skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Erasmus+ un Covid-19: EP deputāti prasa lielāku atbalstu un skaidrību

15/04/2020

Pašreizējiem 165 000 Erasmus+ apmaiņas studentiem un 5000 brīvprātīgajiem ES ir jāsaņem apstiprinājums, ka tiks kompensētas papildu izmaksas un saglabāts to statuss, uzsver EP deputāti.

  • Jāsniedz pārliecība par papildu izmaksu kompensēšanu apmaiņas studentiem
  • Studenti nedrīkst zaudēt mācību gadu
  • ES brīvprātīgie varētu palīdzēt dalībvalstīm pārvarēt COVID-19 krīzi

Trešdien komisārei Marijai Gabrielai adresētajā vēstulē Eiropas Parlamenta Kultūras un izglītības komitejas locekļi norāda, ka Komisijas pašreizējais saziņas veids, kā arī dalībvalstu aģentūru atšķirīgās pieejas nesniedz drošu pārliecību, ka Erasmus+ programmas dalībniekiem tiks kompensētas Covid-19 krīzes radītās papildu izmaksas. Pastāv arī neskaidrība par to, vai Erasmus+ apmaiņas studenti vai Eiropas Solidaritātes korpusa brīvprātīgie saglabās savu statusu gadījumā, ja viņi bijuši spiesti pārtraukt savu programmā paredzēto darbību.

Viņi arī lūdz atbalstīt studentus, lai tie nezaudētu šo mācību gadu, un varētu iegūt nepieciešamos akadēmiskos kredītpunktus, studējot attālināti.

ES brīvprātīgie: jāsaglabā statuss un jāiesaista krīzes pasākumos

Savā vēstulē deputāti aicina Komisiju nodrošināt, lai Solidaritātes korpusa programmas dalībnieki varētu saglabāt savu statusu, pat ja viņu nosūtījumus nācies apturēt. Tādējādi viņi varētu pabeigt brīvprātīgo dienestu un neriskētu zaudēt brīvprātīgā statusam piesaistītus ienākumus, piemēram, uzturlīdzekļus bērniem.

Viņi arī iesaka atsauktos Eiropas brīvprātīgos nodarbināt viņu pašu dalībvalstīs, piemēram, iesaistot dalībvalstu pasākumos, kas ieviesti Covid-19 pandēmijas seku ierobežošanai.

Visbeidzot, EP deputāti aicina īstenot “tiešu politiku, kas tiek skaidri komunicēta un konsekventi īstenota visās dalībvalstīs”, norādot, ka skartie cilvēki un organizācijas ir “dziļi noraizējušies” un viņiem jāsniedz pārliecība, “ka Komisija ir viņu pusē”.

“2020. gada klasei mūs vajag”

“Mēs aicinām Komisiju tieši atbalstīt visus, kas piedalās ES izglītības, kultūras un jaunatnes programmās. Tas nozīmē, ka jāstrādā ar dalībvalstu aģentūrām, universitātēm, tehniskajām koledžām, skolām, jaunatnes organizācijām un brīvprātīgajām organizācijām, lai pārliecinātos, ka programmu dalībnieki ir drošībā un viņiem palīdz nokļūt mājās, ja tas nepieciešams. Tas nozīmē arī sniegt pārliecību, ka tiks atlīdzinātas papildu izmaksas, ka programmu noteikumi tiks piemēroti elastīgi un ka viņi saglabās Solidaritātes korpusa brīvprātīgā vai Erasmus+ studenta statusu”, norādīja EP Kultūras un izglītības komitejas priekšsēdētāja Sabīne Verhejena (EPP, DE).

“Mūsu pienākums ir pārliecināties, ka tie, kas iesaistījušies mūsu programmās, saņem vajadzīgo palīdzību un atbalstu. 2020. gada klasei mūs vajag”, viņa uzsvēra.

Izziņa

Pašlaik 165 000 cilvēku visā Eiropā piedalās Erasmus+ studentu apmaiņas programmā, un vēl 5000 ir iesaistīti Solidaritātes korpusa brīvprātīgā darba projektos.

Komisija ir paziņojusi, ka dalībvalstu aģentūras, kuras koordinē projektus, var izmantot noteikumu par “nepārvaramu varu”, lai izmaksāt dotācijas gadījumos, ja dalībnieka piedalīšanās tiek pārtraukta, kā arī, lai varētu pārcelt plānotos pasākumus un atlīdzināt ārkārtas izmaksas. Ikvienas dalībvalsts aģentūra, kas atbildīga par minēto programmu koordinēšanu, šo norādi piemēro atšķirīgi.

Papildus informācija:

Jānis KRASTIŅŠ

Preses sekretārs Latvijā

(+371) 26 542 369

janis.krastins@europarl.europa.eu