skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

EP deputāti prasa “pēc iespējas drīz 2020. gada rudenī” uzsākt konferenci par Eiropas nākotni

18/06/2020

Parlaments mudina Padomi “nekavējoties nākt klajā ar nostāju par konferences formātu un organizāciju”, lai varētu uzklausīt iedzīvotāju viedokļus.

 

  • Covid-19 krīze ir parādījusi ES institucionālos trūkumus
  • Padomei tuvākajā laikā jāpieņem nostāja un jāapņemas veikt konferences ierosinātās reformas

Rezolūcijā, ko Eiropas Parlaments pieņēma ceturtdien ar 528 balsīm par, 124 pret un 45 atturoties, teikts, ka “10 gadu pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, 70 gadu pēc Šūmaņa deklarācijas un Covid-19 pandēmijas apstākļos ir pienācis laiks atkārtoti izvērtēt Savienību”. EP deputāti arī piebilst, ka “daudzās būtiskās krīzes, kuras Savienība ir piedzīvojusi, liecina, ka vairākās pārvaldības jomās ir nepieciešamas institucionālas un politiskas reformas”.


EP arī vēlreiz atgādina 2020. gada janvāra rezolūcijas nostāju, proti, ka iedzīvotāju viedoklim jābūt izšķirošam diskusijā par to, kā risināt iekšējās un ārējās problēmas, kuras nebija paredzētas Lisabonas līguma pieņemšanas laikā.


Atzīstot, ka konference ir aizkavējusies Covid-19 pandēmijas dēļ, EP aicina Padomi un Komisiju “iesaistīties sarunās, lai panāktu kopīgu vienošanos” pirms vasaras brīvdienām. Atzinīgi vērtējot to, ka Komisija “ir gatava ātri virzīties uz priekšu”, Parlaments “pauž nožēlu, ka Padome vēl nav pieņēmusi nostāju”.


Plenārsēdē EP deputāti apsprieda konferences rīkošanas iespējas ar Nikolinu Brņaču, kas pārstāvēja ES prezidentvalsti Horvātiju, un Eiropas Komisijas vicepriekšsēdētāju, demokrātijas un demogrāfijas komisāri Dubravku Šuicu. Jūs varat noklausīties debašu videoierakstu šeit, sākot no plkst. 19:05, vai noskatīties tās fragmentus šeit.


Vispārīga informācija


Konferenci, kuru organizēs Parlaments, Padome un Komisija, bija paredzēts sākt 2020. gada maijā, to turpinot divus gadus. Eiropas Parlaments vēlas, lai visas iedzīvotāju grupas, pilsoniskās sabiedrības pārstāvji un ieinteresētās personas — Eiropas, valsts, reģionālajā un vietējā līmenī — tiktu iesaistītas ES prioritāšu noteikšanā, īstenojot augšupēju, pārredzamu, iekļaujošu, līdzdalīgu un līdzsvarotu pieeju.


Rezolūcijā EP deputāti atkārti prasa atvērtu iedzīvotāju iesaistīšanas veidu, lai tieši iedzīvotāju balsis noteiktu konferences saturu un apjomu. Parlaments prasa arī to, lai trīs galvenās ES iestādes būtiski ņemtu vērā konferences secinājumus un apņemtos tos īstenot, veicot būtiskas ES reformas, iespējams, paredzot arī ES līgumu pārskatīšanu.Papildu informācija

Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (18.06.2020)

EP rezolūcija (sk. 72. pantu) par ES koordinētu rīcību Covid-19 pandēmijas un tās seku apkarošanai (17.04.2020.)

EP priekšsēdētāju konferences paziņojums Šūmaņa deklarācijas gadadienā (2020. gada 9. maijs)

EP paziņojums presei: EP deputāti prasa konferenci par Eiropas nākotni sākt septembrī (25.05.2020)

Bezmaksas fotoattēli, video un audio materiāli par Eiropas nākotni

 

Jānis KRASTIŅŠ

Preses sekretārs Latvijā 

(+371) 6708 5461

(+371) 26 542 369

janis.krastins@europarl.europa.eu