skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Eiropas Parlaments 16. un 17. aprīlī rīkos ārkārtas plenārsesiju

02/04/2020

EP priekšsēdētājs un politisko grupu vadītāji šodien nolēma rīkot ārkārtas plenārsesiju 16. un 17. aprīlī, lai turpinātu parlamentāro darbu pie pasākumiem pandēmijas apkarošanai.

Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs un politisko grupu vadītāji (Priekšsēdētāju konference) ceturtdienas rītā attālinātā sanāksmē vienojās ceturtdien, 16. aprīlī, un piektdien, 17. aprīlī, sasaukt ārkārtas plenārsesiju Briselē.

EP deputātu darba kārtībā būs debates ar Padomi un Komisiju un balsojums par rezolūciju, kurā EP paudīs savas prasības attiecībā uz saskaņotu ES rīcību cīņā pret Covid-19 pandēmiju un tās sekām. EP būs gatavs balsot arī par visiem tiesību aktu vai budžeta priekšlikumiem, ko līdz tam laikam būs sagatavojusi un iesniegusi Eiropas Komisija.

Priekšsēdētāju konference atjaunināja arī EP darba kalendāru, lai noteiktu papildu datumus EP vadības struktūru, komiteju un politisko grupu attālinātajām sanāksmēm.

Politisko grupu vadītāji sanāksmē pauda bažas par ārkārtas pasākumiem, kas nesen pieņemti Ungārijā. Lielākā daļa politisko grupu lūdza priekšsēdētāju Sasoli paust Parlamenta bažas vēstulē Komisijai, lūdzot novērtēt situāciju un apsvērt iespēju aktivizēt Līguma par Eiropas Savienību (LES) 7. panta procedūru. Šī procedūra ļautu ES izvirzīt prasības, lai novērstu Eiropas pamatvērtību apdraudējumu.

Attālināta balsošanas sistēma un piesardzības pasākumi

Pašreizējie Eiropas Parlamenta pieņemtie piesardzības pasākumi, lai ierobežotu Covid-19 izplatību, neietekmē darbu pie likumdošanas prioritātēm. Pamatdarbību klāsts ir sašaurināts, tomēr tās tiek turpinātas, lai nodrošinātu EP likumdošanas, budžeta un kontroles funkciju uzturēšanu.

Parlaments ir vienojies arī ieviest alternatīvu attālinātās balsošanas sistēmu, lai ņemtu vērā sabiedrības veselības apsvērumus un nodrošinātu arī atbilstošus drošības pasākumus, kas ļautu pārliecināties, ka EP deputātu balsojumi ir individuāli, personīgi un tiek veikti pēc brīvas gribas.

 

Papildu informācija
 

Jautājumi un atbildes par EP attālinātās balsošanas procedūru

ES Rīcība koronavīrusa apkarošanā

EPRS: Ko ES var darīt, lai mazinātu koronavīrusa krīzes ietekmi? (20-03-2020)

EP priekšsēdētāja Dāvida Sasoli video paziņojums pēc Priekšsēdētāju konferences tikšanās

 
Jānis KRASTIŅŠ
 
Preses sekretārs Latvijā
 
(+371) 26 542 369
 

janis.krastins@europarl.europa.eu