skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Parlaments pieņem atkāpi, kas ļaus ātrāk izstrādāt Covid-19 vakcīnas

13/07/2020
Strauja vakcīnas izstrāde ir būtiska pandēmijas apturēšanai
Vairāk elastīguma attiecībā uz klīniskajiem pētījumiem
Nedrīkst mazināt topošo Covid-19 vakcīnu drošumu

 
Lai veicinātu Covid-19 vakcīnu izstrādi, atļaušanu un pieejamību, EP deputāti piektdien atļāva īslaicīgu atkāpi no dažiem klīnisko pētījumu noteikumiem.

Eiropas Parlaments piektdien ar 505 balsīm par, 67 pret un 109 atturoties, piemērojot steidzamības procedūru, pieņēma jaunus noteikumus, kas ļaus ātrāk izstrādāt Covid-19 vakcīnas un zāles.

Efektīvas un drošas vakcīnas izstrāde un lietošana ir ticamākais līdzeklis, lai apturētu pandēmiju. Šajā nolūkā Komisija ierosinājusi īpašu ES vakcīnu stratēģiju, paredzot īslaicīgu un vienīgi uz Covid-19 attiecināmu atkāpi no dažiem klīnisko pētījumu noteikumiem.

Klīniskie pētījumi ir viens no laikietilpīgākajiem soļiem, lai ārstēšanas līdzekli varētu atļaut, jo tie jāveic vairākās dalībvalstīs, lai nodrošinātu, ka sabiedrības, kam paredzēta vakcīna, ir pietiekami pārstāvētas.

Dažas no vakcīnām un ārstēšanas līdzekļiem, ko pašlaik izstrādā, var uzskatīt par ģenētiski modificētiem organismiem (ĢMO), tāpēc uz tām attiecas arī attiecīgās ES ĢMO direktīvas. Dalībvalstu noteikumu šajā ziņā ir ļoti atšķirīgi. Atkāpe no noteikumiem vajadzīga, lai novērstu ievērojamus aizkavējumus dzīvību glābšanai svarīgu vakcīnu un ārstēšanas līdzekļu izstrādē.

Vispārēja informācija

Komisija ierosinājusi uz laiku — kamēr Covid-19 dēļ ir ārkārtas stāvoklis sabiedrības veselības jomā — atkāpties no dažiem ĢMO direktīvas noteikumiem attiecībā uz klīniskajiem pētījumiem par Covid-19 vakcīnām un ārstēšanu, kas ietver ģenētiski modificētus organismus. Atkāpe būtu jāpiemēro tikai darbībām, kas vajadzīgas, lai veiktu klīniskos izmēģinājumus, kā arī lietošanai ārkārtas gadījumos saistībā ar Covid-19.

Atkāpe atvieglos Covid-19 vakcīnu un ārstēšanas metožu izstrādi, apstiprināšanu un attiecīgi arī to pieejamību. Pagājušajās nedēļas debatēs Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas deputāti vienojās, ka noteikumus pielāgot ir nepieciešams, bet uzsvēra, ka ir jāsaglabā vakcīnu kvalitātes, drošības un efektivitātes standarti.

Papildu informācija

Pieņemtais tiesību akta teksts pieejams šeit (10.07.2020)

Procedūras dokumentācija

Eiropas Komisijas paziņojums presei - Koronavīruss: Komisija iepazīstina ar ES vakcīnu stratēģiju (17.06.2020)

EP multimediju centrs: bezmaksas foto, video un audiomateriāli par Covid-19

 

Jānis KRASTIŅŠ
 
Preses sekretārs Latvijā
 
(+371) 6708 5461
 
(+371) 26 542 369
 
janis.krastins@europarl.europa.eu