skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Covid-19: EP deputāti prasa vērienīgus atgūšanās pasākumus un Koronavīrusa solidaritātes fondu

17/04/2020
Būtiski, lai Eiropa rīkotos kopā, arī pēc karantīnas
Ekonomikas reformā jāparedz ar ES budžetu garantētas “atveseļošanās obligācijas”
Jāveido ES koronavīrusa solidaritātes fonds ar vismaz 50 miljardu eiro finansējumu
EP deputāti ļoti asi kritizē pašreizējās norises Ungārijā un Polijā

 
Eiropas Parlaments pieņemtajā rezolūcijā prasa vērienīgus atgūšanās pasākumus, lai atbalstītu Eiropas ekonomiku pēc Covid-19, tostarp ES budžeta garantētas “atveseļošanās obligācijas”.

Piektdien pieņemtajā rezolūcijā Parlaments atzinīgi vērtē ES īstenotos fiskālos un likviditātes pasākumus, lai palīdzētu pārvarēt pandēmijas sekas. Bez visa jau līdz šim paveiktā Eiropas Savienībai vajadzīgs vērienīgs “atveseļošanās un atjaunošanas pasākumu kopums”, kas jāfinansē, palielinot daudzgadu budžetu, kā arī no pašreizējiem ES fondiem un finanšu instrumentiem. Viņi prasa izveidot īpašas “atveseļošanās obligācijas”, kuras garantē ES budžets.

Minētā pasākumu kopuma pamatā tomēr jābūt Eiropas zaļajam kursam un digitālajai pārveidei, saka deputāti, un piebilst arī, ka pasākumos nevajadzētu ietvert esošo parādu kopīgošanu, bet tie jāorientē uz jaunām investīcijām.

Koronavīrusa solidaritātes fonds

EP deputāti aicina izveidot pastāvīgu Eiropas sistēmu bezdarba pārapdrošināšanai, kā arī vēlas izveidot ES Koronavīrusa solidaritātes fondu vismaz 50 miljardu EUR apmērā. No tā tiktu finansēti dalībvalstu pasākumi veselības aprūpes nozarē un nākotnes investīcijas, lai veselības aprūpes sistēmas kļūtu noturīgākas un vairāk orientētas uz tiem, kuriem atbalsts ir nepieciešams visvairāk.

Lielākas ES pilnvaras pārrobežu veselības draudos

Cīņā ar krīzi neaizvietojama ir kopīga Eiropas rīcība, uzsver EP. Eiropas Savienībai no krīzes ir jāizkļūst spēcīgākai, un tās iestādēm jābūt pilnvarotām rīkoties pārrobežu veselības draudu gadījumā. Tas ļautu koordinēt reaģēšanu Eiropas Savienības līmenī un novirzīt nepieciešamos resursus tur, kur tie visvairāk vajadzīgi – un tas attiecas gan uz sejas maskām, respiratoriem un zālēm, gan uz finansiālo palīdzību.

Viņi arī pauž atbalstu Komisijas mērķim stiprināt ES rūpniecības stratēģiju, palielinot būtisku produktu, piemēram, zāļu, farmaceitisko sastāvdaļu, medicīnisko ierīču, aprīkojuma un materiālu ražošanu, lai labāk sagatavotos nākotnes globālajiem satricinājumiem.

Robežas jāpatur atvērtas preču apritei

Deputāti uzstāj, ka ES robežām jāpaliek atvērtām, lai nodrošinātu zāļu un aizsardzības līdzekļu, medicīnisko ierīču, pārtikas un pirmās nepieciešamības preču apriti. Viņi uzsver, ka ES vienotais tirgus ir “mūsu kolektīvās labklājības” avots un būtisks elements tūlītējā un nepārtrauktā reaģēšanā uz Covid-19.

Parlaments arī aicina izveidot Eiropas veselības reaģēšanas mehānismu, lai labāk sagatavotos un reaģētu uz jebkāda veida veselības vai sanitārajām krīzēm nākotnē.

Jābūt iespējai ātri mobilizēt kopējos aprīkojuma, materiālu un zāļu krājumus, lai nodrošinātu dzīvību glābšanu. Viņi prasa arī papildu ES finansējumu, lai finansētu ātrus pētījumus vakcīnas atrašanai.

Nepieciešama koordinēta pieeja pēc krīzes

EP deputāti uzsver, ka ES ir vajadzīga saskaņota rīcība arī pēc karantīnas beigām, lai izvairītos no vīrusa atkārtota uzliesmojuma. Viņi mudina ES valstis kopīgi izstrādāt karantīnas un citu ārkārtas pasākumu atcelšanas kritērijus un lūdz Eiropas Komisiju uzsākt efektīvu izejas stratēģiju, kas ietver plaša mēroga testēšanu un individuālo aizsardzības līdzekļu nodrošināšanu pēc iespējas lielākam skaitam iedzīvotāju.

Tiesiskums un demokrātija Covid-19 Eiropā: Ungārija, Polija

Deputāti pauž nopietnas bažas par Ungārijas valdības lēmumu uz nenoteiktu laiku pagarināt valsts ārkārtas stāvokli, atļaut valdībai bez ierobežojuma laikā pieņemt lēmumus ar dekrētu un vājināt parlamenta pilnvaras. Viņi arī uzsver, ka Polijas valdības lēmums grozīt vēlēšanu kodeksu ir prettiesisks, un uzskata, ka prezidenta vēlēšanu rīkošana pašā pandēmijas karstumā ir pilnīgi nesaderīga ar Eiropas vērtībām.

EP deputāti aicina Eiropas Komisiju steidzami novērtēt, vai veiktie ārkārtas pasākumi ir saskaņā ar ES līgumiem, kā arī Padomi darba kārtībā atkal iekļaut diskusijas un procedūras saistībā ar notiekošajām 7. panta procedūrām pret Poliju un Ungāriju.

Viņi arī aicina Komisiju steidzami izvērtēt attiecīgo ārkārtas pasākumu atbilstību ES Līgumiem un pilnībā izmantot visus pieejamos ES instrumentus un sankcijas, tostarp ar budžetu saistītos, lai novērstu šo “nopietno un ieilgušo” pārkāpumu. Padomei savā darba kārtībā no jauna jāiekļauj diskusijas un procedūras, kas saistītas ar pašlaik īstenotajām 7. pantā paredzētajām procedūrām.

Prasa “Eiropas informācijas avotu” cīņai pret dezinformāciju

Noslēgumā rezolūcijā uzsvērts, ka dezinformācija par Covid-19 pašlaik būtiski apdraud sabiedrības veselību. ES jāizveido Eiropas informācijas avots visās oficiālajās valodās, lai nodrošinātu, ka visiem iedzīvotājiem ir piekļuve precīzai un pārbaudītai informācijai. Viņi arī aicina sociālo mediju uzņēmumus proaktīvi veikt pasākumus, lai apturētu ar koronavīrusu saistīto dezinformāciju un naida runu.

Rezolūcijas tekstu pieņēma ar 395 balsīm par, 171 pret un 128 atturoties.

 

Klikšķiniet uz runātāju vārdiem, lai noskatītos viņu paziņojumus pirms Parlamenta balsojuma.

EP prieksšēdētāja Dāvida Sasoli atklāšanas uzruna

Komisijas priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas uzruna

Eiropadomes priekšsēdētāja Šarla Mišela uzruna

Estebans Gonzalezs Ponss (EPP, ES)

Irače Garsia Pereza (S&D, ES)

Dačians Čološş (Renew, RO)

Marko Kampomenozi (ID, IT)

Filips Lambērs (Greens/EFA, BE)

Rafaēle Fito (ECR, IT)

Mano Obrī (GUE/NGL, FR)

Marošs Šefčovičs, Eiropas Komisijas priekšsēdētājas vietnieks

 

Papildu informācija

Noskatieties plenārsesijas debates pirms balsojuma

Plenārsesijas galvenās debates: aicinās uz ciešu sadarbību un solidaritāti, lai pārvarētu Covid-19

Jautājumi un atbildes par EP sanāksmju norisi Covid-19 laikā

EP ziņas: ES rīcība koronavīrusa apkarošanā

Eiropas Komisija: ES rīcība koronavīrusa apkarošanā

EP multimediju centrs: bezmaksas materiāli presei par Covid-19 uzliesmojumu

Foto: Daži EP deputāti ārkārtas plenārsesijas debatēs uzstājās attālināti

 

Jānis KRASTIŅŠ
 
Preses sekretārs Latvijā
 
(+371) 26 542 369 
 
(+371) 6708 5461 
 
janis.krastins@europarl.europa.eu