skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Eiropas Savienībai visaptveroši jāpārskata attiecības ar Baltkrieviju

22/10/2020
 • ES sankcijas jāvērš pret Aleksandru Lukašenko, kurš nav likumīgais prezidents
 • Jāpārtrauc vardarbība Baltkrievijā
 • Jārīko jaunas, starptautisku novērotāju uzraudzītas, brīvas un taisnīgas vēlēšanas
 • Baltkrievijas tautu leģitīmi pārstāv Svetlanas Tihanovskas izveidotā Koordinācijas padome

Eiropas Parlaments aicina pārtraukt sarunas par ES un Baltkrievijas partnerattiecībām līdz brīdim, kad Baltkrievijā būs notikušas brīvas un taisnīgas prezidenta vēlēšanas.

Trešdien Eiropas Parlaments ar 602 balsīm par, 44 pret un 44 deputātiem atturoties pieņēma ieteikumus par ES attiecību ar Baltkrieviju pārvērtēšanu. EP deputātu sagatavotajā novērtējumā aplūkotas norises gan pirms, gan pēc šī gada 9. augustā notikušajām viltotajām Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām, kas izraisīja tautas sacelšanos pret pašreizējo režīmu.

Parlaments atkārtoti uzsver daudzas savā 17. septembra rezolūcijā minētās prasības un apsvērumus.

 • EP deputāti atbalsta ES un tās dalībvalstu lēmumu neatzīt viltotos vēlēšanu rezultātus, ko paziņojusi Baltkrievijas Centrālā vēlēšanu komisija,
 • uzsver, ka pēc Aleksandra Lukašenko pašreizējā termiņa beigām ne vēlāk kā 2020. gada 5. novembrī viņš vairs netiks uzskatīts par likumīgo valsts prezidentu,
 • viennozīmīgi atbalsta Baltkrievijas iedzīvotāju likumīgās prasības par jaunām brīvām un taisnīgām vēlēšanām  neatkarīgu starptautisko novērotāju uzraudzībā,
 • norāda, ka Svetlana Tihanovska, kas pēc neatkarīgām socioloģiskajām aptaujām 2020. gada prezidenta vēlēšanās saņēma vairāk nekā pusi balsu, pēc Baltkrievijas iedzīvotāju domām ir jaunievēlētā prezidente,
 • atzīst pēc Svetlanas Tihanovskas ierosmes izveidoto Koordinācijas padomi par tautas leģitīmo pārstāvi,
 • prasa nekavējoties pārtraukt vardarbību, cietsirdīgās represijas un nesamērīgi bargos pasākumus pret miermīlīgiem protestētājiem un viņu spīdzināšanu un aicina  nekavējoties bez nosacījumiem atbrīvot visus politieslodzītos, pilsoniskās sabiedrības locekļus un žurnālistus,
 • aicina Eiropas Savienību pēc iespējas ātrāk un koordinācijā ar starptautiskajiem partneriem īstenot vīzu aizliegumus un finanšu sankcijas, par kurām ir vienojušies ES ārlietu ministri un Eiropadome, un paplašināt personu grupu, pret kurām vērstas sankcijas, tajā iekļaujot Aleksandru Lukašenko,
 • atbalsta ierosmi izveidot augsta līmeņa misiju Baltkrievijā, kuras sastāvā būtu bijušie ES dalībvalstu vai to valdību vadītāji un kuras uzdevums būtu palīdzēt izbeigt vardarbību, palīdzēt atbrīvot politieslodzītos un veicināt politisko dialogu,
 • norāda, ka jāpārtrauc sarunas par ES un Baltkrievijas partnerattiecību prioritātēm līdz brīdim, kad Baltkrievijā būs notikušas brīvas un taisnīgas prezidenta vēlēšanas.

Šeit būs pieejams pilns ieteikumu kopums, kas vērsts arī uz ekonomisko un nozaru sadarbību, cilvēku savstarpējiem kontaktiem, kodolenerģiju un daudzām citām lietām. (21.10.2020.)

Citāts

“Baltkrievija atrodas mūsu tuvākajā apkaimē, tās iedzīvotājiem ir tuvas Eiropas vērtības un viņi tiecas pēc tādām pašām brīvībām un tiesībām, kādas bauda ES iedzīvotāji. Viņi vēlas būt noteicēji paši savā valstī. Eiropas Savienība nedrīkst būt pasīva novērotāja, tai aktīvi jāpalīdz novērst Krievijas tieša vai hibrīdiejaukšanās Baltkrievijas politiskajos procesos. Es mudinu Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsti Vāciju vadīt ES diplomātiskos centienus, lai novērstu jebkādu iejaukšanos no malas un atbalstītu Baltkrievijas tautas demokrātiskos centienus”, pēc balsojuma sacīja ziņotājs Petrs Auštrevičs (Renew Europe, Lietuva).

Papildinformācija

Ziņojuma projektu sagatavojusi Ārlietu komiteja, kuras locekļus 21. septembra sanāksmē uzrunāja Baltkrievijas opozīcijas vadītāja Svetlana Tihanovska.

Papildu informācija
 
Ārlietu komiteja
Noskatīties debašu videoierakstu (20.10.2020)
Procedūras dokumentācija
Vairāk informācijas par ES un Baltkrievijas attiecībām (Eiropas Komisija)
Bezmaksas foto, video un audiomateriāli žurnālistiem

 

Plašāka informācija:

Jānis Krastiņš,

Eiropas Parlamenta preses sekretārs Latvijā

+ 371 26542369 | janis.krastins@europarl.europa.eu