skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

EP aptauja: pandēmijas laikā nostiprinājies pozitīvs priekšstats par ES

20/11/2020

Covid-19 pandēmijas otrajā vilnī iedzīvotāju liktās cerības uz Eiropas Savienību pieaug. Vairums eiropiešu joprojām atbalsta plašākas ES pilnvaras un vairāk ES līdzekļu krīzes pārvarēšanai.

Eiropas Parlaments šodien publiskojis trešās šogad veiktās aptaujas rezultātus par ES iedzīvotāju viedokli par Covid-19 krīzi un attieksmi pret ES.

Kaut gan, ņemot vērā pandēmijas ekonomisko ietekmi, 50% eiropiešu (Latvijā - 41%) dominējošais emocionālais stāvoklis joprojām ir nedrošība, šobrīd ES pozitīvi vērtē vairāk cilvēku nekā pavasarī.

Pieaugot iedzīvotāju nedrošībai par nākotni, divas trešdaļas respondentu (66%, Latvijā - 59%) norādījuši, ka ES būtu nepieciešamas plašākas pilnvaras cīņā ar pandēmiju. Turklāt vairums aptaujāto (54%, Latvijā - 45%) uzskata, ka ES nepieciešami lielāki finanšu līdzekļi pandēmijas seku pārvarēšanai.

Tomēr ES iedzīvotājiem ir ļoti būtiski, lai ES finansējumu saņemtu dalībvalstis, kurās tiek ievērotas ES demokrātiskās vērtības un nodrošināta funkcionējoša tiesu sistēma. Trīs ceturtdaļas respondentu (77%, Latvijā - 75%) ir vienisprātis, ka ES vajadzētu sniegt finansējumu dalībvalstīm ar nosacījumu, ka to valdības īsteno tiesiskuma un demokrātijas principus.

ES iedzīvotāju ieskatā sabiedrības veselībai (54%) būtu jābūt galvenajai budžeta prioritātei, tai seko ekonomikas atveseļošanās un jaunas iespējas uzņēmumiem (42%), klimata pārmaiņas un vides aizsardzība (37%), kā arī nodarbinātība un sociālā joma (35%). Savukārt Latvijā vairums aptaujāto kā galveno prioritāti nosaukuši ekonomikas atveseļošanās un jaunas iespējas uzņēmumiem (52%), tai seko sabiedrības veselība (51%) un nodarbinātība un sociālā joma (47%).

Salīdzinot ar pirmo aptauju šī gada pavasarī, attieksme pret ES kļuvusi pozitīvāka. Respondentu daļa, kas ES vērtē pozitīvi, ir pieaugusi no 31% 2020. gada aprīlī līdz 41% (Latvijā - 44%, bez izmaiņām kopš jūnijā veiktās aptaujas). Tomēr lielākā daļa respondentu joprojām nav apmierināti ar ES dalībvalstu izrādīto savstarpējo solidaritāti.

Aptuveni puse respondentu (49%, Latvijā - 53%) norāda, ka ir apmierināti ar valdības līdz šim veiktajiem pasākumiem cīņā pret Covid-19 pandēmiju, kamēr līdzīga daļa (48%, Latvijā - 42%) nav apmierināti.

Visā Eiropā vairāk nekā trešdaļa (39%, Latvijā - 44%) respondentu norādījuši, ka Covid-19 pandēmija jau ir ietekmējusi viņu personīgos ienākumus. 27% (Latvijā - 29%) norāda, ka paredz šādu ietekmi nākotnē. Jauniešus un ģimenes ar bērniem krīze skārusi vissmagāk: 64% iedzīvotāju vecumā no 16 līdz 34 gadiem ir saskārušies ar finansiālām grūtībām, bet 27% respondentu ar bērniem ir izmantojuši savus personīgos iekrājumus drīzāk, nekā iepriekš plānots. Piecās dalībvalstīs - Kiprā, Grieķijā, Spānijā, Rumānijā un Bulgārijā - vairāk nekā puse respondentu apgalvo, ka pandēmija jau ietekmējusi viņu ienākumus.

Piebilde redaktoriem

Kopš pandēmijas sākuma Eiropas Parlaments ir pasūtījis trīs iedzīvotāju aptaujas, lai novērtētu Eiropas sabiedrisko domu Covid-19 laikā. Pēdējo aptauju laikā no 2020. gada 25. septembra līdz 7. oktobrim tiešsaistē veica pētījumu kompānija Kantar (pa tālruni Maltā), aptaujājot 24 812 iedzīvotāju visās 27 ES dalībvalstīm. Jautājumi tika uzdoti iedzīvotājiem vecumā no 16 līdz 64 gadiem (Bulgārijā, Čehija, Horvātijā, Grieķijā, Ungārijā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovēnijā un Slovākijā - no 16 līdz 54 gadiem). Reprezentativitāti katras dalībvalsts līmenī nodrošina dzimuma, vecuma un reģionu kvotas. ES vidējie rezultāti tika aplēsti, ņemot vērā katras apsekotās valsts iedzīvotāju skaitu.

Papildu informācija

Aptaujas rezultāti

Jānis Krastiņš,

Eiropas Parlamenta preses sekretārs Latvijā

+ 371 26542369 | janis.krastins@europarl.europa.eu