skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Deputāti atbalsta augstāku finansējumu pētniecībai un “Erasmus” programmai

18/09/2019
  • Jaunatnes un pētniecības jomas - Parlamenta prioritātes;
  • 1,8 miljardu eiro budžeta pārpalikuma atmaksa dalībvalstīm.

Deputāti trešdien atbalstīja papildu 100 miljonu eiro piešķiršanu pētniecībai (80 miljoni ES programmai “Apvārsnis 2020”) un jauniešu mobilitātei (20 miljoni eiro “Erasmus+”).

Lēmumu par papildu finansējumu deputāti pieņēma ar 614 balsīm pret 69, 10 deputātiem atturoties.

Citā balsojumā Parlaments ar 601 balsi pret 40, 12 deputātiem atturoties, nolēma atmaksāt dalībvalstīm 1,8 miljardu eiro budžeta pārpalikumu 2018. gada ES budžetā. Tas notiks, attiecīgi samazinot dalībvalstu ikgadējās iemaksas budžetā. Šī ir ikgadēja budžeta procedūra, un pārpalikumu rada, piemēram, Eiropas Komisijas iekasētie naudassodi un ES programmu izpilde zemākā līmenī par plānoto.

Papildu informācija

Pieņemtais teksts  “Apvārsnis 2020/Erasmus+”

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2019-0004_LV.html

Pieņemtais teksts - 2018. gada budžeta pārpalikums 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2019-0005_LV.html

EP ziņotājs Džons Hovarts (S&D, Apvienotā Karaliste)

http://www.europarl.europa.eu/meps/lv/188636

Procedūras dokumentācija - “Apvārsnis 2020/Erasmus+”

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2022(BUD)&l=en

Procedūras dokumentācija - 2018. gada budžeta pārpalikums

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2021(BUD)&l=en

Bezmaksas foto, video un audiomateriāli

http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx

 

Plašākai informācijai

Jānis Krastiņš,

Eiropas Parlamenta preses sekretārs Latvijā

Tālr.: + 371 67085461; + 371 26542369

E-pasts: janis.krastins@europarl.europa.eu