skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Sasoli Eirogrupai: rīkojieties atbilstoši stāvokļa prasībām; vienojieties, kā finansēt atgūšanos

09/04/2020

Eiropas Parlamenta prezidenta Dāvida Sasoli paziņojums par Eirogrupas sanāksmi.

„Pašlaik mums ir jādara daudz vairāk. Mūsu iedzīvotājus, uzņēmumus, ģimenes, jauniešus satrauc neskaidrā nākotne, jo šī krīze un ārkārtas stāvoklis iznīcinās miljoniem darba vietu mūsu dalībvalstīs. Pēdējās nedēļās Eiropa ir rīkojusies atbilstoši stāvokļa prasībām. Piemēram, mīkstinot noteikumus par valsts atbalstu, kas ļāvis mūsu dalībvalstīm veikt nopietnus pasākumus iedzīvotāju un uzņēmēju atbalstam. Tomēr jomās, kur Eiropa nav iejaukusies, paveiktais ir nepietiekams vai arī tā nav vispār. Par to liela atbildība ir jāuzņemas dalībvalstu valdībām. Jo mums tieši tagad ir vajadzīgi instrumenti, lai pārvarētu šo ārkārtas stāvokli un sāktu atjaunošanas plānu. Mums jābūt gataviem šīs krīzes sekām, un tā nedrīkst mūs satriekt".

“Starptautiskā darba organizācija (SDO) vakar paziņoja, ka 2,5 miljardi cilvēku visā pasaulē cietīs no krīzes. Cik miljonus tas skars Eiropā? Mums ir pienākums aizsargāt iedzīvotājus ziemeļos, dienvidos, austrumos un rietumos. Līdz šim mēs esam ieviesuši nozīmīgus pasākumus: atbalsts valstu sistēmām bezdarba ierobežošanai (SURE); uzlaboti nosacījumi Eiropas stabilitātes mehānisma (ESM) izmantošanai; Eiropas Investīciju bankas (EIB) pārfinansēšana, lai aizsargātu mazo un vidējos uzņēmumus, kā arī milzu “spilvens” no Eiropas Centrālās bankas – banku maksātspējas atbalstam un publisko un privāto obligāciju pirkšanai."

“Tomēr šodien mums ir vajadzīgs kas vairāk: jāizveido atveseļošanas fonds, lai kopīgi finansētu ekonomiku pārstartēšanu. Tas prasīs daudz naudas, ES budžets ir pārāk ierobežots – ar to nepietiks. Mums jāatrod jauni kopīgi ārkārtas veidi, kā to finansēt. Tas nav tikai solidaritātes jautājums, tas ir visu interesēs, ņemot vērā to, cik dziļi Eiropas ekonomikas ir savstarpēji saistītas. Vienas dalībvalsts sabrukums neizbēgami un dramatiski skars arī visas pārējās. Šis ir uzdevums, kura risināšanai ir vajadzīga atbilstoša Eirogrupas reakcija."

"Valdībām un iedzīvotājiem ir jātic Eiropas spēkam, kas mums ir devis 70 sadarbības un miera gadus. Šodien vairāk nekā jebkad vajadzīgs mūsu ieguldījums kopīgajā nākotnē.”

 
Jānis KRASTIŅŠ
 
Preses sekretārs Latvijā
 
(+371) 26 542 369
 
janis.krastins@europarl.europa.eu