skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Eiropas Parlaments pieņem trīs regulas par pašu resursiem

26/03/2021
  • Budžeta ieņēmumu reforma ļaus izmantot 750 miljardus eiro vērto atveseļošanas fondu
  • Garantēs jaunus avotus ES budžeta ieņēmumiem un vieglāku aizņēmuma atmaksu
  • ES valstīm pēc iespējas drīzāk jāratificē lēmums par pašu resursiem

EP deputāti apstiprinājuši trīs tiesību aktus par ES pašu resursu sistēmu, paverot ceļu šīs sistēmas reformai un jauniem ES ieņēmumu avotiem.

Ceturtdien Eiropas Parlamenta deputāti pieņēma trīs regulas par to, kā iekasēt vai darīt pieejamus konkrētu veidu pašu resursus, kas veido ES budžeta ieņēmumus. Visi trīs tiesību akti darbojas saistībā ar Padomes lēmumu par pašu resursiem, kuru Parlaments apstiprināja 2020. gada septembrī un Padome — 2020. gada decembrī. Dalībvalstis patlaban strādā pie tā, lai šo lēmumu ratificētu, un līdz marta vidum tas izdarīts jau deviņās no 27 valstīm (ratifikācijas progresam var sekot līdzi šeit).

Apstiprinātajās regulās ir iekļauti noteikumi par ES ieņēmumu aprēķināšanu un vienkāršošanu, par naudas plūsmas pārvaldību un par uzraudzības un pārbaudes tiesībām. Šie noteikumi ļaus nodrošināt, ka ES budžeta reformētā daļa, kas attiecas uz ieņēmumiem, turpina netraucēti darboties.

Kad dalībvalstis būs ratificējušas lēmumu par pašu resursiem, šodien pieņemtais tiesību aktu kopums tiks piemērots ar atpakaļejošu spēku no 2021. gada 1. janvāra. Jaunos ES budžeta ieņēmumu avotus paredzēts ieviest, sākot no šī brīža līdz 2026. gadam, un kā pirmais no šāda veida avotiem tiks ieviesta plastmasas nodeva. Lēmums par pašu resursiem ļaus ES aizņemties atveseļošanas plāna “Next Generation EU” finansēšanai nepieciešamos 750 miljardus eiro.

Ziņotāju citāti

Žozē Manuels Fernandešs (PPE, Portugāle): “Šis ir viens no brīžiem, kad Eiropas Parlaments nosaka toni. Apstiprinot šo tiesību aktu kopumu, mēs būsim nodrošinājuši, ka ES pašu resursu sistēma palīdz īstenot atveseļošanas plānu “Next Generation EU”, tiklīdz dalībvalstis būs ratificējušas lēmumu par pašu resursiem. Šodienas balsojums ir atgādinājums, ka mums jārīkojas ātri un izlēmīgi, lai sāktu atveseļošanas procesu.”

Valērija Ajē (RENEW, Francija): “Parlaments atkal rīkojies ātri, ļaujot atveseļošanas plānam kļūt par realitāti. Tagad aicinām visas dalībvalstis ratificēt atveseļošanas plānu pēc iespējas drīzāk. Mēs nedrīkstam zaudēt laiku. Turklāt decembrī panāktā vienošanās par aizņēmuma atmaksu uzliek Komisijai pienākumu šā gada jūnijā ierosināt ES digitālo nodevu neatkarīgi no tā, kas notiek ESAO līmenī.”

Balsošanas rezultāti

Regula par pašu resursiem no plastmasas iepakojuma nodevas

540 deputāti balsoja par, 109 — pret, un 38 deputāti atturējās.

Pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumi

560 deputāti balsoja par, 48 — pret, un 82 deputāti atturējās.

Pašu resursu iekasēšana, kurus veido pievienotās vērtības nodokļi

552 deputāti balsoja par, 69 — pret, un 67 deputāti atturējās.

Vispārēja informācija

Sarunās par ES daudzgadu budžetu 2021.–2027 gadam jeb par nākamo daudzgadu finanšu shēmu Parlamenta deputāti panāca vienošanos par juridiski saistošu plānu jeb tā dēvēto ceļvedi jaunu ES ieņēmumu avotu ieviešanai. Pašu resursu ceļvedis sastāv no trim posmiem.

  • Pirmais posms (2021. gads): 2021. gada janvārī tiks ieviesta nodeva par plastmasas atkritumiem, un līdz jūnijam tiks iesniegti jauni tiesību aktu priekšlikumi par oglekļa ievedkorekcijas mehānismu, digitālo nodevu un emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu.
  • Otrais posms (2022. un 2023. gads): Padome par šiem jaunajiem ieņēmumu avotiem apspriedīsies vēlākais līdz 2022. gada 1. jūlijam, un tos plānots ieviest ne vēlāk kā 2023. gada 1. janvārī.
  • Trešais posms (2024.–2026. gads): Komisija līdz 2024. gada jūnijam nāks klajā ar priekšlikumu par jauniem papildu pašu resursiem, kuru vidū varētu būt finanšu darījumu nodoklis un finansiāls pienesums no uzņēmumu sektora vai jauna kopēja uzņēmumu ienākuma nodokļa bāze. Padome par šiem jaunajiem ES budžeta ieņēmumu avotiem apspriedīsies vēlākais līdz 2025. gada 1. jūlijam, un tos plānots ieviest ne vēlāk kā 2026. gada 1. janvārī.
Papildu informācija

Padziļināta analīze “Reform of the EU own resources”

Pieņemtais teksts (25.03.2021.)

Debašu videoieraksts (24.03.2021.)

Nesena BUDG komitejas uzklausīšana par pašu resursiem, tostarp līdzziņotāju paziņojumi (17.03.2021.)

Procedūras dokumentācija (Resursu pieejamības regula)

Procedūras dokumentācija (Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumi)

Procedūras dokumentācija (pašu resursu iekasēšana, kurus veido pievienotās vērtības nodokļi)

Jānis Krastiņš

janis.krastins@europarl.europa.eu

Tel. 26542369