skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Eiropas Parlaments prasa jaunus instrumentus cīņai pret naudas atmazgāšanu

13/07/2020
Saskaņota politika cīņai pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju visā ES
Precīzi un kvalitatīvi faktisko īpašumtiesību reģistri
Jāpalielina ES līmeņa uzraudzība un informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm

 
Eiropas Parlamenta deputāti ierosina jaunus mehānismus cīņai pret naudas atmazgāšanu, piemēram, savienot patieso labuma guvēju reģistrus un īstenot preventīvu "melno sarakstu" politiku.

Piektdien pieņemtajā rezolūcijā (ar 534 balsīm par, 25 balsīm pret un 122 atturoties) EP deputāti atzinīgi vērtē Komisijas rīcības plānu cīņai pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu, un uzsver steidzamākās izmaiņas, kas vajadzīgas, lai veidotu efektīvu ES sistēmu.

Labāka ieviešana un sadarbība

Deputāti pauž nožēlu par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanas noteikumu nepareizu un nevienmērīgu ieviešanu dalībvalstīs un aicina Komisiju ievērot nulles tolerances pieeju un sākt pārkāpuma procedūras pret dalībvalstīm, kuras nav veikušas noteikumu transponēšanu valsts tiesību aktos. Viņi arī saka, ka dalībvalstu tiesu un tiesībaizsardzības iestādēm ir vairāk jāsadarbojas un jāapmainās ar informāciju.

Parlaments atzinīgi vērtē to, ka tika ņemts vērā tā priekšlikums izveidot dalībvalstu finanšu ziņu vākšanas vienību (FIU) koordinācijas un atbalsta mehānismu, ļaujot dalībvalstīm piekļūt vajadzīgajai informācijai pārrobežu pārkāpumu gadījumos.

Efektīva datu izmantošana

EP deputāti vēlas, lai Komisija risinātu pastāvīgo kvalitatīvu datu trūkumu, kas neļauj atklāt patiesos labuma guvējus. Viņi iesaka veidot savstarpēji savienotus un augstas kvalitātes datu reģistrus Eiropas Savienībā ar augstiem datu aizsardzības standartiem. Viņi arī vēlas, lai tiktu uzraudzītas jaunas un traucējumus radošas tirgus nozares, piemēram, kriptovalūtas jomā. Visbeidzot, EP deputāti atkārtoti aicina veidot “melnos sarakstus” ar jurisdikcijām, kas nesadarbojas un augsta riska trešām valstīm.

Jāsaskaņo dalībvalstu preventīvās sankcijas

Deputāti aicina izpildīt noteikumus par iesaldēšanas un konfiskācijas rīkojumu savstarpēju atzīšanu, lai atvieglotu noziedzīgi iegūtu līdzekļu pārrobežu atgūšanu. Turklāt viņi vēlas, lai Eiropas Centrālā banka varētu atsaukt licences jebkurai eiro zonas bankai, kas pārkāpj saistības, ko uzliek Savienības sistēma nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai.

Rezolūcijā EP deputāti atgādina par korupcijas un naudas atmazgāšanas noziegumiem, piemēram, Luanda Leaks, un skandāliem, kā Cum ExPanama PapersLux Leaks un Paradise Papers, kas vairākkārt ir mazinājuši iedzīvotāju uzticību godīgai un pārredzamai finanšu un nodokļu sistēmai.

Visbeidzot, viņi uzsver starptautiskās pētnieciskās žurnālistikas un trauksmes cēlēju vērtīgo ieguldījumu noziegumu atklāšanā. Viņi aicina varas iestādes identificēt personas, kuras vainojamas Dafnes Karuanas Galicijas slepkavībā un veikt izmeklēšanu pret personām, kurām joprojām ir nopietnas apsūdzības par naudas atmazgāšanu.

Papildu informācija

Procedūras dokumentācija

Pieņemtais rezolūcijas teksts pieejams šeit...

 
Jānis KRASTIŅŠ
 
Preses sekretārs Latvijā
 
(+371) 6708 5461
 
(+371) 26 542 369
 
janis.krastins@europarl.europa.eu