skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

EP komitejas deputāti atzinīgi vērtē ierosināto COVID-19 pētniecības paketi. ES nākotnē jābūt labāk sagatavotai

20/03/2020

Krīzes pasākumi jāapvieno ar ilgtermiņa apņemšanos vairāk ieguldīt ES pētniecības programmās, saka EP deputāti no Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas.

  • Komisija piedāvājusi nozīmīgu budžeta atbalstu pandēmijas apkarošanai
  • EP pētniecības komitejas deputāti atzinīgi vērtē ārkārtas pasākumus
  • Vairāk jāiegulda pētniecībā un labāk jāsagatavojas nākamajai krīzei

"Mēs atzinīgi vērtējam komisāres Gabrielas veiktos pasākumus un gandrīz 140 miljonu euro piesaistīšanu cīņai ar COVID-19. Komisija ļoti ātri izsludināja ārkārtas uzaicinājumu pieteikties uz papildus dotācijām pētījumu programmā "Apvārsnis 2020" un piesaistīja partnerus Novatorisku zāļu ierosmē (IMI)", sacīja ziņotājs par pētniecības un inovācijas programmu "Apvārsnis Eiropa" Kristians Ēlers (EPP, DE).

"Tagad mums jādomā uz priekšu, kā labāk sagatavoties nākotnei. Pētniecībai un izstrādei nenoliedzami ir būtiska nozīme globālo problēmu risināšanā. Tas ir vēl viens iemesls, lai atbalstītu mūsu priekšlikumu piešķirt 120 miljardus eiro programmai "Apvārsnis Eiropa" nākamajā daudzgadu budžetā", viņš piebilda.

Pārbaude mūsu spējai sadarboties

"COVID-19 izraisītā veselības krīze mobilizē domāšanu. Tagad galvenā prioritāte ir apturēt vīrusa izplatību. Nozarē tiek veikti steidzami pētījumi, lai atrastu ārstēšanas metodi un vakcīnu. Vīrusa ārkārtīgi straujā izplatīšanās ir ievērojami samazinājusi mūsu tik ļoti savienoto pasauli, un mums būtu jāsaprot, ka vienota un saskaņota rīcība starp dalībvalstīm ir vienīgais veids, kā šo krīzi pārvarēt", sacīja Kristians Ēlers.

"Šī krīze no vienas puses ir pārbaudījums mūsu spējai sadarboties ārkārtas stāvoklī un no otras puses tā pārbauda mūsu spēju saglabāt uzticību mūsu ilgtermiņa mērķiem," viņš teica.

"Kad šī krīze būs beigusies, mums nekavējoties būs jāgatavojas nākamajai. Tas nozīmēs vairāk ieguldīt pētniecībā un nodrošināt, lai tādas programmas kā "Apvārsnis Eiropa" nekļūtu par upur tuvredzīgos ķīviņos starp dalībvalstīm," viņš noslēdza.

COVID-19: ES un nozare finansē vairāk pētījumu, izmantojot Novatorisku zāļu ierosmi

Novatorisku zāļu ierosme (IMI), publiskā un privātā sektora partnerība starp Eiropas Komisiju un farmācijas nozari, šodien ir izsludinājusi paātrinātu pieteikumu izskatīšanu priekšlikumiem, lai strādātu pie COVID-19 ārstēšanas un diagnostikas. Līdz 45 miljoniem eiro finansējuma tiks piešķirts no ES pētniecības un inovāciju programma “Apvārsnis 2020”.

Šis uzaicinājums ir daļa no ES saskaņotās reakcijas uz COVID-19 draudiem sabiedrības veselībai un papildina ārkārtas pētniecības finansējumu, kas nesen tika piesaistīts no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020”. Plašāku informāciju par Novatoriskās zāļu ierosmes uzaicinājumu varat atrast šeit, savukārt te aplūkojiet apkopojumu par ES pētniecības ierosmēm saistībā ar COVID- 19.

Papildus informācija: