skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Eiropas Parlaments vēlas Eiropas veselības savienību

13/07/2020

• Jānodrošina cenas ziņā pieejamas Covid-19 vakcīnas un ārstēšanas līdzekļi

• Steidzami jāveic dalībvalstu veselības aprūpes sistēmu stresa testi

• Jāveido ES veselības reaģēšanas mehānisms, lai sagatavotos nākotnes pandēmijām

Covid-19 krīze apliecina, ka jāpalielina ES pilnvaras sabiedrības veselības jomā - tā EP deputāti saka rezolūcijā par ES turpmāko sabiedrības veselības stratēģiju.

Rezolūcijā, ko piektdien EP deputāti pieņēma ar 526 balsīm par, 105 pret un 50 atturoties, pausta Eiropas Parlamenta nostāja par ES turpmāko sabiedrības veselības stratēģijai pēc Covid-19.

EP deputāti aicina “izdarīt pareizos secinājumus” no Covid-19 krīzes un ciešāk sadarboties veselības jomā, veidojot Eiropas veselības savienību. Tai jāietver veselības aprūpes kvalitātes minimuma standarti, kas pamatoti stresa testu rezultātos. Stresa testi ir steidzami jāveic, lai atklātu veselības aprūpes sistēmu trūkumus un pārbaudītu, vai tās ir gatavas iespējamam Covid-19 atkārtotam uzliesmojumam.

Rezolūcijā aicināts steidzami veidot Eiropas veselības reaģēšanas mehānismu, kas ļautu visa veida veselības krīzēs efektīvāk koordinēt zāļu un medicīniskā aprīkojuma stratēģiskās rezerves un nodrošināt to darbību. Gaidāmajā ES Farmācijas stratēģijā jāietver pasākumi, lai svarīgākās zāles ātrāk darītu pieejamas Eiropā. Ir jādažādo arī medikamentu piegādes ķēde, lai garantētu cenas ziņā pieejamu piekļuvi zālēm jebkurā laikā.

Deputāti ļoti atzinīgi vērtē jauno programmu "EU4Health", kurai paredzēts 9,4 miljardu eiro finansējums, tomēr norāda, šajā jomā ir vajadzīgi arī ilgtermiņa ieguldījumi un saistības. Viņi pieprasa izveidot īpašu ES fondu, lai uzlabotu slimnīcu infrastruktūru un veselības pakalpojumus. Viņi arī prasa stiprināt Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru un Eiropas Zāļu aģentūru un veikt kopīgus pētījumus veselības jomā.

Viņi norāda, ka Covid-19 krīze nav beigusies un aicina nodrošināt visas pasaules cilvēkiem ātru, taisnīgu, vienlīdzīgu un cenas ziņā pieņemamu piekļuvi gaidāmajām Covid-19 vakcīnām un terapijām. Lai izvairītos no konkurences starp dalībvalstīm sabiedrības veselības apdraudējumu laikā, EP aicina sistemātiskāk izmantot ES kopīgo iepirkumu.

Vispārēja informācija

Galvenā atbildība par sabiedrības veselību un jo īpaši par veselības aprūpes sistēmām ir dalībvalstīm. Tomēr Eiropas Savienībai ir ievērojama nozīme slimību profilaksē un pārvaldībā, cilvēku veselības apdraudējuma mazināšanā un veselības stratēģiju saskaņošanā starp dalībvalstīm.

Parlaments pastāvīgi ir aicinājis veidot saskaņotu ES sabiedrības veselības politikas izveidi, un rezolūcijā par jauno ES daudzgada budžetu un ekonomikas atveseļošanas plānu pēc 2020. gada EP deputāti aicināja izveidot jaunu atsevišķu Eiropas veselības programmu.

Pēc tam Komisija nākamās paaudzes ES atveseļošanas plāna ietvaros ierosināja izveidot jaunu 9,4 miljardu eiro vērtu programmu EU4Health pārrobežu veselības apdraudējumu risināšanai un veselības aprūpes sistēmu stiprināšanai 2021.-2027. gada budžeta periodā.

Debašu videoierakstu pilnībā var noskatīties šeit.

Papildu informācija

Paziņojums presei pēc debatēm ar Komisiju: EP deputāti vēlas lielāku ES ietekmi uz sabiedrības veselību (8.07.2020)

 

Jānis KRASTIŅŠ
 
Preses sekretārs Latvijā
 
(+371) 6708 5461
 
(+371) 26 542 369
 
janis.krastins@europarl.europa.eu