skip to content
 
 
žurnālisti
Žurnālisti Strasbūrā
 

2011

Līdz 2012. gada 13. februārim Latvijas jaunieši var pieteikt projektus Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvas konkursam. Balvai var iesniegt projektus, kuru mērķis ir veicināt sapratni dažādu Eiropas valstu iedzīvotāju starpā.
Lasīt tālāk
"Pasniedzot Saharova balvu pieciem "Arābu pavasara" aktīvistiem, Eiropas Parlaments izsaka pateicību visiem, kuru darbība vērsta uz cilvēka cieņas un pamattiesību aizstāvību, kā arī politiskajām pārmaiņām arābu valstīs", teica EP priekšsēdētājs Ježijs Buzeks svinīgajā ceremonijā, kas notika trešdien plenārsesijas laikā Strasbūrā.
Lasīt tālāk
Parlaments apstiprināja regulas grozījumus par to, ka veļas pulverim un trauku mašīnās lietojamajiem mazgāšanas līdzekļiem turpmāk vairs tikpat kā nedrīkstēs pievienot fosforu. Grozījumu mērķi ir aizsargāt dzīvos organismus Eiropas Savienības ūdens sistēmās un jūrās.
Lasīt tālāk
Eiropas Parlaments apstiprināja jaunus, patērētajiem draudzīgus iepakojuma marķēšanas noteikumus augļu sulām un nektāriem. Mērķis ir nepieļaut iespējamu patērētāju maldināšanu ar sulu nosaukumu, ja tās pagatavotas no vairāku veidu augļiem, vai maldināt ar apgalvojumu, ka sulai "nav pievienots cukurs".
Lasīt tālāk
Trešdien pieņemtajā rezolūcijā Parlaments aicina rīkot Krievijā jaunas, brīvas un taisnīgas Domes vēlēšanas un nekavējoties un pilnībā izmeklēt visus ziņojumus par krāpšanu un iebaidīšanu vēlēšanu laikā 4. decembrī. Parlaments atzinīgi vērtē demonstrācijas Krievijā kā iedzīvotāju gribas izpausmi.
Lasīt tālāk
Parlaments pieņēma direktīvu, kas paredz, ka noziegumu upuri, kuriem kādā dalībvalstī nodrošina aizsardzību pret personām, kas viņus apdraud, varēs saņemt tādu pašu aizsardzību arī citās dalībvalstīs. Noteikumi aizsargās personas, kas cietušas, piemēram, no dzimumnoziegumiem, uzmākšanās, nolaupīšanas, izsekošanas vai slepkavības mēģinājuma. Pēc direktīvas apstiprināšanas dalībvalstīm tā būs trīs gadu laikā jāievieš valsts tiesību aktos.
Lasīt tālāk
Eiropas Savienībai jāsedz līdz 95% no lauku attīstības projektu izmaksām Latvijā un citās krīzes skartās valstīs — Grieķijā, Īrijā, Portugālē, un Rumānijā, tādējādi veicinot ekonomikas atgūšanos no krīzes, sekmējot ieguldījumus un palielinot konkurētspēju. Palielinātas līdzfinansējuma likmes būs spēkā līdz 2013. gada beigām.
Lasīt tālāk
 (31/03/2009)
Otrdien Parlaments pieņēma jaunu direktīvu, kas paredz vienotus noteikumus attiecībā uz likumīgajiem darba ņēmējiem no trešām valstīm. Direktīva nosaka, ka minētajiem darba ņēmējiem visā ES ir jānodrošina līdzīgas tiesības, darba apstākļi, sociālās garantijas, publiskie pakalpojumi tāpat kā dalībvalstu iedzīvotājiem. Jaunais tiesību akts ļauj darba ņēmējiem no ārvalstīm pieteikties darba un uzturēšanās atļaujai ar vienotu procedūru. Dalībvalstīm būs divos gados jāievieš direktīva valsts tiesību aktos.
Lasīt tālāk
Līdz 2012.gada 15.janvārim ES mājā apskatāma foto izstāde "Vērtības vai ērtības". Izstādē skatāmi sešu Latvijas fotogrāfu 27 darbi, kuros viņi pauž savu skatījumu par Eiropas demokrātijas vērtībām - domas brīvību un cilvēktiesībām mūsdienu sabiedrībā.
Lasīt tālāk
8.decembrī, Ventspilī notika apaļā galda diskusija par finanšu krīzes pārvarēšanas un stabilizācijas perspektīvām, reģionālās un ostu attīstības, kā arī nodarbinātības jautājumiem. Ventspils pilsētas domes pārstāvji un uzņēmēji diskutēja un izteica viedokli Eiropas Parlamenta deputātam Robertam Zīlem.
Lasīt tālāk
Ikvienai personai, ko tur aizdomās vai apsūdz par nozieguma izdarīšanu Eiropas Savienībā, ir jāsaņem saprotama informācija par viņa procesuālajām tiesībām, norādīts Parlamenta apstiprinātajā direktīvā. Savukārt ikvienam, ko arestē vai aiztur, paziņojums par viņa tiesībām ir jāsaņem rakstveidā. Deputāti panākuši, lai iekļautu arī tiesības klusēt, tiesības uz neatliekamo medicīnisko palīdzību un tiesības uz saziņu ar radiniekiem.
Lasīt tālāk