skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Tiesiskuma mehānisms jāpiemēro bez kavēšanās, sākot ar 1. janvāri, uzsver EP deputāti

17/12/2020

·         Eiropadomes politiskie paziņojumi par Tiesiskuma regulu ir “lieki” un nav juridiski saistoši

·         Pieņemtā daudzgadu budžeta pakete, kas ietver atveseļošanās fondu un tiesiskuma nosacītības mehānismu, ir “vēsturiski”

·         Vienprātības noteikums Padomē ir novecojis un neproduktīvs

 

Rezolūcijā par pieņemtajiem daudzgadu budžeta pasākumiem, EP deputāti apstrīd Eiropadomes deklarāciju, ka jāatliek tiesiskuma nosacītības mehānisma piemērošana, līdz par to lems Tiesa.

Rezolūcijā par pieņemtajiem daudzgadu budžeta pasākumiem, EP deputāti apstrīd Eiropadomes deklarāciju, ka jāatliek tiesiskuma nosacītības mehānisma piemērošana, līdz par to lems Tiesa.

Rezolūcija par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam, iestāžu nolīgumu, ES Atveseļošanas instrumentu un Tiesiskuma regulu tika pieņemta trešdienas vakarā ar 496 balsīm par, 134 pret un 65 atturoties.

EP deputāti rezolūcijā atzinīgi vērtē politiskās vienošanās saistībā ar daudzgadu budžetu, tostarp arī regulu, kas ievieš jauno tiesiskuma nosacītības mehānismu ES budžeta aizsardzībai, un uzsver panākto vienošanos “vēsturisko nozīmību”.

Tiesiskuma regula ir pilnībā jāpiemēro no 1. janvāra

Tomēr viņi uzsver, ka 11. decembra Eiropadomes secinājumi, kuros norādīts, ka Komisijai jāgaida ar Tiesiskuma regulas piemērošanu, līdz Eiropas Tiesa izskatīs prasību par tās atcelšanu, ir “lieki”. Viņi uzsver, ka vienošanās starp EP un Padomi nepārprotami norāda, ka regula ir spēkā no 1. janvāra.

Saskaņā ar ES pamatlīgumiem Eiropadome “neveic likumdošanas funkciju”. Tāpēc deputāti uzskata, ka Eiropadomes sniegtas politiskas deklarācijas “nevar uzskatīt par tiesību aktu interpretāciju”. Viņi atgādina, ka Komisija “ir pilnīgi neatkarīga”, un Eiropadomes secinājumi “nevar būt saistoši Komisijai tiesību aktu piemērošanā”.

Vienprātības likums nevajadzīgi kavē ES finansējuma pieņemšanu

Parlaments pauž dziļu nožēlu par to, ka Padomes vienprātības noteikuma dēļ daudzgadu budžeta un pašu resursu apstiprināšana tikusi nepamatoti kavēta. Viņi uzskata, ka gaidāmajā konferencē par Eiropas nākotni cita starpā jāpievēršas tam, kā pārvarēt šādus šķēršļus.

Papildu informācija

 

Pieņemtais rezolūcijas teksts (meklēt 17.12.2020)

Debašu videoieraksts

Paziņojums presei: “Parlaments apstiprina ES daudzgadu budžetu 2021.– 2027. gadam” (16.12.2020)

Paziņojums presei: “Piekļuve ES līdzekļiem turpmāk būs piesaistīta tiesiskumam dalībvalstī”

Jānis Krastiņš,

Eiropas Parlamenta preses sekretārs Latvijā

+ 371 26542369 | janis.krastins@europarl.europa.eu