skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

ES un Apvienotās Karalistes sarunas: deputāti pauž nelokāmu atbalstu ES nostājai

18/06/2020

Parlaments pauž nožēlu, ka laika palicis maz, bet panākt vienošanos par tālākajām ES un Apvienotās Karalistes attiecībām joprojām traucē būtiskas viedokļu atšķirības.

  • EP deputāti stingri atbalsta ES sarunu vedēju Mišelu Barnjē
  • Nav pieņemama Apvienotās Karalistes vēlme “izlasīt rozīnes no kūkas”
  • EP piekrišana atkarīga no vienošanās par godīgu konkurenci un zivsaimniecību

Ceturtdien ar ievērojama vairākuma atbalstu pieņemtajā rezolūcijā Parlaments izvērtē ES un Apvienotās Karalistes sarunas par abu pušu jaunajām attiecībām. EP deputāti tajā apstiprina sarunvedēju aicinājumu jūlijā sarunas ievērojami pastiprināt.

Deputāti pauž nožēlu, ka pēc četrām sarunu kārtām reāls progress joprojām nav panākts un ka joprojām pastāv būtiskas viedokļu atšķirības.

EP uzsver, ka panākt visaptverošu vienošanos ir abu pušu interesēs. Eiropas Savienībai ir nepieņemami, ka Apvienotā Karaliste selektīvi izvēlas dažus politikas virzienus un cenšas panākt, lai pēc Brexit tai būtu piekļuve vienotajam tirgum. Rezolūcijā paustas dziļas bažas par Apvienotās Karalistes valdības neatlaidību tikai attiecībā uz tiem jautājumiem, kas ir pašas Apvienotās Karalistes interesēs.

Tajā arī atkārtoti pausts pilnīgs un nelokāms Parlamenta atbalsts ES galvenajam sarunu vedējam Mišelam Barnjē, kuram politiskās pilnvaras vest sarunas ar Apvienotās Karalistes pārstāvjiem piešķīrušas ES dalībvalstis un Parlaments.

Deputāti arī aicina Apvienoto Karalisti ievērot saistības, kas izklāstītas politiskajā deklarācijā, kuru parakstījis premjerministrs Boriss Džonsons un ratificējusi gan ES, gan Apvienotā Karaliste.

Izstāšanās saistības


Protokola par Īriju/Ziemeļīriju un Izstāšanās līguma, tostarp šajos dokumentos paredzēto iedzīvotāju (kā Lielbritānijā esošo ES pilsoņu, tā ES atrodošo Lielbritānijas pilsoņu) tiesību stingra un precīza īstenošana ir priekšnosacījums uzticības radīšanai, uz kā pamata būs iespējams noslēgt vienošanos par tālākajām attiecībām, — teikts rezolūcijas tekstā.

Godīga konkurence un zivsaimniecība

Rezolūcijā arī uzsvērts — tas, vai Parlaments dos piekrišanu jaunajam tirdzniecības nolīgumam ar Apvienoto Karalisti, ir atkarīgs no tā, vai Apvienotās Karalistes valdība piekritīs garantēt vienlīdzīgus konkurences apstākļus (kopīgus noteikumus un standartus) vides aizsardzības, darba apstākļu, valsts atbalsta un citās jomās. Parlamenta piekrišanu ietekmēs arī tas, vai būs izdevies noslēgt apmierinošu nolīgumu zivsaimniecības jomā. Jaunas līgumattiecības ir nepieciešamas tāpēc, ka Apvienotās Karaliste ģeogrāfiski ir ļoti tuvu ES, abas puses ir cieši saistītas viena ar otru un stipri viena no otras atkarīgas.


Apvienotās Karalistes valdība līdz šim nav iesaistījusies sarunās par noteikumiem, ar kuriem tiktu garantēti godīgas konkurences nosacījumi, — teikts rezolūcijā.

Rezolūcija, ko EP deputāti pieņēma ar 572 balsīm par, 34 pret un 34 atturoties, būs pieejama šeit (2020. gada 18. jūnijs)

Citāts

“Eiropas Savienība un Apvienotā Karaliste ir parādījušas, ka jūlijā vēlas panākt sarunās būtisku progresu. Šodien savlaicīgi pieņemtajā rezolūcijā Eiropas Parlaments pauž gatavību noslēgt vērienīgu un taisnīgu vienošanos, neapdraudot mūsu principus un mērķus,” komentējot plenārsēdes balsojumu un ES un Apvienotās Karalistes 15. jūnija augsta līmeņa sanāksmes rezultātus, sacīja Eiropas Parlamenta Ārlietu komitejas un Apvienotās Karalistes Koordinācijas grupas (UKCG) priekšsēdētājs Deivids Makalisters (ETP, Vācija).

Noklikšķiniet uz vārdiem, lai skatītu pilnus videoierakstus ar šādu deputātu uzstāšanos plenārsēdē:

Deivids Makalisters

Bernds Lange (S&D, Vācija), Eiropas Parlamenta Starptautiskās tirdzniecības komitejas priekšsēdētājs, UKCG loceklis

Kati Piri (S&D, Nīderlande), līdzziņotāja, UKCG locekle

Kristofs Hansens (ETP, Luksemburga), līdzziņotājs, UKCG loceklis


Vispārīga informācija

Pašreizējais pārejas periods beidzas 2020. gada 31. decembrī. Lai jaunais tirdzniecības nolīgums un vispārējais nolīgums varētu stāties spēkā nākamā gada 1. janvārī, sarunu pusēm tas jāparaksta ne vēlāk kā oktobrī. Pēc tam teksts jāratificē gan Eiropas Parlamentam, gan Apvienotās Karalistes parlamentam un — jaukta nolīguma gadījumā — arī visu ES dalībvalstu parlamentiem.

Papildu informācija

Debašu videoieraksts (2020. gada 17. jūnijs)

Rezultāti balsojumam (2020. gada 17. un 18. jūnijs)

Paziņojums presei par plenārsesijas debatēm: ES un Lielbritānijas sarunas: Eiropas Parlaments neatbalstīs "jebkādu" vienošanos (17.06.2020)

Paziņojums presei un citāti pēc balsojuma abās komitejās (2020. gada 12. jūnijs)

Paziņojums presei “Nākotnes attiecības ar Lielbritāniju: EP prasa “vienlīdzīgus konkurences apstākļus”” (2020. gada 12. februāris)

Ziņotājas Kati Piri (S&D, Nīderlande) profils

Ziņotāja Kristofa Hansena (PPE, Luksemburga) profils

Procedūras dokumentācija

Brexit: ietekme un sekas

EP Multimediju centrs: bezmaksas fotogrāfijas, video un audiomateriāli

Parlaments pieņēmis rezolūciju, kurā kritizēta Lielbritānijas valdības pieeja ES un Apvienotās Karalistes sarunām

 

Jānis KRASTIŅŠ

Preses sekretārs Latvijā

(+371) 6708 5461

(+371) 26 542 369

janis.krastins@europarl.europa.eu