skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

EP: nodokļu maksātāji ir pelnījuši efektīvu ES budžeta un tiesiskuma aizsardzību

06/10/2020

EP deputāti uzsver, ka ar Padomes pašreizējo piedāvājumu nav pietiekami, lai ES finansējumu turpmāk praktiski piesaistītu tiesiskumam valstī.

Pirmdienas plenārsesijas debatēs lielākā daļa EP deputātu kritizēja Padomes pagājušās nedēļas piedāvājumu tā sauktajam tiesiskuma nosacītības mehānismam, norādot, ka tas neļaus praksē samazināt vai apturēt ES līdzekļu plūsmu uz dalībvalstīm, kurās pārkāpj ES pamattiesības.

Turpinoties tiesiskuma pārkāpumiem un korupcijai dažās dalībvalstīs, ES pienākums pret nodokļu maksātājiem ir efektīvi aizsargāt ES budžetu, deputāti uzsvēra. Daži pat norādīja, ka ES nauda, ja to piešķir bez nosacījumiem, faktiski atbalsta autokrātiskus režīmus un palīdz tiem pārkāpt iedzīvotāju pamattiesības.

Savukārt citi, gluži pretēji, nosodīja Vācijas prezidentūru un Eiropas Komisiju par to, ka tās rada ideoloģiju, kas attaisnotu uzbrukšanu atsevišķām dalībvalstīm.

Padomes prezidentvalsts Vācijas pārstāvis Mihaēls Rots aicināja novērtēt to, ka Padome un Parlaments ir vienojušies par šī instrumenta virzīšanu, un atgādināja, Padomes pašreizējo nostāju atbalsta visas ES dalībvalstis. Viņš uzsvēra, ka abiem likumdevējiem tagad ir iespēja kopīgi veidot šī instrumenta saturu, un lūdza Parlamenta pretimnākšanu, lai varētu ātri vienoties par galīgo redakciju un jaunais režīms varētu stāties spēkā.

Noskatīties Padomes prezidentūras un Eiropas Komisijas ievadrunas

Noskatīties EP politisko grupu pārstāvju komentārus

Turpinās sarunas par nākamo ES daudzgadu budžetu un pašu resursiem

Pirmdien Parlamenta  daudzgadu budžeta un pašu resursu sarunu grupa sesto reizi tikās ar ES Padomi likumdošanas sarunās par nākamo daudzgadu budžetu un jauniem ES ieņēmumu avotiem. Būtiskus pavērsienus sarunās neizdevās panākt nedz attiecībā uz ES  15 pamatiniciatīvu budžetu palielināšanu, nedz par citiem jautājumiem.

Pēc sarunām notika preses konference, kurā Eiropas Parlamenta sarunu grupa stāstīja par sarunu procesu un Parlamenta nostāju – tās videoierakstu un būtiskāko citātu kopsavilkumu var iepazīties šeit. 

EP daudzgadu budžeta sarunu grupas jaunākais pēdējais paziņojums presei (28/09/2020).

Papildu informācija

 

Procedūras fails

Budžeta komiteja

Budžeta kontroles komiteja

Pilns debašu par ES budžeta piesaisti tiesiskumam videoieraksts

Foto: debates par ES finansējuma piesaisti tiesiskumam nākamajā daudzgadu budžetā

Plašāka informācija:

Jānis Krastiņš,

Eiropas Parlamenta preses sekretārs Latvijā

+ 371 26542369 | janis.krastins@europarl.europa.eu