skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

COVID-19: dalībvalstīm jāsaskaņo uzskaites metodes un ierobežošanas pasākumi

18/09/2020
  • Vīruss varētu pastāvēt vēl vairākus mēnešus, līdz tiks izstrādāta efektīva un droša vakcīna
  • Dalībvalstīm jāvienojas par kopīgu definīciju Covid-pozitīvam gadījumam, Covid-19 izraisītai nāvei un atlabšanai
  • Gripas sezona visticamāk palielinās testējamo cilvēku skaitu

Vienotas definīcijas, veselības kritēriji un metodoloģija ir svarīgākie faktori efektīvai cīņai pret pašreizējo pandēmiju un tās ekonomiskajām sekām, norāda EP deputāti.

Noraizējušies par neseno Covid-19 jauno gadījumu skaita pieaugumu Eiropā, EP deputāti pauž nožēlu, ka dalībvalstis no krīzes nav mācījušās un atkal ir pieņēmušas atšķirīgus un nekoordinētus pasākumus.

Rezolūcijā, ko ceturtdien pieņēma ar 595 balsīm par, 40 pret un 41 atturoties, viņi norāda uz to, ka joprojām nav saskaņotas metodikas inficēto cilvēku skaita noteikšanai un novērtēšanai, kas izraisa to, ka dalībvalstīs datus par inficētajām personās interpretē ļoti atšķirīgi un tiek ierobežota ES iedzīvotāju pārvietošanās brīvība.

Pēc otrdienas debatēm ar komisāru Didjē Reinderu un Vācijas prezidentūras pārstāvi, ministru Mihaēlu Rotu, Eiropas Parlaments mudina dalībvalstis

- pieņemt vienotu definīciju Covid-19 pozitīvam gadījumam, Covid-19 izraisītajai nāvei un atveseļošanās konstatēšanai

- savstarpēji atzīt testu rezultātus visās dalībvalstīs,

- samazināt nesamērīgo gaidīšanas laiku uz testiem 

- vienoties par kopīgu karantīnas periodu,

- saskaņot brīvās pārvietošanās ierobežojumus, atbilstoši Komisijas 4. septembra priekšlikumam,

- apspriest plānus, kā ātri atgriezties pie pilnībā funkcionējošas Šengenas zonas, bez iekšējās robežkontroles.

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centram (ECDC) vajadzētu būt atbildīgam par vīrusa izplatīšanās riska novērtēšanu un ik nedēļas jāpublicē atjaunināta riska karte, lietojot kopīgu krāsu kodu, pamatojoties uz dalībvalstu apkopoto un sniegto informāciju, saka EP deputāti.

Jāveicina izsekošanas lietotņu izmantošanu

Rezolūcijā Komisijai lūgts izstrādāt saskaņotu veidlapu pasažieru atrašanai, lai vairotu uzticību ES mēroga uzraudzības sistēmai. Būtu jāveicina izsekošanas lietotņu izmantošana, uzskata EP deputāti, kuri sagaida, ka valstu sistēmas līdz oktobrim būs sadarbspējīgas, lai ļautu izsekot vīrusa izplatībai visā ES. Viņi uzsver, ka šīm lietotnēm jādarbojas, pilnībā ievērojot Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

Papildu informācija

Pieņemtais teksts būs pieejams šeit (18.09.2020.)

https://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html

ES reaģēšana uz koronavīrusu (pārskats)

https://europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/eu-response-to-coronavirus#xtor=SEC-77-[covid19]-[news]-[eu-response]-[EN]

Plašāka informācija:

Jānis Krastiņš,

Eiropas Parlamenta preses sekretārs Latvijā

+ 371 26542369 | janis.krastins@europarl.europa.eu