skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

EP deputāti prasa neuzsākt Baltkrievijas Astravjecas reaktora komercdarbību

11/02/2021
  • Raizes par biežo ārkārtas apturēšanu un iekārtu atteici
  • Kodolreaktors atrodas tuvu Baltijas dalībvalstīm
  • Baltkrievijai jāievēro starptautiskie kodoldrošuma standarti

EP deputāti pauž nopietnas bažas par Astravjecas kodolelektrostacijas drošumu Baltkrievijā un pieprasa apturēt tā komercdarbības uzsākšanu.

Rezolūcijā, kas pieņemta ar 642 balsīm par, 29 pret un 21 atturoties, Parlaments kritizē ekspluatācijā pārsteidzīgi nodoto Astravjecas kodolelektrostaciju, kā arī pārredzamības un oficiālas informācijas trūkumu attiecībā uz atkārtotiem reaktora ārkārtas apturēšanas un iekārtu atteices gadījumiem.

EP deputāti pauž neapmierinātību ar plānu pārsteidzīgi sākt kodolelektrostacijas komerciālo darbību 2021. gada martā. Viņi norāda: neraugoties uz vairākām nenovērstām drošuma problēmām 2020. gada 3. novembrī kodolelektrostacija sāka ražot elektroenerģiju, pilnībā neīstenojusi ES 2018. gada profesionālizvērtēšanā sniegtos ieteikumus un Starptauiskās Atomenerģijas aģentūras ieteikumus.

Viņi mudina Komisiju cieši sadarboties ar Baltkrievijas iestādēm, lai apturētu sākšanas procesu līdz brīdim, kad ir pilnībā īstenoti visi ES noturības testa ieteikumi un ieviesti nepieciešamie drošuma uzlabojumi.

Viņi arī mudina Baltkrieviju bez kavēšanās nodrošināt starptautisko kodoldrošuma un vides drošības standartu pilnīgu ievērošanu un veikt pārredzamu, iekļaujošu un konstruktīvu sadarbību ar starptautiskajām iestādēm.

Vispārēja informācija

Astravjecas kodolelektrostacija, ko būvējusi Krievijas kodolenerģijas korporācija “Rosatom”,  atrodas 50 km attālumā no Viļņas (Lietuva) un pavisam tuvu citām ES valstīm, piemēram, Polijai, Latvijai un Igaunijai.

Elektroenerģijas tirdzniecība starp Baltkrieviju un ES ir apturēta kopš 2020. gada 3. novembra. Tas notika pēc Baltijas valstu kopīga lēmuma pārtraukt elektroenerģijas komercapmaiņu ar Baltkrieviju, līdzko Astravjecas kodolelektrostacija tika pieslēgta elektrotīklam. Tomēr EP deputāti norāda — neraugoties uz to, Baltkrievijas ražotā elektroenerģija joprojām var nonākt ES tirgū caur Krievijas elektrotīklu.

Papildu informācija
 
Pieņemtais rezolūcijas teksts (11.02.2021.)
Debašu videoieraksts (11.02.2021.)
Procedūras dokumentācija
EP Izpētes dienesta publikācija: Safety of nuclear installations in Belarus

Plašāka informācija:

Jānis Krastiņš,

Eiropas Parlamenta preses sekretārs Latvijā

+ 371 26542369 | janis.krastins@europarl.europa.eu