skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Parlaments apstiprina brīvās tirdzniecības nolīgumu ar Vjetnamu

12/02/2020

 

  • Desmit gadu laikā atcels praktiski visus muitas nodokļus starp ES un Vjetnamu 
  • Nolīgums uzliek Vjetnamai pienākumus aizsargāt vidi, ievērot darba tiesības un cilvēktiesības 
  • Solis tuvāk starpreģionu tirdzniecības nolīgumam ar Dienvidaustrumāziju

Trešdien Eiropas Parlaments apstiprināja ES un Vjetnamas tirdzniecības nolīgumu — modernāko, visaptverošāko un vērienīgāko nolīgumu, ko ES jebkad noslēgusi ar jaunattīstības valsti.

EP deputāti sniedza savu piekrišanu nolīgumam ar 401 balsi par, 192 pret un 40 atturoties.

“Modernākais, visaptverošākais un vērienīgākais nolīgums, ko ES jebkad noslēgusi ar jaunattīstības valsti” palīdzēs noteikt standartus reģionā, un ar laiku varētu ļaut noslēgt tirdzniecības un ieguldījumu nolīgumu ar visu Dienvidaustrumāzijas reģionu, saka EP deputāti pievienotajā rezolūcijā, kas tika pieņemta ar 416 balsīm par, 187 pret un 44 atturoties.

Nolīgums uzskatāms par spēcīgu signālu brīvas, godīgas un abpusējas tirdzniecības atbalstam laikā, kad dominē protekcionisma tendences un nopietni izaicinājumi daudzpusējai tirdzniecībai, uzsver Parlaments.

Atcels gandrīz visus muitas nodokļus

Nolīgums nākamo desmit gadu laikā abpusēji atcels praktiski visus muitas nodokļus, arī Eiropas galvenajiem eksporta produktiem uz Vjetnamu: agregātiem, automašīnām un ķīmiskajām vielām. Eiropas uzņēmumi varēs brīvi konkurēt arī Vjetnamas banku, jūras transporta un pasta pakalpojumu tirgū un piedalīties arī Vjetnamas valdības un vairāku pilsētu, tostarp Hanojas, publiskā iepirkuma konkursos.

Nolīgums paredz īpašu aizsardzību 169 Eiropai kultūrvēsturiski nozīmīgiem produktiem.

Ar nolīguma palīdzību ES veicinās vides aizsardzību un sociālo progresu Vjetnamā, kā arī uzlabos darba ņēmēju tiesības. Nolīgums uzliek Vjetnamai pienākumu piemērot Parīzes nolīgumu un ratificēt divas starptautiskas konvencijas — konvenciju par piespiedu darba atcelšanu (līdz 2020. gadam) un konvenciju par biedrošanās brīvību (līdz 2030. gadam).

Tirdzniecības nolīguma darbību var apturēt, ja tiek konstatēti cilvēktiesību pārkāpumi.

Sīkāk par tirdzniecības nolīguma noteikumiem

Strīdi starp uzņēmējiem un valsti

Atsevišķā balsojumā Parlaments ar 407 balsīm par, 188 pret un 53 atturoties vienojās par ieguldījumu aizsardzības līgumu, ar kuru izveido ES-Vjetnamas arbitrāžas tiesu ar neatkarīgiem tiesnešiem, kuru pienākums būs izšķirt strīdus starp investoriem un valsti.

Šim nolīgumam pievienoto rezolūciju deputāti pieņēma ar 406 balsīm par, 184 pret un 58 atturoties.

Citāti

Ziņotājs Gērts Buržā (ECR, BE): “Tikko pieņemtie laikmetīgie nolīgumi tuvina Eiropas Savienību mērķim kļūt par ģeopolitisku līderi, kas visā pasaulē iestājas par daudzpusēju tirdzniecību, noraida protekcionismu un paaugstina darbaspēka, vides un cilvēktiesību standartus. Šie darījumi vairos labklājību, radīs jaunas un labāk apmaksātas darbavietas, samazinās uzņēmējdarbības izmaksas lieliem un maziem uzņēmumiem kā Eiropā tā Vjetnamā un nodrošinās labāku piekļuvi tirgiem”. Ziņotāja pilna uzruna

Starptautiskās tirdzniecības komitejas priekšsēdētājs Bernds Lange (S&D, DE) pēc balsojuma teica: “Vēsture parāda, ka valsti nevar mainīt, to izolējot. Tāpēc Parlaments izšķīrās par labu šim tirdzniecības nolīgumam ar Vjetnamu. Tas mums palīdz nostiprināt ES pozīcijas šajā reģionā, nodrošinot, ka mūsu balsij ir vairāk svara nekā jebkad iepriekš. Tas ir jo īpaši svarīgi jautājumos, kuros mūsu viedokļi atšķiras, piemēram, brīvas preses nozīme vai politiskā brīvība. Mēs esam paplašinājuši arī rīcības telpu pilsoniskās sabiedrības izveidei. Mūsu darbs tagad būs pārliecināties, ka šis nolīgums tiek īstenots arī praksē.” Bernda Langes uzruna plenārsēdes debatēs

Nākamie soļi

Pēc tam, kad nolīgumus būs oficiāli atbalstījusi Padome un abas puses viena otru informēs par procedūru pabeigšanu, tie varēs stāties spēkā.

Ieguldījumu aizsardzības nolīgums vispirms jāratificē ES dalībvalstu parlamentiem.

ES un Vjetnamas tirgus attiecības

Vjetnama ir otrais lielākais ES tirdzniecības partneris Dienvidaustrumāzijas Nāciju Asociācijā (ASEAN) pēc Singapūras: preču tirdzniecības apgrozījums gadā ir 47,6 miljardi EUR, bet pakalpojumu tirdzniecības - 3,6 miljardi EUR. ES eksports uz Vjetnamu ik gadu palielinās par 5–7%, tomēr 2018. gadā imports no Vjetnamas par 27 miljardiem EUR pārsniedza ES eksportu uz Vjetnamu.

ES no Vjetnamas līdz šim galvenokārt ievedusi telekomunikāciju iekārtas, apģērbus un pārtikas produktus, bet eksportējusi agregātus, transporta iekārtas, ķīmiskas vielas un lauksaimniecības produktus.

Papildu informācija 

Plašāka informācija

Jānis KRASTIŅŠ

Preses sekretārs Latvijā 

(+371) 26 542 369

janis.krastins@europarl.europa.eu