skip to content
 
 
EP ēka Briselē no iekšpuses
EP ēka Briselē no iekšpuses
 

Komitejas

Lai sagatavotu Eiropas Parlamenta darbu plenārsēdēs, deputāti strādā 20 pastāvīgās komitejās, no kurām katra ir specializējusies atsevišķā jomā.

Parlamenta komitejās deputāti izskata likumprojektu priekšlikumus un sagatavo ziņojumu, ar kuru iepazīstināt pārejos deputātus plenārsēdē. Parlamenta deputāts, kurš darbojas kādā no komitejām, sagatavo ziņojumu par likumprojekta priekšlikumu, ko ir iesniegusi Eiropas Komisija. Parlamenta komiteja balso par šo priekšlikumu un, ja nepieciešams, to groza. Tikai tad priekšlikums tiek virzīts uz plenārsēdi, kur tas tiek izskatīts un par to balso visi EP deputāti.

Eiropas Parlaments var izveidot apakškomitejas un īpašas pagaidu komitejas, kuras risina specifiskas problēmas, vai arī saskaņā ar tam piešķirtajām kontroles pilnvarām – izmeklēšanas komitejas un samierināšanas komitejas.

Vairāk informācijas par darbu komitejās ir šeit:

Eiropas Parlamenta komitejas
 .

Infografika - parastā likumdošanas procedūra