skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Deputāti atbalsta Kristīnes Lagardas kandidatūru ECB vadītājas amatam

17/09/2019

Eiropas Parlaments otrdien atbalstīja Kristīnes Lagardas kandidatūru Eiropas Centrālās bankas (ECB) vadītājas amatam.

Aizklātā balsojumā K. Lagardas kandidatūru atbalstīja 394 deputāti, 206 bija pret, bet vēl 49 atturējās.

Eiropas Parlaments sniedz nesaistošu atzinumu par kandidāta piemērotību ECB vadītāja amatam, bet galīgo lēmumu pieņem Eiropadome. Paredzams, ka K. Lagarda 1. novembrī stāsies pašreizējā ECB vadītāja Mario Dragi vietā.

Otrdien plenārsēdē notika arī debates par K. Lagardas piemērotību amatam.

Nākamie soļi

Jautājums par K. Lagardas kandidatūru tagad tiks iekļauts oktobra Eiropadomes dienaskārtībā.

Papildu informācija

Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (17.09.2019)

http://www.europarl.europa.eu/plenary/lv/texts-adopted.html

Plenārsēdes debašu videoieraksts (17.09.2019)

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/lv/plenary/search-by-date

Paziņojums presei par Kristīnes Lahardas uzklausīšanu Ekonomikas un monetāro lietu komitejā

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190904IPR60306/economics-and-monetary-affairs-committee-recommend-lagarde-for-ecb-president

Procedūras dokumentācija

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0810(NLE)&l=en

Bezmaksas foto, video un audiomateriāli

https://multimedia.europarl.europa.eu/en/christine-lagarde-nominated-as-president-of-european-central-bank_12702_pk

 

Plašākai informācijai

Jānis Krastiņš,

Eiropas Parlamenta preses sekretārs Latvijā

Tālr.: + 371 67085461; + 371 26542369

E-pasts: janis.krastins@europarl.europa.eu