem nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas taisnīgā un pieejamā darba tirgū, uz ko atbildot Dombrovskis solīja drīzumā iesniegt priekšlikumus par taisnīgu minimālo darba algu Eiropā, Eiropas “Garantiju bērniem”, ES bezdarba pabalstu pārapdrošināšanas shēmu, jauno prasmju programmu, kā arī ES dzimumu līdztiesības stratēģiju, kas ietvers saistošus algu pārredzamības noteikumus.

Pilnu uzklausīšanas videoierakstu varat noskatīties šeit (sadaļā “replays”).

Turpmākie soļi

Pamatojoties abu komiteju vērtējumā, EP priekšsēdētāju konference 17. oktobrī lems, vai Parlamentam ir pietiekami daudz informācijas, lai pasludinātu uzklausīšanas procesu par noslēgtu. Šādā gadījumā 23. oktobra plenārsesijā Strasbūrā notiks balsojums par ierosinātā Komisijas sastāva apstiprināšanu.

Papildinformācija

Uzklausīšanā piedalījās un jautājumus uzdeva arī EP Budžeta lietu komitejas deputāti.

Papildu informācija

Dombrovska uzklausīšanas audiovizuālie materiāli

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/hearing-of-valdis-dombrovskis-executive-vice-president-designate-an-economy-that-works-for-people_13230_pk

Vispārīgi materiāli presei par komisāra kandidātu uzklausīšanām EP

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/2019-hearings-of-commissioners-designate_13229_pk

Dombrovska uzklausīšanas tīmekļa vietne

http://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019/20190910STO60708/valdis-dombrovskis-latvia

2019.gada uzklausīšanu procesa tīmekļa vietne

https://www.europarl.europa.eu/news/en/hearings2019/commission-hearings-2019

Uzklausīšanu kalendārs

https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20190919RES61417/20190919RES61417.pdf

Ekonomikas un monetāro jautājumu komiteja http://europarl.europa.eu/committees/en/econ/home.html

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

https://www.europarl.europa.eu/committees/en/empl/home.html

 

Plašākai informācijai

Jānis Krastiņš,

Eiropas Parlamenta preses sekretārs Latvijā

Tālr.: + 371 67085461; + 371 26542369

E-pasts: janis.krastins@europarl.europa.eu