skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Eiropas Parlamenta birojs Latvijā aicina iesniegt piedāvājumus radio konkursu veidošanai

09/06/2020

Eiropas Parlamenta birojs (EPB) Latvijā aicina radio stacijas integrēt savā programmā konkursus par Eiropas Parlamentu (EP), kas informētu Latvijas iedzīvotājus par EP pieņemtajiem lēmumiem Covid-19 krīzes seku novēršanā.

Izvēlētā pretendenta uzdevums būs izstrādāt detalizētu konkursa norises plānu, pielāgot EPB sagatavoto informāciju savas auditorijas vajadzībām un ieradumiem, organizēt konkursu un tā pārraidi, kā arī nodrošināt balvas uzvarētājiem. Konkursa mērķis - vairot klausītāju zināšanas un izpratni par EP darbu un pieņemto lēmumu ietekmi Latvijā.

Tehniskās prasības: radio konkurss jāsagatavo astoņās atsevišķās pārraidēs (provizoriski 2020. gada septembra otrajā pusē - oktobrī), no kurām katra tiek nodrošināta atsevišķā dienā ar mērķi sasniegt pēc iespējas plašāku auditoriju. Konkursa norise aktīvi popularizējama gan radio ēterā, gan sociālajos tīklos. Savā finanšu piedāvājumā pretendentam jāiekļauj arī konkursa uzvarētajiem paredzētās balvas. EPB jāmin kā projekta organizators visos konkursos un konkursu reklāmas materiālos.

Organizējot konkursu, pretendentam būs jāizmanto astoņu no Latvijas ievēlēto EP deputātu komentāri (viens par katras dienas konkursa tēmu), nodrošinot komentāru ierakstu un pārraidi. EPB nodrošinās informāciju, kas izmantojama jautājumu formulēšanā.

Konkursa konceptu un finanšu piedāvājumu iesūtīt jelena.glazova@europarl.europa.eu un epriga@europarl.europa.eu līdz ceturtdienas, 25. jūnija, pulksten 10.00. Vērtējot piedāvājumus, EPB ņems vērā izmaksu efektivitāti (izmaksas viena klausītāja sasniegšanai), radošo risinājumu un konkursa integrāciju sociālajos medijos.

EPB patur iespēju slēgt līgumu ar vienu vai vairākiem pretendentiem, kā arī atteikties no līguma slēgšanas. Visi pieteikumu iesniedzēji saņems atbildi līdz 30. jūnija pulksten 17.00.