skip to content

Sīkdatņu politika EP Informācijas biroja mājas lapā

Mēs lietojam sīkdatnes (cookies-angļu.val.), lai nodrošinātu jums labāko lietošanas pieredzi mūsu mājas lapā. Šīs sīkdatnes mēs izmantojam tikai statistikas vākšanas nolūkos, izmantojot Google Analytics; personas dati netiek vākti. Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kā atslēgt sīkdatnes jūsu datorā, lūdzu apmeklējiet www.aboutcookies.org

Turpināt
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

Eiropas Parlaments prasa aizliegt zaļmaldināšanu un produktu izturības mazināšanu

11/05/2023

• Jāaizliedz vispārīgas un nepamatotas “zaļuma” norādes uz produktiem

• Jāaizliedz produktos izmantot elementus, kas mazina to izturību

• Produktam jādarbojas pienācīgi arī ar cita ražotāja rezerves daļām

Eiropas Parlamenta deputāti ceturtdien atbalstīja likumprojektu, kura mērķis ir uzlabot produktu marķējumu un ilgizturību un izskaust maldinošas norādes.

Ar 544 balsīm “par”, 18 — “pret” un 17 deputātiem atturoties, plenārsēdē apstiprināta Eiropas Parlamenta nostāja likumdošanas sarunām par jaunu direktīvu, kuras mērķis ir palīdzēt patērētājiem iegādāties videi draudzīgus produktus un mudināt uzņēmumus piedāvāt ilgizturīgākus un ilgtspējīgākus produktus.

Jāaizliedz maldinoša reklāma un vispārīgas “zaļuma” norādes

Parlaments pieņemtajā nostājā prasa aizliegt uz produktiem lietot tādas vispārīgas norādes kā “videi draudzīgs”, “dabisks”, “bioloģiski noārdāms”, “klimatneitrāls” vai “ekoloģisks”, ja nav detalizētu pierādījumu par šādu norāžu patiesumu. Parlaments vēlas arī aizliegt uz vidi attiecinātas norādes, kuras balstītas vienīgi uz oglekļa emisiju kompensēšanas shēmām. Tiks aizliegta arī citu veidu maldinoša prakse, piemēram, norādes par produktu kopumā, ja tās patiesībā attiecināmas tikai uz kādu produkta daļu. Būs aizliegts arī nepatiesi apgalvot, ka produktam ir noteikts mūža ilgums vai ka to nedrīkst izmantot pārāk bieži vai konkrētos apstākļos.

Lai vienkāršotu informāciju patērētājiem, EP deputāti plāno atļaut tikai tādus ilgtspējas marķējumus, kuru pamatā ir oficiālas sertifikācijas shēmas vai kurus ieviesušas publiskas iestādes.

Cīņa pret pāragru novecošanos

Lai nodrošinātu produktu ilgāku kalpošanu, Parlaments vēlas aizliegt produktos izmantot elementus, kas ierobežo to mūža ilgumu vai paātrina darbības traucējumu rašanos. Ražotājiem arī būtu jāaizliedz ierobežot produktu funkcionalitāti, ja tos lieto kopā ar citu uzņēmumu ražotiem materiāliem, rezerves daļām vai papildu piederumiem (piemēram, lādētājiem vai tintes kasetnēm).

Lai pircējiem būtu iespēja izvēlēties ilgizturīgākas un remontējamas preces, viņi pirms preces iegādes būtu jāinformē par jebkādiem remonta ierobežojumiem. Deputāti arī ierosina jaunu garantijas apzīmējumu, kurā norādīts ne tikai obligātās garantijas ilgums, bet arī ražotāja piedāvātais iespējamais garantijas pagarinājums. Tas palīdzēs izcelt kvalitatīvās preces un motivēt uzņēmumus vairāk pievērsties ilgizturībai.

Citāts

Pēc balsojuma ziņotāja Biļana Borzana (S&D, Horvātija) teica: “Rūpnieki vairs nevarēs iedzīvoties, ražojot patēriņa preces, kas salūst, tiklīdz beidzies garantijas periods. Būs jāsniedz patērētājiem skaidra informācija par remonta iespējām un izmaksām. Produktu marķējumos tiks norādīts, kuras preces ir ilgizturīgākas, un ieguvēji būs šādu preču ražotāji. Nepatiesas ar vidi saistītas norādes uz produktiem tiks izskaustas, jo būs atļautas tikai sertificētas un pamatotas norādes par ekoloģiskumu.”

Turpmākie soļi

3. maijā arī ES Padome pieņēma savu nostāju. Tas nozīmē, ka Eiropas Parlaments un dalībvalstis drīzumā varēs sākt sarunas par direktīvas galīgo saturu.

Vispārēja informācija

Ierosinātā direktīva ir daļa no pirmā aprites ekonomikas tiesību aktu kopuma, un tā palīdz Eiropas Savienībai pāriet uz zaļāku ekonomiku. Šajā tiesību aktu kopumā ietverta arī Produktu ilgtspējas ekodizaina regula, Būvizstrādājumu regula un patstāvīgais ziņojums par ES tekstilizstrādājumu ilgtspējas un apritīguma stratēģiju. Šī direktīva bruģē ceļu jaunai direktīvai par zaļuma norādēm, kurā tiks sīkāk izklāstīti nosacījumi, kā nākotnē sniedzamas ar vidi saistītas norādes.

Pieņemot šo tiesību aktu, Parlaments reaģē uz pilsoņu vēlmi nodrošināt ilgtspējīgu patēriņu, iepakošanu un ražošanu, kā arī ilgtspējīgu izaugsmi un inovāciju, kas izteiktas Konferences par Eiropas nākotni secinājumu 5. panta 1., 7. un 10. punktā un 11. panta 2. punktā iekļautajos priekšlikumos

Papildu informācija

Pieņemtais teksts (11.05.2023.)

Debašu videoieraksts (09.05.2023.)

Procedūras dokumentācija

Eiropas Parlamenta padziļinātā analīze par tiesību aktiem, kas saistīti ar ilgtspējīgu patēriņu un patērētāju aizsardzību (2020. gada aprīlis, angļu valodā)

Brīvi lietojami foto, video un audiomateriāli

Jānis KRASTIŅŠ
Preses sekretārs Latvijā
(+371) 6708 5461
(+33) 3 881 72336 (STR)
(+371) 26 542 369
janis.krastins@europarl.europa.eu