skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

EP deputāti atbalsta Eiropas zaļo kursu un prasa to padarīt vēl stingrāku

15/01/2020

EP deputāti atzinīgi vērtē ES plānu līdz 2050. gadam sasniegt oglekļa neitralitāti

Jāizvirza augstāki emisiju mazināšanas mērķi - par 55% līdz 2030. gadam

EP atbalsta vērienīgu ilgtspējīgu ieguldījumu plānu, lai īstenotu zaļo kursu

Prasa saistošus enerģijas un energoefektivitātes mērķus dalībvalstīm

EP deputāti atbalsta Eiropas zaļo kursu, tomēr vērš uzmanību uz tā radītajiem papildu uzdevumiem, citstarp nodrošinot taisnīgu un iekļaujošu pāreju un starpposma mērķus.

Eiropas Parlaments trešdien pieņēma savu nostāju par Eiropas zaļo kursu, ar kuru decembra plenārsēdē iepazīstināja Komisijas priekšsēdētāja fon der Leiena. Deputāti atzinīgi vērtē zaļo kursu un atbalsta vērienīgu, ilgtspējīgu investīciju plānu, lai palīdzētu novērst finansējuma trūkumu. Viņi arī prasa izveidot pienācīgi finansētu, taisnīgu pārejas mehānismu.

Straujāk jāmazina siltumnīcefekta gāzu emisijas

Parlaments vēlas, lai topošajā klimata likumā noteiktu augstākus ES mērķus emisiju mazināšanai līdz 2030. gadam (lai emisijas mazinātu par 55% salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni, nevis par “vismaz līdz 50 %, tiecoties uz 55 %”, kā to pašlaik paredz Komisija. Eiropas Parlamenta deputāti saka, ka ES būtu šie jāpieņem mērķi vēl pirms ANO klimata pārmaiņu konferences novembrī. Viņi vēlas arī, lai 2040. gadam tiktu izvirzīti starpposma mērķi.

Lai novērstu oglekļa piesārņojumu no citām valstīm, kas varētu rasties, ja pasaulē joprojām saglabātos atšķirīgi mērķi attiecībā uz emisiju novēršanu, Parlaments aicina izveidot PTO prasībām atbilstošu oglekļa ievadkorekcijas mehānismu.

Deputāti uzsver, ka viņi ir gatavi pārskatīt un grozīt visus Komisijas priekšlikumus, lai sasniegtu visus Eiropas zaļā kursa mērķus. Līdz 2021. gada jūnijam ir vajadzīgi jauni enerģijas un energoefektivitātes mērķi, tostarp arī saistoši mērķi ikvienai dalībvalstij, turklāt jāpārskata arī citi ES tiesību akti šajā jomā, viņi piebilst.

Rezolūcija tika pieņemta ar 482 balsīm par, 136 pret un 95 atturoties.

Citāts

Parlaments pārliecinoši atbalstīja Komisijas priekšlikumu un atzinīgi vērtē to, ka paredzēts visas Savienības politikas jomas pieskaņot zaļā kursa mērķiem. Kā lauksaimniecība, tā tirdzniecība un ekonomikas pārvaldība un citas politikas jomas tagad ir jāskata un jāanalizē Zaļā darījuma kontekstā”, pēc balsojuma teica Vides komitejas priekšsēdētājs Paskāls Kanfāns (RE,FR)

 

Papildu informācija

 

Rezolūcijas teksts būs pieejams šeit (15.01.2020)

EP Izpētes dienesta kopsavilkums par Eiropas zaļo kursu

Paziņojums presei: ”Eiropas zaļais kurss: deputātu pirmās reakcijas” (11.12.2019)

Eiropas Parlaments pasludina ārkārtas stāvokli klimata jomā

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Procedūras fails

Ieguldījumiem atjaunīgajā enerģijā un oglekļa neitralitātē ir jārada arī jaunas darba vietas

 

Plašāka informācija:

Jānis Krastiņš,

Eiropas Parlamenta preses sekretārs Latvijā

Tālr.: + 371 67085461; + 371 26542369

E-pasts: janis.krastins@europarl.europa.eu