skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Covid-19: EP atbrīvo vairāk nekā 3 miljardus eiro ES veselības aprūpes nozares atbalstam

18/04/2020

Plašāka testēšana, atbalsts ārstiem un medmāsām slimnieku kopšanā: Eiropas Parlaments piektdien lēma atbalstīt veselības aprūpes nozari ar 3,08 miljardiem eiro no ES budžeta.

  • Ar piešķirtajiem ES līdzekļiem finansēs dalībvalstu veselības aprūpes sistēmu vajadzības
  • Tiks veidots Eiropas medicīnas preču krājums
  • Finanšu pakete ietver papildu līdzekļus, piemēram, palīdzība Grieķijai risināt migrācijas problēmas

Plašāka testēšana, atbalsts ārstiem un medmāsām slimnieku kopšanā: Eiropas Parlaments piektdien lēma atbalstīt veselības aprūpes nozari ar 3,08 miljardiem eiro no ES budžeta.

ES līdzekļus tieši virzīs veselības aprūpes sistēmu atbalstam dalībvalstīs, lai palīdzētu tām cīņā ar koronavīrusa pandēmiju. Atbalstītā ierosme ļaus ES iegādāties steidzamas medicīnas preces, piemēram, maskas un elpošanas ierīces, pārvadāt medicīnisko aprīkojumu un pacientus pārrobežu reģionos, finansēs papildu ārstu un māsu pieņemšanu darbā krīzes punktos visā Eiropas Savienībā, kā arī palīdzēs dalībvalstīm izveidot pārvietojamas lauka slimnīcas.

Kopumā 3,08 miljardi eiro no ES budžeta tiks izmaksāti galvenokārt caur Ārkārtas atbalsta instrumentu (2,7 miljardi eiro) un ES civilās aizsardzības mehānismu rescEU (380 miljoni eiro). Šajā atbalsta paketē iekļauti arī papildu līdzekļi repatriācijas lidojumu finansēšanai (45 miljoni eiro) no ES Civilās aizsardzības mehānisma, vairāk līdzekļu Eiropas Slimību profilakses un kontroles centram (3,6 miljoni euro), kā arī atbalsts Grieķijai darbā ar paaugstinātu migrācijas spiedienu (350 miljoni euro) un palīdzība Albānijas atjaunošanā pēc zemestrīces (100 miljoni euro).

Balsošanas rezultāti pa budžeta pozīcijām:

Budžeta grozījumi Nr. 1/2020 

599 par, 20 pret, 70 atturas

Budžeta grozījumi Nr. 2/2020 

691 par, 4 pret, 77 atturas

Regula, ar kuru groza daudzgadu finanšu shēmu 2014.-2020. gadam 

464 par, 11 pret, 4 atturas

Lēmums par elastības instrumenta piesaistīšanu 2020. gadā - 2020/2053(BUD)

603 par, 18 pret, 75 atturas

Lēmums par elastības instrumenta piesaistīšanu 2020. gadā - 2020/2056(BUD)

665 par, 10 pret, 20 atturas

Lēmums par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu 2020. gadā

690 par, 4 pret, 2 atturas

 

Pamatinformācija

Eiropas Komisija nesen ierosināja divus budžeta grozījumu projektus (DAB 1/2020 un 2/2020) kā daļu no visaptveroša pasākumu kopuma, lai sniegtu atbalstu cīņā pret Covid-19 uzliesmojumu.

Ārkārtas atbalsta instruments tika izveidots 2016. gadā, lai risinātu masveida bēgļu pieplūdumu Grieķijā.

RescEU medicīniskā aprīkojuma krājumi tiks glabāti vienā vai vairākās dalībvalstīs. Uzņēmēja valsts būs atbildīga par aprīkojuma iegādi, bet to pilnā apjomā finansēs Eiropas Komisija.

Aprīkojuma izplatīšanu pārvaldīs Ārkārtas reaģēšanas koordinācijas centrs, kura pienākumos būs nodrošināt, lai preces nokļūtu tur, kur tās visvairāk vajadzīgas.

 

Papildus informācija:

 EP Izpētes dienests: “Amending Budget No 1/2020: Support to Greece to face migration pressure, measures to fight coronavirus and reconstruction assistance to Albania”

 EP Izpētes dienests: “Amending Budget No 2/2020 - Emergency support to the health sector to respond to the coronavirus outbreak”

 EP Izpētes dienests: “Amendment of the 2014-2020 MFF regulation: Using the global margin for commitments to finance measures in the healthcare sector under the Emergency Support Instrument”

 Koronavīruss: Komisija mobilizē visus savus resursus, lai aizsargātu dzīvības un iztikas līdzekļus (Komisijas paziņojums presei, 2020. gada 2. aprīlis)

 Covid-19: ES iestādes sadarbojas medicīnisko iekārtu iegādē (EP paziņojums presei, 2020. gada 23. marts)

 Tiesību aktu pakete ārkārtas atbalsta instrumenta aktivizēšanai (6 dokumenti, ieskaitot budžeta grozījuma Nr. 2/2020 projektu)

 EP multimediju centrs: bezmaksas fotogrāfijas, video un audio materiāli par koronavīrusu

 Foto: Ārkārtas medicīnas materiālu piegāde Itālijā © European Union 2020 - EC/Marco Zeppetella

 

Jānis KRASTIŅŠ

Preses sekretārs Latvijā 

 (+371) 26 542 369 

 janis.krastins@europarl.europa.eu