skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Eiropas Parlaments aicina vērsties pret visiem rasisma, naida un vardarbības veidiem

24/06/2020
Melnādaino cilvēku dzīvībām ir vērtība, saka Eiropas Parlaments
EP stingri nosoda "šausminošo" Džordža Floida nāvi un atbalsta miermīlīgus protestus
Rasu diskriminācija un aizskaršana joprojām ir izplatīta Eiropā
Jāpārtrauc rasu profilēšana krimināltiesībās un jāsoda brutāla policijas rīcība

 
Mūsu sabiedrībā nav vietas rasismam un diskriminācijai, uzsver Eiropas Parlaments piektdien pieņemtajā rezolūcijā, prasot ES stingri vērsties pret rasismu, vardarbību un netaisnību Eiropā.

Eiropas Parlaments piektdien pieņemtajā rezolūcijā ar 493 balsīm par, 104 pret un 67 atturoties, “stingri nosoda šausminošo Džordža Floida nāvi ASV, kā arī līdzīgas slepkavības citur pasaulē”. EP deputāti aicina ASV varas iestādes vērsties pret strukturālo rasismu un nevienlīdzību, kritizē policijas represijas pret miermīlīgiem protestētājiem un žurnālistiem un prezidenta Trumpa draudus izvietot armiju, kā arī viņa “musinošo retoriku”.

Parlaments atbalsta nesenos masveida protestus visā pasaulē, kas vērsti pret rasismu un diskrimināciju, un nosoda “balto supremātismu visās tā formās”. Tomēr EP deputāti nosodīja arī “dažu vardarbīgu demonstrantu izraisītas laupīšanas, dedzināšanas, vandālisma un valsts un privātā īpašuma iznīcināšanas epizodes”, vienlaikus pieprasot, lai nesamērīgu spēka pielietojumu un rasistiskas tieksmes tiesībaizsardzībā katrreiz “stingri un publiski nosodīt”, lai kur tas notiktu.

Eiropas Parlamenta deputāti uzsver, ka tiesībaizsardzības iestāžu izmantotajam spēkam vienmēr jābūt likumīgam, samērīgam, vajadzīgam un tikai galējam līdzeklim, un ka “pārmērīga spēka lietošana pret pūli ir pretrunā samērīguma principam”. EP arī aicina neatstāt nesodītus policijas brutalitātes un vardarbības gadījumus un ka iedzīvotājiem ir tiesības filmēt policijas vardarbības ainas, lai tās izmantotu kā pierādījumus.

Jāpārtrauc rasu un etniskā profilēšanu, jāpalielina dažādība policijā

Tekstā ES un tās dalībvalstis tiek aicinātas izbeigt rasu un etnisko profilēšanu krimināltiesību izpildē, pretterorisma pasākumos un imigrācijas kontrolē. Jaunās tehnoloģijas, ko izmanto tiesībsargājošās iestādes, nedrīkst radīt diskriminācijas risku rasu un etniskajām minoritātēm.

Policijai un tiesībaizsardzības iestādēm ir jābūt “paraugam rasisma un diskriminācijas novēršanas jomā”, un tām būtu jāuzlabo darbinieku apmācība šajā jomā, norāda deputāti, aicinot arī uz lielāku policijas spēku daudzveidību.

Eiropas vēsturiski noziegumi pret melnādainiem cilvēkiem

Saskaņā ar Parlamenta teikto, kas verdzību pasludina par noziegumu pret cilvēci, ES institūcijām un dalībvalstīm oficiāli jāatzīst iepriekšējās netaisnības un noziegumi pret cilvēci, kas izdarīti pret melnajiem, krāsainajiem un romiem.

Diskriminācijas apkarošanai visās jomās jābūt ES prioritātei, saka EP deputāti, kuri mudina Padomi “nekavējoties pabeigt sarunas par Horizontālo nediskriminācijas direktīvu”, kuru ES dalībvalstis bloķē kopš 2008. gada, kad Komisija to ierosināja.

Vārda brīvība neattaisno rasismu un ksenofobiju

Rezolūcijā uzsvērts, ka vārda brīvība neattiecas uz rasistisku un ksenofobisku runu. Deputāti pauž nožēlu, ka ekstrēmistu un ksenofobu politiskie spēki visā pasaulē arvien vairāk izmanto “vēsturisko, statistisko un zinātnisko faktu sagrozīšanu un izmanto simboliku un retoriku, kas atgādina totalitāro propagandu”.

Papildu informācija

Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (19.06.2020)

EP deputāti debatēs par situāciju pēc Džordža Floida nāves nosoda rasismu un policijas vardarbību

EP rezolūcija par afrikāņu izcelsmes cilvēku pamattiesībām (2019. gada marts)

ES Pamattiesību aģentūras aptauja: Being Black in the EU - Second European Union Minorities and Discrimination Survey (2019. gada novembris)

Mūsu sabiedrībās nav vietas rasismam un diskriminācijai, uzsvēra Eiropas Parlaments debatēs ar Komisiju un Padomi

 

Jānis KRASTIŅŠ
 
Preses sekretārs Latvijā
 
(+371) 6708 5461
 
(+371) 26 542 369
 
janis.krastins@europarl.europa.eu